Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

3 d’abril del 2007

El Sr. Sitges té els euros i l’Ajuntament té l’aval.L’equip de govern de l’Ajuntament proposa allargar al concessionari del camping-alberg, Sr. Sitges, el període de temps per tal de que pugui realitzar les obres de cobrir la piscina.

Segons el Regidor d’Urbanisme Sr. Samarra, el fet de que el grup de l’oposició hagués presentat un recurs contenciós administratiu i que l’Ajuntament paralitzés les obres començades per poder conservar la temporada de banys, van fer que les obres no estiguessin finalitzades en la data que preveu el conveni (31 de desembre de 2006) signat entre ambdues parts, i proposà allargar-li el període de temps fins al maig de l’any 2008. A més, el Sr. Sitges va presentar un escrit demanant que se li allargués el termini pel temps en que van estar paralitzades les obres pels motius abans esmentats.

A preguntes realitzades pel cap de l’oposició sobre els 180.000 € Plenari de l’Ajuntamentque l’Ajuntament va adelantar al concessionari del camping-alberg per tal de dur a terme les obres de la piscina i que ja haurien d’haver finalitzat, el Sr. Samarra respon que el concessionari Sr. Sitges ha d’aportar un aval o pagaré per tal de tenir una garantia en cas d’incompliment.

La resposta del portaveu d’Iniciativa-PM va ser diàfana: “és a dir, que si ho entenem bé, ell te els euros i nosaltres l’aval, no?”

Seguidament, l’Alcalde va imputar al contenciós presentat pel grup de l’oposició el retard de les obres, en un intent de justificar la modificació del termini d’execució de les mateixes.

La resposta del grup municipal d’Iniciativa-PM va ser que en el contenciós presentat s’havien sol·licitat mesures cautelars al Sr. Jutge demanant que és paralitzessin totes les obres però aquest no les va acceptar. Per tant, va dir el cap de l’oposició, que tot el mal sigui de l’oposició, això no és pas veritat. Vostè té una majoria, vostè pren els acords amb la seva majoria i només necessita una cosa, fer les coses bé. Nosaltres creiem que alguna petita, això sí, molt petita culpa deuen tenir vostès

S’hem fa necessari recordar quan, ara fa quasi bé 2 anys, l’Ajuntament anunciava, via articles de premsa, que tenia la previsió de que tots els equipaments de la piscina estiguessin acabats per la temporada d’estiu del 2006. (El punt 15/04/2005)