Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

26 de setembre del 2008

Tempus fugit

S’ha acabat l’estiu. Tot just el dilluns a les 15:44 h. tenia lloc l’equinocci de tardor i entravem oficialment en una nova estació. Deixem endarrere vacances, sol, platja, dies eterns i curtes nits de festa.

També ens ha quedat al darrere el sopar de barri que varem dur a terme els carrers de la zona de d’urbanització de la S.O. el passat dia 10 de setembre.

El sopar no va estar exempt de les adversitats pròpies del canvi d’estació, doncs un sobtat xàfec ens obligà a desmuntar la “paradeta” i emplaçar taules i cadires al garatge de la Maria Montes que amablement va oferir al veïnat per tal de poder celebrar l’esdeveniment.

Aquí podeu veure el vídeo del sopar que l’Angel Mendez m’ha passat i amb el que m’he permès la llicencia de fer aquest muntatge.


6 de setembre del 2008

Ple Extraordinari de Setembre

En el Plenari celebrat el dimecres dia 3 es va passar a votació un únic punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució per desestimar el recurs presentat pel concessionari del equipament municipal del camping-alberg i piscines municipals.

El recurs de reposició que presentà el concessionari de l’equipament municipal, es contra l’acord del Ple extraordinari del dia 11 de juliol mitjançant el qual se li va desestimar un altre recurs en el que demanava que es suspengués la intervenció del servei de l’equipament. Cal recordar que uns dies abans, el 4 de juliol, el Ple, reunit en sessió extraordinària, va aprovar (amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’AISA-FIC i ERC) intervenir l’equipament turístic camping-alberg i piscines municipals per un període màxim de dos anys.

El regidor d’ERC va lamentar la manca de comunicació per part de l’equip de govern de CIU amb les diferents forces polítiques sobre els arguments emprats en l’informe que l’equip de govern ha traslladat a la comissió juridico-assessora de la Generalitat sobre aquest afer i va explicar que quedava a l’espera del dictamen de dita comissió del qual “entenem que se’n derivaran unes responsabilitats que s’hauran d’assumir”, va puntualitzar.

Iniciativa-EPM va demanar explicacions sobre el fet de que el concessionari denegués l’entrada a les instal·lacions municipals a membres de l’equip de govern i tècnics

”Que es el que ha fet l’Ajuntament per recuperar els 180.000€ ?”.

municipals quan es disposaven a dur a terme la intervenció i per la qual cosa va ser necessària la intervenció de la Guardia Civil que va aixecar acta d’una situació que va “impedir exercir com a propietaris i com administració”, va dir. També va preguntar “per que aquesta intervenció encara no s’ha fet ?”, donat que la intervenció de l’equipament va ser aprovada el 4 de juliol amb els vots de CIU. Va acabar preguntant “que es el que ha fet l’Ajuntament per recuperar els 180.000 € ?”, en referència a la quantitat que l’equip de govern va avançar al concessionari per que dugués a terme una piscina coberta.

Les escarides respostes del grup de CIU sobre el perquè no s’havia actuat van ser que “els serveis jurídics, a l’agost estan tancats” i “les qüestions més tècniques les contestarà la secretària”. Per la seva part, la secretària va explicar que “hem sol·licitat al tribunal contenciós de Tarragona que ens autoritzi la intervenció, però el mes d’agost es el mes d’agost”, va dir, tot explicant que sí s’havia intervingut a la piscina netejant-la i contractant el personal necessari que es requereix pel seu funcionament, fent-se càrrec l’Ajuntament del cobrament de les entrades, despeses de personal i materials i que després “tot això anirà a compte del Sr. Sitges quan es passin comptes”, va aclarir.

Seguidament s’obrí un segon torn d’intervencions.

ERC va preguntar a l’equip de govern sobre el criteri emprat per fer les contractacions del personal alhora que va manifestar la seva estranyesa de que

”Amb això nomes s’entén que s’ha arribat a alguna mena d’acord”.

només es fes una intervenció parcial de l’equipament, “com es pot fer una intervenció en una part de la instal·lació i a la resta no?”, en el sentit de que el concessionari no permet la intervenció en una part de l’equipament (camping-alberg) i en l’altra no hi posa cap impediment (piscines municipals) i va raonar el fet tot dient “això nomes s’entén, des d’un òptica critica com es la que jo tinc, que s’ha arribat a alguna mena d’acord”.

Iniciativa-EPM va manifestar la incoherència per part de l’equip de govern quan sol·licita, en el moment que el concessionari els hi denega l’accés per dur a terme la intervenció, la presencia de la Guardia Civil i, a posteriori, “porten el tema al contenciós, a la via administrativa. Per que no per la civil?”, va

”Això no sé si es un govern o un desgovern”.

preguntar. Referent al fet de que l’equip de govern de CIU no hagi esperat l’informe preceptiu de la Comissió Juridico Assessora de la Generalitat “abans de fer res del que han fet”, va considerar que “això no sé si es un govern o un desgovern”. I donat que la primera pregunta d’Iniciativa-EPM, referent a la quantitat econòmica que l’equip de govern avançà a l’arrendatari, no fou contestada, va tornar a preguntar “ ... i a més a més que han fet per recuperar els 180.000 € dels que vostès, tan dignament, van acceptar un pagaré que no podien acceptar, per que la llei preveu que no poden acceptar pagarés i vostès l’accepten i dels quals l’ús i gaudí el té el Sr. arrendatari?” i va reiterar-se “que fan vostès per recuperar aquests 180.000 €?”.

Les respostes de CIU a les preguntes formulades per Iniciativa-EPM van ser “com els altres temes d’aquest expedient estan en mans dels assessors jurídics, hi estan treballant i ja hi haurà notícies. No li puc dir gaire cosa més”. Iniciativa-EPM va replicar-li tot senyalant el fet de que el termini per cobrar el pagaré va finalitzar el mes de maig i va puntualitzar-li “ i encara estan esperant que els assessors jurídics els hi diguin com ho han de fer?. Vostès no saben que fer per recuperar els 180.000 € o es que està més embolicat del que nosaltres ens pensem?”. A la qual cosa el regidor de Governació va contestar que, en aquest tema, preferien anar “a velocitat creuer” i va tornar a referir-se als seus assessors jurídics per dir que “està a la seva mà” i que “ja tindran notícies”.

En quant a les preguntes formulades per ERC, la resposta va venir per part del regidor de Personal que va contestar que “es va fer una selecció d’acord a les capacitats, per edat, per estudis o per especialitats que es necessitaven. Com sempre s’havia fet”, segons va dir en referència als currículums que va al·legar que es presentaren.

La proposta de resolució fou desestimada amb els vots a favor de CIU, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i les abstencions d’ERC i AISA-FIC.

Per saber més: