Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

17 de desembre del 2007

Com es calcula la plusvàlua ?

Com ja mencionava en el post anterior, aquest impost es genera com a conseqüència d'una transmissió i grava l'increment del valor del terreny de naturalesa urbana (una finca, un pis, una plaça d'aparcament, un local comercial, etc.) des que es va adquirir fins que es transmet.

Però, com ho hem de fer per calcular la quantia de l’impost que resulta d’aplicació ?

Doncs bé, per calcular la plusvàlua hem d’aplicar la següent formula:

VCS * na * pb * ti

Essen:

VCS: El valor cadastral del sòl de la finca objecte de transmissió corresponent a l'any de la transmissió. El valor que cal aplicar no és el valor que figura en el rebut de la contribució en el supòsit que es tracti d'una finca amb construcció. Mentre no es pugui detallar el valor del sòl, cal que el demaneu directament al Departament de Gestió Tributària.

na : El número d'anys sencers que han passat des de l'última transmissió. Si aquest període supera els 20 anys, na serà igual a 20.

pb : percentatge de la base imposable que variarà segons el “quadre de percentatges en funció del període de generació” de l’ordenança i que apareix en el post anterior.

ti : tipus impositiu de l’ordenança, que sempre és del 25 %

Així, per exemple, la Sra. Pepita Gravamen compra una casa situada al carrer Calaix s/n de Tivissa al Sr. Màxim Fisco que, per raons d’economia domèstica, es veu obligat a vendre. L’escriptura de la compra-venda és del dia 16/12/2007. La compra de la casa per part del Sr. M. Fisco es va escripturar el dia 05/06/1987. El valor cadastral de la casa a l’any 2007 és de 54.400 €, dels quals 8.150 € corresponen a la valoració del solar.

VCS * na * pb * ti

8.150 * 20 * 2,50% * 25% = 1.019 €

Per tant, aquest és l’impost que el Sr. Màxim Fisco haurà de pagar a l’Ajuntament de Tivissa en concepte d’IIVTNU.

5 comentaris:

Anònim ha dit...

amable. no entec gaire be lo de la plusvalua, com podem saber, si venen una casa a la serra per ejemple, valor catastral de 5 millions de les antiges pesetes, i ara la venen per 12 millions de peles, que as'aura de pagar del dichos rollo gracias

Amable Pallisé ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Amable Pallisé ha dit...

Doncs mira, per començar necessites conèixer dues dades.

1.- El valor del sòl que figura en el rebut de l’IBI urbà que passa a cobrament l’Ajuntament. Clica AQUI PER VEURE-HO

2.- La data en que està escripturada la casa en nom del propietari que la ven (per calcular el número d’anys que han passat des de l’última transmissió i saber quin percentatge de la taula cal aplicar)

El preu de la venda de la casa no implica res per calcular l’impost que s’ha de pagar a l’Ajuntament, el que importa és el valor del sòl i la data de l’escriptura de propietat.

Després només cal que apliquis la formula que he posat en el post aplicant el % que correspongui segons el període de generació de la taula (compta els anys que han transcorregut des de que es va fer l’escriptura i la data en que te lloc la venda i els situes en els trams que apareixen en la taula per saber quin % cal aplicar-li)

EXEMPLE:

4.825 € X 18 X 2,50% X 25% = 543 €

On tenim que:

4.825 € = Valor del sol que apareix en el rebut de l’IBI i que et senyalo en la imatge.
18 = Els anys transcorreguts des de que es va fer l’escriptura i la data en que te lloc la venda.
2,50% = Segons el “període de generació” de la taula els 18 anys estan compresos en el tram “Fins a 20 anys” al que correspon aplicar-li un percentatge del 2,50%
25% = És el tipus impositiu que sempre serà del 25%
543 € = És la quantia de l’impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que hauràs de pagar a l’Ajuntament

Anònim ha dit...

per ERC despres de que la seva participacio en la elaboracio de les ordenances. que la seva prudencia no els faci traidors

Anònim ha dit...

Osti noi, per traballar pasan l'ascombra a la nuclear i no tindre res mes que la egb, quines formules mes boniques que fas... o et fan. Ara resultara que los pallises son "superdotats": un matematic, un altre a la "universitat"...