Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

15 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa IV

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal.

Cal tenir en compte que els abonaments a la piscina municipal de l’any 2003 eren, segons franja d’edat, de 22 i 32 € tota la temporada i, per tant, els he dividit pels 3 mesos que resta oberta la piscina per poder-los comparar amb les taxes de l’actual ordenança en que estan contemplades per mesos. També cal ressaltar el fet que el 2003 els cursets de natació tenien una durada de 8 hores i ara, la durada d’aquests, es de 5 hores. Es a dir, més increment per menys servei.


Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal Abonaments de 4 a 13 anys/mes 7,3 25,73 252
Abonaments de 14 a 65 anys/mes 10,7 36,02 237
Entrades de 4 a 13 anys dies laborables 1 1,34 34
Entrades de 14 a 65 anys dies laborables 1,4 1,75 25
Entrades de 4 a 13 anys dies festius i dissabtes 1,4 2,57 84
Entrades de 14 a 65 anys dies festius i dissabtes 1,6 2,06 29
Cursets de natació/ mes o fracció 18 45 150


Un increment del 2,9% ?

Així, per exemple, l’any 2003 a uns pares amb dos fills d’edats compreses entre 4 a 13 anys, inscriure’ls als cursets de natació i treure’ls-hi l’abonament per tota la temporada d’estiu, els hi sortia per un muntant de 80 €. A partir d’ara els hi sortirà per 244 €, es a dir, un 205% més car.

A més, cal considerar el fet rellevant de que aquest desorbitat increment en les tarifes de serveis de la piscina municipal ni tant se vol reverteix a les arques municipals, si no que va a parar a la butxaca de l’arrendatari del servei que, com tothom ja sap, es una empresa privada.

Una empresa que incompleix el conveni que té amb l’Ajuntament quan no ha finalitzat les obres de cobrir la piscina a 31/12/2006 i per les quals l’Ajuntament va avançar-li 180.000 € (30 milions de pts.). Una empresa que té els diners de la ciutadania de Tivissa a la butxaca des de fa més de dos anys i un Ajuntament que, enlloc de vetllar per l’erari públic, no només li prorroga el termini per acabar les obres, si no que a més aprova un desmesurat increment de les tarifes dels serveis de les piscines “municipals” que aniran a engrossir, encara més, les finances privades d’un particular.

No acabo d’entendre quins interessos està defensant l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa.