Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

27 de novembre del 2007

La Cosa o La Casa Nostra?

Immobiliària Les immobiliàries se les pensen totes. Resulta que a A Coruña ni ha una que s’anomena La Casanostra, jugant amb la imatge de la pel·lícula El Padrino.

La cosa Nostra, que es com també es coneix a La Mafia, es dedicava (segons resa la wikipedia) a vetllar per la protecció de les grans finques de taronges i llimones que creixien a les afores de la ciutat de Palermo, el seu lloc de naixement. Els propietaris d’aquestes finques necessitaven la protecció de La Cosa Nostra i aquesta necessitava dels contactes polítics dels propietaris per poder du a terme els seus objectius sense obstacles.

Es curiós, si jo fos propietari d’una immobiliària i tal com està avui dia el tema urbanístic, l’última cosa que se’m acudiria es relacionar el meu negoci amb qualsevol cosa que tingui a veure o es pugui relacionar amb La Mafia.

Però, la veritat sigui dita, jo no tinc ni idea de marketing. O potser es que, a aquestes altures de la pel·lícula, a les immobiliàries ja tant els hi fa.

Vist a la web El Barón Rojo.

26 de novembre del 2007

Declaració d’expedient de ruïna

Grua El segon punt de l’ordre del dia de la sessió extraordinària del plenari celebrat el passat dia 16: expedient de ruïna, es va aprovar amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

El cas te a veure amb un solar ubicat al carrer del Sol nº 15 que va comprar l’empresa promotora Onviure Habitatges de Qualitat, S.L. quan insta a l’Ajuntament per a que declari ruïna imminent la terrassa, propietat d’un veí, que sobrevola l’esmentat solar. Es a partir d’aquí quan, feta la preceptiva inspecció pels serveis tècnics, l’Ajuntament declara ruïna econòmica de la terrassa doncs no hi observa ruïna imminent, elaborant un pressupost de rehabilitació, per part dels serveis tècnics, d’aproximadament 20 M € . Arribat a aquest punt, el propietari ha de optar per enderrocar la terrassa o bé rehabilitar-la.

Iniciativa-EPM va manifestar que votaria en contra per entendre que “això acabarà als tribunals i l’Ajuntament, subsidiàriament, en serà responsable si aprova aquest expedient de ruïna econòmica. Per tant, nosaltres no ho veiem clar”.

CiU va argumentar que l’Ajuntament tenia l’obligació de dur a terme aquest expedient tot i no tenir-ne “ni ganes ni gust” i ser conscients de que “ens han rebotat en mig d’una baralla entre dos”.

ERC va fer algunes consideracions com es el fet de que “en aquest procés d’una certa indefensió ens hi podem trobar tots passat demà si qualsevol empresa compra el solar del costat de casa nostra”.

A partir d’aquí cadascun podem extreure la nostra opinió sobre aquest afer. En qualsevol cas, si quelcom va quedar meridianament clar, es el fet de que a una empresa constructora que pretén edificar en un solar que acaba d’adquirir, li ha aparegut un “nyap” que no s’esperava i ara pretén solucionar el problema costi el que costi.

“Tota aquesta historia ve pel dret a vol de la terrassa. Vull dir, això ho ha entès vostè, ... tots, ho hem entès tots, que es pel dret de vol de la terrassa. Un senyor, una empresa, compra un solar i quan enderroca les construccions que hi ha, es troba que té una teulada allí.” (Dixit: Sra. Secretaria en funcions)

25 de novembre del 2007

Sessió extraordinària Ajuntament de Tivissa: Modificació de crèdit 3/2007.

El passat dia 16, a més del ple extraordinari on Iniciativa va presentar una moció per incloure adquisicions i obres al PUOSC, va tenir lloc un altre ple extraordinari a continuació de l’esmentat. Si la memòria no em falla, es la primera vegada d’ençà dels ajuntaments democràtics, que es fan dos plens en un mateix dia.

Cal destacar la intervenció d’Iniciativa-EPM al inici del plenari en que va manifestar la seva estranyesa pel fet de que la sessió extraordinària no incorporés l’apartat de precs i preguntes com es habitual en tots el plens, “No entenem que, tot i essent una sessió extraordinària, no hi hagi mocions, ni precs ni preguntes, com es venia fent la passada legislatura”, va manifestar. L’alcalde va argumentar que “El ROM que teníem la passada legislatura va finalitzar amb la legislatura i en aquests moments, l’Ajuntament de Tivissa no te ROM i per tant es gestiona amb la Llei de Bases de Règim Local” i que aquesta era la interpretació dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a la qual cosa Iniciativa-EPM va contestar-li que “Sr. Alcalde, el ROM continua en vigència fins que no se’n aprova un altre”. També ERC va demanar un dictamen dels serveis jurídics doncs “si no es pitjor”, va dir.

Pel que fa referència al primer punt de l’ordre del dia: Modificació de crèdit 3/2007, cal dir que es va aprovar la modificació de crèdit de varies partides amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Cal recordar l’absència de la regidora d’AISA-FIC que va excusar la seva assistència.

Iniciativa-EPM va explicar el seu vot tot dient que “vam votar en contra d’aquest pressupost per les raons exposades en el seu moment i votarem en contra d’aquestes modificacions”.

ERC va manifestar que “em costa d’entendre que l’Ajuntament s’hagi pogut gastar 200 M. € en festes” i va matisar el fet de que “els pressupostos se’ls ha de votar qui governi”.

18 de novembre del 2007

CiU en contra de l’adquisició d’un microbús adaptat

Amb els vots en contra de l’equip de govern de CiU de Tivissa, es va desestimar la moció que Iniciativa-EPM va presentar el passat divendres dia 16 en el ple extraordinari que havia demanat a tal efecte. La moció demanava que s’acordés la inclusió una sèrie d’adquisicions i obres en la sol·licitud de subvencions al programa Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) pel període 2008-2012.

La moció, que entre d’altres adquisicions i obres incloïa l’adquisició d’un microbús adaptat per tal de facilitat al veïns la mobilitat entre els diferents nuclis del municipi i les poblacions veïnes, va ser rebutjada amb els 4 vots de CiU que En contravotà en contra i els tres d’Iniciativa-EPM i el d’ERC que votaren favorablement. Cal destacar l’absència de la regidora d’AISA-FIC que, segons va comunicar l’alcalde, va excusar la seva presencia per la defunció d’un familiar. Una vegada més es va evidenciar la manca de majoria absoluta de CiU, doncs va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde per desfer l’empat de la votació.

El portaveu d’Iniciativa-EPM, Fermí Pallisé, va explicar la moció tot matisant la seva estranyesa de que un obra com es l’edifici de la de la Societat Obrera que adquirí l’Ajuntament i que va estar finalitzada (la 1º fase) l’any 2003, encara resti pendent de finalitzar. La necessitat que té l’Ajuntament de tenir un terreny per l’edificació d’equipaments esportius, perquè “no passi com la passada legislatura que quan es demani un pavelló cobert no es tingui el terreny per edificar-lo”, va manifestar. La idoneïtat de l’adquisició d’un microbús adaptat per millorar substancialment la mobilitat entre els nuclis municipals i veïns. I les obres dels nuclis de la Serra d’Almos i Darmós.

Per la seva banda, ERC, va fer explicació del seu vot favorable a la moció tot matisant una sèrie de qüestions com són el fet de que, malgrat que en el seu programa electoral també portaven la finalització de la sala polivalent de la Societat obrera, entenien que era prioritari pels veïns acabar l’obra del CAP i Centre de Dia abans que adquirir un microbús adaptat i la també la necessitat de l’adquisició dels terrenys per la construcció d’un pavelló esportiu. En aquest sentit va dir que “no pot passar com la legislatura passada que es perdin subvencions per aquesta raó”. Va acabar dient que votarien a favor de la moció però amb les matisacions fetes i “tot el reparo”.

CiU, per boca del regidor S. Samarra, va argumentar que “tot i que veiem que les obres que es manifesten aquí a la moció són de l’interès del grup de CiU, hauríem marcat una sèrie de prioritats, les quals no coincideixen plenament amb les s’han dit aquí”. En aquest sentit va dir que hi havia d’altres prioritats com el CAP i una sèrie d’obres de La Serra d’Almos i Darmós i que, per tant, votarien en contra de la moció.

Cal mencionar el fet de que el regidor Samarra va dir, en referència a la inclusió d’adquisicions i obres al PUOSC per part d’Iniciativa-EPM, que “la primera noticia d’aquestes pretensions ha sigut una moció i no ha segut cap mena d’aproximació” amb el que entenien que “les formes no siguin les correctes”. La resposta d’Iniciativa-EPM va ser de que entenien que, al ser CiU el grup majoritari, “els hi correspon a vostès cridar-mos” i va remarcar que quan se’ls ha cridat, com es el cas d’una recent convocatòria de reunió a la que han estat requerits per l’equip de govern, “en cap moment hem dit que no hi vulguem anar ni vulguem parlar absolutament de res”. A més va remarcar que la subvenció mínima garantida, per part de l’actual govern de la Generalitat, s’ha vists substancialment incrementada respecte al quadrienni anterior, el que suposa un increment del 158%, es a dir, pràcticament 254.000 € ( més de 42 milions de pta.).

14 de novembre del 2007

Carrer del Ventorrillo número 7

“... Vivo en el número 7, calle Melancolia. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegria, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvia ...” (J. Sabina)

Podria semblar la cançó de Sabina, Calle Melancolia, però no ho es. El número 7 del carrer Ventorrillo es una antiga corrala del barri de Lavapiés que data de l’any 1900 i en la que els seus inquilins estan patint un dels molts casos de violència immobiliària que es donen arreu on l’especulació urbanística posa les seves urpes.

Les seves inquilines, unes avies octogenàries que hi viuen des de que pràcticament hi van néixer i que tenen uns contractes de renda antiga, veuen ara com se les constreny per a que abandonin els pisos amb tota una sèrie d’artificis propis de mafiosos i sense cap mirament. En aquest cas podríem parlar d’una de les practiques i tàctica emprada en l’assetjament immobiliari que es ja de manual: l’abandonament amb mala fe del manteniment de la finca, la realització de sabotatges i obres d’empitjorament (deixar puntals i enderrocs en espais comuns, col·locar contenidors obstaculitzant sortides, talls en el subministrament de llum o aigua ...)

I tot això en un Madrid en que, avui saltava a la premsa, una operació policial (operación guateque) posava de relleu la implicació de 16 funcionaris municipals destinats a les regidories d’urbanisme i de Medi Ambient en una trama de corrupció que té a veure amb practiques de suborn i tràfic d’influències en l’atorgament de llicencies per locals comercials.

El millor de tot l’afer es la lliçó que ens donen aquestes “avies coratge” amb la seva postura ferma i combativa que ens hauria de servir d’exemple.

13 de novembre del 2007

Objectivament injuriós.

Xapa reivindicativa de la portada-rectificació Amb 3.000 € de multa ha quedat, finalment, la condemna del jutge de l’Audiencia Nacional als dos autors de la caricatura dels Prínceps que va sortir publicada al numero 1573 de la revista El Jueves i que va ocasionar el segrest judicial per un presumpte (llavors) delicte d’injúries a la Corona i fins i tot la clausura, durant uns dies, de la pròpia web de El Jueves.

Guillermo Torres i Manel Fontdevila, dibuixant i guionista respectivament, han manifestat que, com ja ho havien fet reiterades vegades abans del judici, “no creemos haber hecho nada malo” i que no entenien aquest judici, doncs encara que manifestaven que “ya sabiamos a lo que veniamos” han quedat decepcionats de com han anat les coses ja que no els han deixat presentar proves, li han pres la paraula al seu advocat i no els han deixat expressar. “Ya estava todo el bacalao vendido; para eso no venimos” han manifestat.

El jutge, que entre d’altres considera la vinyeta “una ofensa al español medio” i ha dit que “el texto mas el dibujo no merece más consideraciones que entender que es objetivament injurioso”, els ha condemnat a pagar a cadascú d’ells una multa durant deu mesos a raó de 10 € diaris.

Una ofensa al “español medio” com a argumentat el jutge? O un atac a la llibertat d’expressió i un “se sienten coño” judicial?

3 de novembre del 2007

Un tomb per la muntanya

Avui he anat a donar un tomb amb el cotxe per “la muntanya” de Tivissa. Sense pretendreu, quan he acabat el viatge, m’he adonat de que havia fet 65 Km., “Dèu ni do”!

He sortit cap a Maula i passant pel Coll del Ventall i el Monegret cap al Coll de Monetze per continuar baixant en direcció a la pista de Gavadà tot passant pel Manou. A la pista de Gavadà m’he dirigit cap al mas del Rabassó, passant a l’alçada del Mas d’Aumet, Mas de l’Estudiant i Mescales de Mingall i de Butxaques. En arribar al Mas del Rabassó hi he fet una parada per tal de saludar al Josep, a la Serafina i a Joan Pere però no hi eren, devien estar fent olives. Com que m’he quedat decebut de no poder-los saludar i fer “petar” la xerrada, i com que era encara aviat per tornar-me’n, m’he “perdut” per una d’aquelles pistes sense rumb fix, tot anant a veure que hi trobaria quan, sobtadament, m’he topat amb un quad que venia en sentit contrari. A l’apartar-me per deixar-lo passar... sorpresa!! De darrera de la visera del casc ha aparegut la cara de l’amic Ramon Aragonés, “Peixet”. Ramon m’ha dit que venia dels Burgans i que ja se’n tornava cap a casa. Desprès de fer la xerrada hem decidit de fer el camí de tornada junts. Ell s’ha ofert a fer-me de guia hi hem passat per llocs que jo ja no recordava que existien. M’ha ensenyat la roca de “l’eixam”, una roca plena de cavitats que aprofitaven les abelles per formar les noves colònies i m’ha guiat per pistes que ja s’havien esborrat de la meva memòria.

A estat un trajecte força interessant i didàctic. Gràcies “Peixet”.

Tivissa
Tivissa des del Coll de Maula


Morral de Penaroja
El Morral de Penaroja vist des del Coll de Maula


Tivissa
Tivissa des del Coll de Monetze


La muntanya de Tivissa
Des del coll de Monetze, “la muntanya” de Tivissa, dibuixant-se amb el sol del matí.


Mas del Manou
Els masos de la muntanya, bressol dels nostres avantpassats. El que queda de l’estable del Mas del Manou.


Mas del Manou
Un altra vista de l’estable del Mas del Manou.


Mas d'Aumet
El Mas d’Aumet amb la torre de defensa i el corral amb les cabres. Si distingeix el cotxe del novell pastor Xavi Rebolo.