Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

24 de juliol del 2007

Un altre bloc Tivissà


Ahir vaig tenir noticia del naixement d’un altre bloc Tivissà.

És tracta del bloc del Club de Judo de Tivissa que està creat i gestionat pel seu entrenador Xavi López Saladié. El bloc utilitza el gestor de continguts de Blogger i la seva primera entrada data del 4 de maig d’enguany. És a dir, que ja compta amb quasi bé tres mesos de vida.

En ell, Xavi en va explicant tots els esdeveniments de la vida esportiva del Club de Judo de Tivissa, tal com les competicions que té previstes realitzar, els resultats de les realitzades, les classificacions i els reportatges fotogràfics d’aquestes.

Benvinguts a la Blocosfera.

22 de juliol del 2007

“Dolo malo non videtur habere qui suo iure utitur.”

“No és veu que tingui mala intenció el que fa us del seu dret.”

No acabo d’entendre quantes vares de mesura té aquesta democràcia en que vivim.

Per un costat apareix el Jutge Del Olmo que, a petició de la Fiscalia de la Audiencia Nacional, ordena a la policia segrestar tots el exemplars de la revista El Jueves que van sortir a la venda el passat dimecres, confiscar el motlle del dibuix de la seva portada i també inhabilitar la web de la revista (http://www.eljueves.es/). El fet, segons el jutge, és que considera que la vinyeta de la portada denigra a la Corona. Fet que, segons la legislació vigent, pot comportar penes de dos anys de presó per injuries a la Corona.

Per l’altre costat, la més gran posseïdora del món en títols aristocràtics i nobiliaris, amb un patrimoni multimilionari en palaus, Duquessa de Albaempreses, negocis i “cortijos”, propietaria de 34.000 hectàrees de terra per les que rep anualment 1.885.000 € en subvencions procedents dels fons comunitaris i que forma part d’aquest 2% que posseeix el 50% de tota la terra d’Andalucia, la “veinte veces Grande de España” Cayetana Fitz-James Stuart (Duquesa de Alba), és absolta, en primera instància, de la querella criminal que el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) andalús li va interposar per injuries i calumnies a rel de les declaracions que aquesta va fer el 28 de febrer del 2006 contra l’esmentat sindicat. La Duquessa s’hi va dirigir dient-los-hi “delincuentes, gentuza y cuatro locos” en el transcurs d’una Mural que resa a la façana del cortijo Buenavista (Córdoba) propietat de la duquessa de Albamanifestació en contra de la concessió a aquesta, pel govern d’Andalusia, del nomenament de “Hija predilecta de Andalucia”. Així, la Duquessa incita “públicament i per TV al rebuig social, menyspreu i vexació” a aquest sindicat i, per extensió, als seus 20.000 afiliat/es, segons afirma el SOC en la querella.

La Duquessa ha presentat un recurs contra la seva condemna, en segona instància, de pagar 6.000 € per injuries als jornalers alegant que pateix “episodis esporàdics de desorientació temporo- espacial i pèrdua de memòria” i que això, “unit a la seva avançada edat i les circumstàncies”, l’eximeix de la seva responsabilitat per demència o trastorn mental transitori.

La meva pregunta és: Perquè les injuries a la corona poden comportar penes de dos anys de presó i les injuries de l’aristocràcia cap al treballadors (i ho dic en el sentit ampli de la paraula: els que treballen) és pot saldar amb la “morralla” de 6.000 € que, en aquest cas, només cal descomptar de la milionària subvenció que surt de les butxaques de tots els ciutadans europeus?

Potser els responsables de la revista El Jueves podrien fer el mateix.

És a dir, per una banda alegar que pateixen “episodis esporàdics de desorientació temporo- espacial”. I si no, que algú m’expliqui si el segrest de la revista obeeix a la praxis pròpia de l’estat de dret en que se suposa que vivim o, pel contrari, a la praxis habitual dels anys del franquisme, del “café para todos” i de la seva practica habitual de reprimir la llibertat d’expressió.

D’altra banda i si a això hi afegim “la seva avançada edat”, en trobem que la revista compta amb 30 anys d’anadura. 30 anys tocant el voraviu als poders fàctics i dient, en to sarcàstic i d’humor, el que moltissima gent pensa i no s’atreveix a manifestar de manera oberta. Amb uns inicis (1977) “on no et podies riure quasi de res: fer un acudit sobre l’església o l’exercit era molt fort, i parlar de sexe denotava una actitud lliberalmanifestava el seu director Albert Monteys, en el decurs d’una entrevista amb motiu del seu 30è. aniversari.


A més, no entenc el per que tanta polèmica si, com ja ha manifestat l’autor de la vinyeta, “Yo he dibujado a Katie Holmes y Tom Cruise pero dibujo muy mal y la gente ha pensado que son otros” i ha afegit “nadie ha dicho que estos (els dibuixos) sean quienes dicen que son. El juez Del Olmo lleva gafas, se pone colirio, y quizás ha confundido el tema”.


20 de juliol del 2007

En quin país vivim?

De veritat que estem en el segle XXI? O és que hem donat un salt en el temps i ens tornem a trobar en els temps grisos de la dictadura franquista on la gent era perseguida i empresonada per dir el que pensava?

No faré cap comentari, no trobo les paraules. Només llegiu vosaltres mateixos la noticia i el comunicat de El Jueves.

En quin país vivim?

18 de juliol del 2007

Resum del Ple municipal del 13/07/2007

A més de l’aprovació del cartipàs municipal, durant la sessió extraordinària del Ple del passat dia 13 és van debatre els següents punts de l’ordre del dia:


Aprovació el regim de sessions del ple de la corporació.


És va passar a aprovació el regim de sessions del Ple de la corporació (realització d’un Ple cada trimestre) que és va aprovar amb els quatre vots de CIU i el vot de AISA-FIC. Iniciativa-EPM va votar en contra malgrat que en un inici estava disposat a votar a favor “sempre i quan els Plens és convoquin a partir de les 20 h.” i que és dongui la suficient publicitat per que “se n’assabenti la gent”. La resposta de l’alcalde va ser que quan surti a proposta el ROM (Reglament Orgànic Municipal) ja podrien fer les observacions pertinents però que en aquell moment tocava votar aquesta proposta.

ERC va abstenir-se per entendre que el Ple s’hauria de fixar amb tres dies d’antelació i hauria d’estar dintre d’un espai horari “per poder compaginar les nostres tasques laborals i polítiques”. La resposta de l’alcalde també va ser de que el moment de fer aquestes observacions seria quan és presentés el model de proposta del ROM.


Aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.


És va aprovar la proposta presentada per l’equip de govern de la composició de la Comissió Especial de Comptes que quedà formada per l’alcalde Jordi Jardí (CIU) i com a vocals Santiago Borràs (CIU), un representant del grup d’Iniciativa-EPM, Jaume Pallisé (ERC) i Lourdes Pena (AISA-FIC). Cal remarcar que el grup d’Iniciativa-EPM va puntualitzar que el seu grup faria la proposta de nomenament del seu representant en la Comissió més endavant. La Comissió és va aprovar per unanimitat.

Nomenament de representants de la corporació en altres organismes.


L’equip de govern va presentar la proposta de nomenament dels representants de la corporació en d’altres organismes com son els Consells Escolars dels CEIP’s del municipi i l’IES de Mora d’Ebre; Escola Municipal de Musica; Consorcis de “El Molló”, de la “Serra de Llaberia”, de "Residus Municipals" i el de “TDT” i la MIDIT. Tots ells formats per representants únicament del grup de CIU i AISA-FIC.

ERC, fent al·lusió a la voluntat de diàleg esmentada per l’alcalde durant el Ple d’investidura i veient que AISA-FIC tenia un representant al Consorci de Llaberia, demanà de tenir dos representants en el Consorci del Molló doncs considerà que “tots els grups han de tenir representació als mateixos Consorcis”. A més va remarcar que els nomenaments al Consorci de Llaberia incompleixen els estatuts del mateix, a la qual cosa va contestar l’alcalde que “seria bo que se’n pugui parlar” i el Sr. Samarra que s’havia sol·licitat un canvi dels estatuts.

Iniciativa-EPM va manifestar que votaria a favor de la proposta sempre i quan “és prengui la proposta d’ERC de tenir representació al Molló i d’Iniciativa-EPM a la MIDIT”. La resposta va venir del Sr. Samarra “estem oberts al diàleg, creiem que hi ha d’haver un diàleg previ que encara no ha estat”. Escoltada la resposta de CIU, Fermí Pallisé va manifestar que desprès d’un mes de marge sense que s’hagués produït aquest diàleg, el que calia era votar dos propostes, la que presentava l’equip de govern i la d’Iniciativa-EPM. La replica del Sr. Samarra va ser contundent: “el que és sotmet a votació avui és això, pot votar a favor o pot votar en contra”. Iniciativa-EPM va manifestar que portarien aquesta proposta per escrit en la propera sessió.

Un fet significatiu és que aquest punt és va haver d’aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde, doncs el resultat de la votació inicial va ser de quatre vots a favor de CIU, tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i un d’ERC i una abstenció d’AISA-FIC.


Nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament i membres de la Junta de Govern Local.


L’alcalde, d’acord amb la normativa vigent, dona compte al Ple de la Resolució de nomenament de Santiago Borràs, Santiago Samarra i Marta Paniagua com a 1er., 2on. i 3er. tinents d’alcalde respectivament i de Jordi Jardí com a president i Santiago Borràs, Santiago Samarra i Marta Paniagua com a vocals de la Junta de Govern Local.

Resolució de l’Alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

D’acord amb la normativa vigent, l’alcalde dona compte al Ple de la Resolució mitjançant la qual s’efectua una delegació de totes les atribucions delegables, és a dir, de totes les atribucions que permet delegar la Llei, a favor de la Junta de Govern Local.

El Portaveu d’Iniciativa-EPM va demanar a l’alcalde que expliques el motiu d’aquestes delegacions “donat que l’alcalde ostenta la màxima representació del municipi”. La resposta de l’alcalde va ser que aquesta era la seva voluntat.

Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.

A l’inici del Ple, aquest punt i a petició de la regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, es retirà de l’ordre del dia.

Nomenament de tresorer.


Amb els vots a favor de CIU i d’AISA-FIC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM i ERC, és nomena tresorer de l’Ajuntament a Santiago Borràs.

Règim de dedicació dels càrrecs electes.


L’alcalde proposà al Ple establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació (regidors i membres de diferents comissions) que seran en funció a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats següents:

Ple30 €/sessió
Junta de Govern Local20 €/sessió
Comissió Especial de Comptes30 €/sessió
Comissions informativesA acordar quan és creïn aquestes comissions


La proposta és va aprovar amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Iniciativa-EPM va fer l’explicació del seu vot dient que considerava que l’assistència als òrgans col·legiats de l’Ajuntament era una obligació i que “això no s’ha d’indemnitzar”. A més va manifestar que, en el seu moment, aquestes indemnitzacions revertiguessen en els grups polítics donat que aquests també tenen una despesa en el seu “control de les tasques de govern”.

17 de juliol del 2007

L’Ajuntament de Tivissa aprova el nou cartipàs municipal

Escut de la Vila
En la sessió extraordinària celebrada el passat divendres dia 13, l’Ajuntament de Tivissa va aprovar el nou cartipàs municipal.

Així, les tasques de govern van quedar repartides de la següent manera:

- Benestar i Família - Desenvolupament Social: Marta Paniagua (CIU). Que contenen varies àrees (Família i Fills, Gent Gran, Salut, Benestar, Immigració, Igualtat i Joventut, Educació i Universitats, Esports, Mitjans de comunicació respectivament) i que compten amb el suport de varis Coordinadors/es.
- Desenvolupament econòmic - Turisme, Comerç, Agricultura i Ramaderia - Hisenda i Personal: Santiago Borràs (CIU). Que contenen varies àrees (Empresa, Noves Tecnologies, Energia, Feina; Turisme, Comerç, Agricultura, Ramaderia i Hisenda, Personal, Relacions Institucionals respectivament) i que compten amb el suport de varis Coordinadors/es.
- Urbanisme i Medi Ambient - Governació i Seguretat: Santiago Samarra (CIU). Que contenen varies àrees (Urbanisme i Habitatge, Infrastructures i Mobilitat, Medi Ambient i Governació, Seguretat i Trànsit respectivament) i que compten amb el suport de varis Coordinadors/es.
- Difusió Cultural: A càrrec del Coordinador General Joan Ramon Altés (CIU). Que conté varies àrees (Cultura, Llengua i Festes) i que compten amb el suport de varis Coordinadors/es.
- Regidora delegada de la Serra d’Almos: Lourdes Pena (AISA-FIC). Que conté varies àrees i que compta amb el suport de tres Coordinadors de la Serra d’Almos
- Regidora delegada de Darmós: Rosa Maria Benedicto (CIU) que també compta amb varies àrees i el suport de dos Coordinadors/es de Darmós.

El repartiment de les tasques municipals és va aprovar amb els quatre vots de CIU i el vot favorable de AISA-FIC, mentre que Iniciativa-EPM i ERC és van abstenir.

15 de juliol del 2007

Calor, calor!!

Fa calor!!

La calor, l’estiu, la cerveseta a la terrassa, el vetllar i la llarga espera de les vacances fan que tots (almenys jo) funcionem a mig gas. Per això, cada cop que he de pujar les escales per assentar-me davant l’ordinador i parlar per aquesta finestra m’ho he de pensar dos vegades. Aquí dalt, davall la teulada, encara noto més l’escalfor del Deu Helios que durant el dia fa ostentació del seu poder. Un poder que és fa palès fins i tot per la nit, amb la xafogor que ens deixa dins la casa i que ens recorda que demà ens tornarà a visitar altre cop amb renovades energies.

Per això i per que aquesta calor m’estaborneix els pensaments avui penjo aquesta entrada, per sortir del pas i per pagar la meua contribució amb aquest ordinador que, de vegades, esdevé despòtic i tirànic.

Aquí us deixo amb aquest vídeo de la Troba Kung-Fú, amb l’esperança posada en les vacances, la festeta i la cerveseta gelada.
12 de juliol del 2007

Ple extraordinari de l’Ajuntament de Tivissa

Escut de la Vila


El proper divendres dia 13 i a les 20 hores és celebrarà a la sala de plens sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament amb els següents punts de l’ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació.
  2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
  3. Tasques de Govern.
  4. Proposta per l’aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.
  5. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.
  6. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament i membres de la Junta de Govern Local.
  7. Resolució de l’Alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.
  8. Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.
  9. Proposta de nomenament de tresorer.
  10. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.

10 de juliol del 2007

Congrés sobre la Guerra Civil al Teatre de la Llanterna de Mora d’Ebre

Arxiu historic PCE www.moradebre.net

9 de juliol del 2007

El perfil del blocaire ebrenc


El Bauen_blog (blog gestionat per l’Aina Girones i Daniel Gil) està fent una enquesta per tal de determinar el perfil del blocaire ebrenc. És tracta, segons diu, d’una “enquesta molt senzilleta, privada i anònima i que és contesta en menys de 10 minuts”.

Jo ja l’he feta. I Tu? A que estàs esperant?

3 de juliol del 2007

La cançó de l’estiu?

Serà aquesta la cançó de l’estiu? No ho se però la veritat és que “enganxa”.

La realitat és que aquesta mena de reggae semiacustic sobre l’amor incondicional interpretat per la que podria ser la nova Sherley Temple Rumana, Cleopatra Stratan, ha fet “furor” a la xarxa on més d’un milió i mig d’usuaris ja han vist el videoclip “Ghita” a YouTube. A més de que a l’estiu passat ja va publicar el seu primer disc en solitari La varsta de tre ani (“A l’edat de tres anys”), del que ha venut més de 130.000 còpies, el seu pare pretén que se la inclogui al llibre Guinnes del Records per ser l’artista més jove que edita un disc i ofereix un concert de dues hores.

Les critiques parlen d’explotació de la nena pel seu entorn i encara que a mi això dels nens prodigi no m'agradi gaire, també aquí tenim, entre d’altres, a la “antes muerta que sencilla” Maria Isabel i la Operación Junior de torn i ningú no diu res.