Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

10 de febrer del 2011

Radio Tivissa

El passat dia 16 de desembre ens assabentàvem, oficialment, de la creació de Radio Tivissa. Així, en el corresponent punt de l’ordre del dia de l’últim Ple ordinari del 2010 s’aprovava, amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC, l’ordenança fiscal nº 20 referent al preu públic per a la prestació del servei a l’emissora pública municipal. Aquesta ordenança, en paraules del regidor Sr. Samarra, “fixa els preus públics de les falques publicitàries que es puguin encomanar”.

Fa tot just 3 anys i poc, en el Ple ordinari del 28 de setembre de l’any 2007, s’aprovava la sol·licitud d’una freqüència per a una emissora municipal al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat Catalunya amb les abstencions dels grups de l’oposició doncs l’equip de govern no presentava al plenari la documentació pertinent (programació, previsions de finançament, ubicació de l’emissora, forma de gestió, etc) que es requereix en aquests casos. Sis mesos desprès, en el Ple del 31 de març de 2008, era el grup municipal d’Iniciativa-EPM qui posava en evidencia a l’equip de govern per la seva pràctica de fets consumats i de menyspreu cap a la Corporació municipal pel fet de mentir descaradament als regidors de l’oposició tot actuant amb “nocturnitat i traïdoria” al enviar la documentació necessària sense debatir-la i aprovar-la en el Ple.

El gran CharlotI ara, de facto, desprès de que tothom ja ens hàgim assabentat, oficiosament, mitjançant la premsa i per poder escoltar l’emissió de la pròpia radio en funcionament, l’equip de govern posa en coneixement de la Corporació la posada en marxa de Radio Tivissa amb la creació d’una ordenança fiscal sobre el preu públic per la prestació del servei a l’emissora municipal. Així ho afirmava el regidor de Cultura “En principi tothom sap que tenim un servei nou al poble” (...) “l’emissora està funcionant”.

En opinió del grup municipal d’Iniciativa-EPM, la manera de procedir de l’equip de govern és inadequada i referí que això era “començar la casa per la teulada”, en referència a que s’aproven els preus públics abans de fer l’estudi de viabilitat econòmica, reglament, etc, qüestió a la que també es referí el regidor d’ERC “a cap empresa del món mundial, i dic del món mundial, les coses es comencen així”.

Després de varies interpel·lacions del portaveu d’Iniciativa-EPM sobre la manca total d’informació referent a l’emissora, “volem saber com funciona”, va dir, va reiterar el fet de que l’equip de govern havia presentat la documentació sense passar-la pel plenari tot dient “vostès diuen que no han presentat cap estudi econòmic, jo dic que això no és així. Vostès han presentat un estudi econòmic, ja el buscarem”.

Va ser el regidor de Cultura qui, finalment, va haver de reconèixer que “quan es va enviar tota la documentació a la Generalitat hi havia un pla de viabilitat i com es finançaria l’emissora”.

I així, hem passat del que només havia de ser una petició de freqüència a tenir una radio local en funcionament sense que els grups de l’oposició se’n assabentin fins que ho llegeixen a la premsa o sintonitzen per casualitat la freqüència de Radio Tivissa.

On ha quedat la paraula de l’equip de govern de CIU? On és el bon govern? On és el respecte a la institució municipal i als representants electes?

I el Ple Sr. Alcalde?

El que es fa avui és demanar una reserva de freqüència, la qual cosa, per aquest Ajuntament, no té cap cost. El dia que es decideixi posar en marxa o crear l’emissora municipal, s’haurà de tornar a sotmetre en aquest Ple i, per tant, serà aquell el moment per a retre comptes sobre aquest tema
(Alcalde dixit, 28/09/2007)

I el Ple Sr. Samarra?

L’únic que estem demanant és una reserva de radiofreqüència, més endavant si els pressupostos i si el Ple ho creu convenient s’haurà de parlar de gestions, s’haurà de parlar de programació, s’haurà de parlar de costos, s’haurà de parlar d’altres coses
(Regidor Samarra dixit, 28/09/2007)

“Sostenella y no enmendalla” com deien els hidalgos espanyols del Segle d’Or que empraven aquesta formula amb la qual es pensaven mantenir i reforçar el seu honor. Es a dir, el dolent no és equivocar-se, sinó reconèixer l’error; i per eludir les conseqüències de l’error, cal perseverar en l’equivocació, dóna igual quines siguin les conseqüències.

Desgraciadament, molt propi de l’equip de govern i de l’alcalde en particular.

Ja només ens queda esperar pacientment i observar si l’emissora, sense cap mena de reglament de funcionament, s’utilitzarà com a altaveu de CIU en la propera campanya de les eleccions municipals o, si pel contrari, serà una veritable emissora municipal, és a dir, del poble i pel poble. Malauradament, tot fa pensar el contrari, doncs l’opacitat, la mentida i la manca total d’informació han estat les característiques principals que han destacat en el naixement de Radio Tivissa, amén de les preses i l’incompliment dels requisits (estudi de viabilitat econòmica, reglament, etc) que han de marcar la creació d’una emissora municipal i, tot plegat, a cinc mesos de les eleccions municipals.


I si a tot plegat li posem musica?