Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

25 de novembre del 2007

Sessió extraordinària Ajuntament de Tivissa: Modificació de crèdit 3/2007.

El passat dia 16, a més del ple extraordinari on Iniciativa va presentar una moció per incloure adquisicions i obres al PUOSC, va tenir lloc un altre ple extraordinari a continuació de l’esmentat. Si la memòria no em falla, es la primera vegada d’ençà dels ajuntaments democràtics, que es fan dos plens en un mateix dia.

Cal destacar la intervenció d’Iniciativa-EPM al inici del plenari en que va manifestar la seva estranyesa pel fet de que la sessió extraordinària no incorporés l’apartat de precs i preguntes com es habitual en tots el plens, “No entenem que, tot i essent una sessió extraordinària, no hi hagi mocions, ni precs ni preguntes, com es venia fent la passada legislatura”, va manifestar. L’alcalde va argumentar que “El ROM que teníem la passada legislatura va finalitzar amb la legislatura i en aquests moments, l’Ajuntament de Tivissa no te ROM i per tant es gestiona amb la Llei de Bases de Règim Local” i que aquesta era la interpretació dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a la qual cosa Iniciativa-EPM va contestar-li que “Sr. Alcalde, el ROM continua en vigència fins que no se’n aprova un altre”. També ERC va demanar un dictamen dels serveis jurídics doncs “si no es pitjor”, va dir.

Pel que fa referència al primer punt de l’ordre del dia: Modificació de crèdit 3/2007, cal dir que es va aprovar la modificació de crèdit de varies partides amb els quatre vots a favor de CiU, els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Cal recordar l’absència de la regidora d’AISA-FIC que va excusar la seva assistència.

Iniciativa-EPM va explicar el seu vot tot dient que “vam votar en contra d’aquest pressupost per les raons exposades en el seu moment i votarem en contra d’aquestes modificacions”.

ERC va manifestar que “em costa d’entendre que l’Ajuntament s’hagi pogut gastar 200 M. € en festes” i va matisar el fet de que “els pressupostos se’ls ha de votar qui governi”.