Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

4 d’abril del 2007

La quadratura del cercle

Quadratura del cercle En el transcurs del Ple municipal del passat dia 30 de març, el grup de govern de l’Ajuntament aprovà, amb la seva majoria absoluta, el plec de clàusules per la contractació de l’obra del Consultori local en la seva fase 1a i fase 2a.

“l’obra està totalment finançada sense necessitat de tenir de recórrer a cap operació crediticia”.(Dixit: S. Samarra, Regidor d’urbanisme).

Però la crua realitat és que per dur a terme aquesta obra no existeix consignació pressupostaria de l’exercici del 2007 (per cert, estem al mes d’abril i encara no s’aprova’t el pressupost corresponent al 2007).

La crua realitat és que el Sr. Alcalde, via Decret d’Alcaldia, així ho manifesta i aprova la modificació del pressupost prorrogat de l’any 2006 (ara sembla que governem a cop de Decret). El pressupost més elevat de la historia de Tivissa, totalment fictici doncs la practica totalitat de les inversions previstes no s’han dut a terme per la inexistència de les aportacions d’administracions i empreses privades que és suposava havien de fer.

Com també és fictícia la modificació del pressupost prorrogat del 2006 que l’Alcalde aprova per Decret d’Alcaldia. Dels convenis i aportacions que el Sr. Regidor d’Urbanisme parla que té amb diferents empreses (enresa i Associació Nuclear Ascó-Vandellós II), cal dir que no existeix cap document de compromís ferm que garanteixi les aportacions econòmiques pressupostades. En quant a l’aportació del Servei Català de la Salut, cal remarcar que, a més de que encara no s’ha signat el conveni, aquest preveu una determinada aportació econòmica que res te a veure amb la que preveu l’equip de govern de l’Ajuntament que, per art de “birli birloque”, l’incrementa en un 200%. A més, ara és veu que ens venem el patrimoni municipal (fet que no és nou) per poder quadrar els números. Així és posa a la venda el solar municipal del carrer de la Llena de 222,88 m2 per la “friolera” de 195.000€, és a dir, 875€ el m2, quan els preus més elevats que és coneixen a Tivissa oscil·len entre els 180-200€.


I tot per que els números quadrin, els veïns i veïnes continuint ignorant l’incompliment del pressupost i, com no podia ser d’un altra manera, per que estem en campanya electoral.

Resumint, prorrogar el pressupost del 2006 suposa també prorrogar les seves deficiències. Així, l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa, inclou anualitats de subvencions que no corresponen a l’exercici actual; pressuposten diners que no saben si arribaran a tenir; és taxen solars a preus irreals que coincideixen exactament amb la quantitat necessària per quadrar la inversió; el Sr. alcalde convoca subhasta pública per la venda del terreny i no dóna compte, com és preceptiu, al Departament de Governació, una vegada instruït l’expedient, abans de la resolució definitiva; la qualificació urbanística dels terrenys on és pretén ubicar el Consultori local, una part correspon a equipaments i la resta forma part d’un aprofitament mig, on la qualificació és d’habitatge i on no s’ha fet cap modificació de qualificació urbanística del terreny.

Aquesta pròrroga de pressupost és un fet insòlit, doncs només existeix un precedent que data de l’any 1979 (època de transició de la dictadura als Ajuntaments democràtics). Aquesta mesura es podria arribar a entendre, si ens trobéssim en una hipotètica situació on l’Ajuntament no comptes amb la majoria absoluta per aprovar els pressupostos i els hagués de negociar amb l’oposició, la qual cosa podria ocasionar un retard amb l’aprovació dels mateixos, mesura que contribuiria a dotar d’agilitat burocràtica a l’Ajuntament (però aquest no és l’actual cas de l’Ajuntament de Tivissa).

És per totes aquestes argumentacions que el grup municipal d’Iniciativa-PM va votar en contra i que en paraules del seu portaveu, Fermí Pallisé: “Els pressupostos municipals son l’instrument legal per a permetre totes les actuacions que porta a terme l’Ajuntament i en cap cas són, ni han d’ésser, un ball de números amb el que vostès pretenen el més insòlit, que és la quadratura del cercle