Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

29 d’octubre del 2007

Preguntes versus respostes I

Durant aquests últims quatre anys de legislatura en que CiU regentava la majoria absoluta a l’Ajuntament de Tivissa, el grup de l’oposició li va formular una gran quantitat de preguntes a l’equip de govern que encara ara resten pendents de contestar.

Donada aquesta actitud de menyspreu i de manca total de respecteSufocació cap als grups de l’oposició i, sobretot, cap a la ciutadania en general, he cregut convenient de fer un seguiment a partir d’ara de totes les preguntes que formulin els grups de l’oposició i les que siguin contestades per l’equip de govern. Així, confeccionaré un quadrant que aniré actualitzant després de cada plenari en que es formulin i/o es contestin, o no, les preguntes.

Al menys, d’aquesta manera, si persisteixen en la seva actitud de no contestar les preguntes, farem us d’un dels últims però reconfortant recurs dels indignats: que quedin senyalats pel dit de l’escarni quedant en pública evidencia, per a que la vergonya aflori en les seves cares.

Ple municipal del 28/09/2007
Preguntes realitzades Preguntes contestades

Iniciativa-EPM

13

0

ERC

3

0

AISA-FIC

0

0

28 d’octubre del 2007

Preguntes sense resposta.

L'últim plenari els grups municipals de Tivissa a l’oposició, Iniciativa-EPM i ERC, van fer-li tota una sèrie de preguntes a l’equip de govern de CiU que, una vegada més, va eludir contestar. L’alcalde, en acabar de ser formulades les preguntes, va manifestar: “si a partir d’aquest moment tenen la deferència d’entrar amb 24 h. d’antelació preguntes per escrit, se’ls hi contestaran al ple i si s’efectuen oralment durant el transcurs del ple, tal i com marca la Llei, els contestarem l’altre ple”.

ERC per boca del seu portaveu Jaume Pallisé va formular les seguents preguntes a l’equip de govern de CiU:

- Conèixer “quina es la situació en que es troba la piscina coberta i quin termini d’execució hi ha per aquestes obres”.
- Conèixer “per quin període de temps està previst el tall del carrer de St. Blai i d’acord amb l’ordenança municipal quan percep l’Ajuntament en concepte d’ocupació de via pública d’aquest obra en concret”.
- Conèixer “dels convenis que te signats l’Ajuntament, quants i quant d’ells percep i quin es l’ordre econòmic que percep dels mateixos”.

Seguidament va fer el prec de que l’Ajuntament, “quan un conseller del govern del seu país visita la Ribera d’Ebre, te el deure d’anar a la reunió a la que se’l convoca, com era el cas” i va afegir “crec que les qüestions de forma institucionals s’han de respectar per sobre de partits i interessos

Fermí Pallisé, portaveu d’Iniciativa-EPM, va lamentar de que lesInterrogants actes de la Junta de la Comissió de Govern els hi fossin lliurades de sis mesos en sis mesos entenent que amb un màxim d’un mes les haurien de tenir. També manifestà de que no deixarien passar més aquest tipus d’actuacions. Tot seguit va fer un seguit de preguntes referent a les esmentades actes:

- A l’acta nº 159: va demanar explicacions sobre la resolució per la qual s’adjudica a l’empresa PAMESA, per un pressupost de 43.725 €, la pavimentació al camí de la Roja, font de La Teula i de l’antic abocador sense que existeixi partida pressupostaria, tal i com fa constar la Sra. secretaria, doncs no esta aprovat l’exercici 2007 i s’està treballant amb l’exercici 2006 prorrogat.

Sobre la resolució mitjançant la qual s’acorda convocar al portaveu d’Iniciativa-EPM per respondre la seva sol·licitud d’informació sobre el contracte del camping-alberg, a la qual cosa el portaveu d’Iniciativa-EPM va afegir “a veure si em dona data, per que teòricament han d’estar cinc dies

- A l’acta nº 160: Va demanar explicacions sobre la proposta de pavimentació del camí prolongació C/ Collet fins la intersecció del C/ Padrells i camí del cementiri a La Serra d’Almos doncs, com en el cas anterior, tampoc existeix partida pressupostaria per aquest obra ja que no esta aprovat l’exercici 2007 i s’està treballant amb l’exercici 2006 prorrogat, tal i com manifesta la Sra. secretaria.

També va demanar un aclariment sobre el fet de l’autorització a l’alcalde a signar un conveni de col·laboració amb la Fundación Enresa sense aprovar-lo en el plenari municipal, “ja em dirà a on hi diu que els convenis no han de passar pel plenari de l’Ajuntament”, va manifestar.

- A l’acta nº 161: Demana explicacions sobre el fet de que tampoc es passà pel plenari la redacció d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Sr. Javier Cedó Pena per optar a una subvenció.

A més sol·licità aclariments sobre els dos escrits que Iniciativa-EPM demanà amb temps i forma i dels quals no hi ha contesta sobre: la relació d’obres de l’empresa PAMESA està executant o ha d’executar, projecte o projectes de les mateixes, aprovació del projecte o projectes i la seva aprovació al BOP, procediment de licitació que s’ha dut a terme i modificació del pressupost prorrogat donada la inexistència de crèdit per atendre la despesa de les esmentades obres.

- A l’acta nº 164: preguntà sobre la despesa econòmica que significa la proposta de l’anterior regidor Sr. Altés de la contractació, amb motiu de la festivitat de Corpus, d’una Coral i una banda de musica

- A l’acta nº 165: Demana explicacions de per que, havent-hi una resolució en aquest sentit, encara no s’ha donat curs a la sol·licitud de quatre extreballadors de l’Ajuntament i al mateix grup municipal d’Iniciativa-EPM per la qual es demanava còpia de l’examen realitzat i la plantilla de correccions que s’utilitzà en el concurs oposició que realitzà l’Ajuntament.

- A l’acta nº 166: En quant a l’aprovació de l’acord per la contractació del Sr. Rafel Pelegrí Brull com a tècnic per la direcció d’obra i control de qualitat per la construcció del consultori local amb un pressupost d’11.278 €, pregunta si existeixen d’altres pressupostos.

- En quant a les actes de l’actual legislatura, a la nº 2, pregunta a quina obra fa referència un canvi de pressupost que va dels 10.477 € inicials als 33.278 € actuals.

- A l’acta nº 3: Demana explicacions del per que no es va passar pel plenari la proposta del calendari de festes locals 2008, “des de quan això no es passa per un ple”, va dir.

- A l’acta nº 4: Demana el motiu pel qual l’administració de Tortosa de l’Agencia Tributaria imposa una sanció per infracció tributaria a l’Ajuntament de Tivissa i per quina quantia.

També pregunta on aniria ubicada la cabina de control de qualitat d’aire que Gas Natural tenia previst instal·lar en el nostre terme municipal doncs l’ubicació sol·licitada inicialment es dona per desistida, “si no es posa aquí on es posa, per que una de les condicions pactades es que hi havia d’haver una cabina en el nostre terme municipal per anar controlant les emissions”, va concloure.

Iniciativa-EPM va acabar recordant-li al Sr. alcalde “l’incompliment flagrant i continuat” de l’equip de govern al no respondre “escrits que han d’estar contestats al cap de cinc dies” i que “fa anys que els estem esperant”, tot manifestant de que “no ho deixarem passar més”. En aquest punt també ERC va manifestar de que “només esperem que en el proper ple es contestin les preguntes fetes” així com també el prec que va fer.

Caldrà veure si aquest cop l’equip de govern acompleix amb el seu deure de respondre les preguntes que se li formulen. Restarem expectants a que arribi el proper ple per veure si el nou mandat també comporta un nou tarannà i si les paraules de l’alcalde en el ple d’investidura eren reals o només demagògia.

27 d’octubre del 2007

Campanya per garantir la continutat de TV3 al País Valencià

Campanya solidaria amb ACPV i contra el tancament de TV3 Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha engegat una campanya per fer front a la sanció de 300.000 € (quasi 50 milions de pta.) que l’actual govern valencià ha imposat a aquesta associació de manera arbitrària en un intent de vulnerar els drets del valencians a la pluralitat informativa i la normalització lingüística. La campanya esta adreçada a rebre el màxim suport possible en una qüestió que, segons ACPV, afecta a tota la comunitat cultural catalana.

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual Maragall –juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler i Josep Alegre–, a títol individual, han estat els primers en signar una carta on mostren la seva adhesió a ACPV i fan “una crida al conjunt de la societat perquè, amb la màxima implicació de tots, es pugui fer front” a la situació creada amb la desproporcionada sanció econòmica de 300.000€ que s’ha imposat a ACPV, “entitat sense ànim de lucre (...) que no només s’ha preocupat de garantir l’emissió de TV3 al País Valencià, sinó que també ha treballat en tots els camps de la nostra cultura".

Entre les entitats que ja s’han mostrat disposades a implicar-se en la campanya es troben el Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans i l'Institut d'Estudis Eivissencs; també els partits polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya-Verds i el Bloc Nacionalista Valencià.

Des de ICV ja s’ha convidat, mitjançant una carta, a la seva militància en col·laborar amb una aportació econòmica per ajudar a fer front col·lectivament a la multa i a expressar el nostre rebuig més ferm i decidit a aquesta.

Antoni Tàpies ha cedit un original classificat per contribuir, amb les seves reproduccions, a “agrair i reconèixer” tots aquells que col·laboren en la campanya. Així, tots/es aquells que col·laborin rebran una reproducció de l’obra de Tàpies.

Telèfon de campanya: 963918386
Número de compte La Caixa: 2100-0700-17-0200599135

IMPORTANT: Especifiqueu en l’ingrés nom i cognom, i per tal de rebre la reproducció de l'obra de Tàpies cal que telefoneu (de 9h a 14h i de 15h a 18.30h de dilluns a divendres) al número de campanya teniu a sobre.


26 d’octubre del 2007

S’aprova una moció d’ERC per rebutjar la possible instal·lació d'un ATC al municipi de Tivissa

Al ple del dia 28 de setembre i amb els vots a favor de tots els regidors/es es va aprovar per majoria absoluta una moció presentada pel regidor d'ERC per rebutjar la possible instal·lació d'un ATC al municipi de Tivissa.

Es la segona vegada que es presenta una moció en aquest sentit. Amb anterioritat, en el ple del 3 d’agost del 2006, ja es va presentar una moció d’ERC mitjançant el regidor dels Independents de La Serra d’Almos que llavors es presentaven sota les sigles d’ADIDELSE però no va prosperar doncs CiU (llavors amb majoria absoluta) va votar en contra.

Aquest cop, el fet rellevant va venir per part de CiU que va votar a favor de la moció argumentant que si en d’altres ocasions havien votat en contra de mocions similars era “per respecte a uns acords de l’AMAC” que, segons ells, els impedien “fer manifestacions sobre la instal·lació al seu terme municipal de l’ATC” i que a hores d’ara “potser ja ens hem esperat prou, hem segut prou respectuosos amb l’acord que es va prendre a l’AMAC”, va manifestar el regidor Sr. Samarra.

Iniciativa-EPM va exposar que ja havien votat a favor quan va presentar la moció el regidor Sr. Casadó d’AISA-FIC (llavors ADIDELSE) durant la passada legislatura, de la mateixa manera que va sol·licitar un ple extraordinari en el seu moment per aquesta qüestió i quan es va votar una moció similar al Consell Comarcal.

AISA-FIC també va ser coherent amb el seu vot doncs, com he dit abans, ja havien presentat una moció similar la passada legislatura, tal i com manifestà la regidora Lourdes Pena.

25 d’octubre del 2007

Fires dels Masos

Fira dels Masos Avui dijous s’ha inaugurat oficialment la Fira de Mora la Nova que enguany arriba a la seva 176 edició. La fira tindrà una durada fins el diumenge dia 28 i compta amb esdeveniments com concursos d’arrossegament de cavalls, demostracions de ferrar cavalls, xerrades, conferencies, exposicions i d’altres esdeveniments culturals. Si voleu veure el programa de fires ho podeu fer al bloc Alego de l’Àngel Lluís.

També, com cada any, hi podrem veure els matxos de Joan de la Manta, de Miravet que es un assidu expositor de la fira, tal i com diu Lo Llaguter al seu bloc Lo carrer del riu. Es estrany, desprès de tants anys visitant l’estand on hi ha tots els animals sempre m’havia pensat que els expositors de cavalls i matxos venient de ves a saber on i resulta que son de la vora de casa.

Els pares i mares ja podem començar a preparar els “quartos” per que els petits puguin pujar a totes les atraccions. Una tàctica emprada per mi es la de bescanviar en monedes el pressupost assignat per la fira (així a la canalla li sembla que porta molts diners), posar-lo en una bossa i quan s’acaba ... prou! El greu es que els anys passen i la innocència cada cop es menys. Veurem si enguany “cola”.

Rebutgen una moció d’ERC gràcies al vot de qualitat de l’alcalde

Consorci del Molló La moció presentada pel regidor d'ERC el passat ple ordinari per a la modificació dels representants de la corporació al Consorci del Molló i la MIDIT no va prosperar doncs amb el vot d’ERC, els tres d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’AISA-FIC, es quedà amb un empat d’avant els quatre vots contraris de CiU. Davant d’això va haver de ser el vot de qualitat de l’alcalde qui decidí la balança.

Amb aquesta moció ERC proposà el nomenament del regidor d’ERC

Ni ERC ni Iniciativa-EPM, malgrat representar quasi a la meitat de l’electorat, no compten amb cap representació a diferencia d’AISA-FIC

al consorci del Molló i d’un regidor d’Iniciativa-EPM al de la MIDIT. I ho va fer tot recordant l’actual correlació de forces, les manifestacions advocant pel diàleg per part del Sr. alcalde en el ple d’investidura i el fet de que l’equip de govern ja comptes amb varis representants en organismes supralocals. A més recalcava que ni ERC ni Iniciativa-EPM, malgrat representar quasi a la meitat de l’electorat, no compten amb cap representació a diferencia d’AISA-FIC que en té al Consorci de la Serra de Llaberia.

CiU va al·legar que, tot i que van manifestar en el darrer ple la seva

“Aquí cadascú demana el seu”, va manifestar el Sr. Samarra.

voluntat d’arribar a acords i a compartir responsabilitats amb d’altres grups polítics, necessitaven un espai de temps per “veure les bones intencions per part de tots”. També manifestà la sorpresa de que ERC demanés la representació d’altres grups polítics doncs “aquí cadascú demana el seu”, va manifestar el Sr. Samarra.

AISA-FIC va fer esment de que cada grup s’havia de solucionar les seves situacions, de la mateixa manera que ells ho havien fet en el seu moment.

ERC va lamentar profundament l’abstenció d’AISA-FIC doncs, en ocasió del nomenament al Consorci de Llaberia els va votar per entendre que “hi ha determinades qüestions que no son de grups polítics, si no que son de municipi”. També va lamentar que CiU en volgués fer “una qüestió d’interessos polítics o coincidències polítiques”, en al·lusió a que demanes la representació d’un regidor

“Si som bons xiquets ens donaran un caramel i si no som bons xiquets deixem-ho estar com està ...”

d’Iniciativa-EPM a la MIDIT i va anunciar que, en el cas de que no s’aprovés la moció, ERC en presentaria una de nova on només es proposessin ells, tot emplaçant al S. Samarra a “ser responsable de les seves contradiccions”.

Iniciativa-EPM manifestà que pel tot l’exposat, entenia que “si som bons xiquets ens donaran un caramel i si no som bons xiquets deixem-ho estar com està ...” en clara referencia a CiU. També va agrair a ERC la moció presentada tot aclarint que de no haver-la presentat ERC, ho hagués fet Iniciativa-EPM. Va acabar dient que “aquí no es tracta de ser bon nen, si no que es tracta de votar una moció”.

24 d’octubre del 2007

Una moció demana l’Entitat Municipal Descentralitzada per La Serra d’Almos.

La moció, que va ser presentada en el darrer plenari pels grups de CiU i AISA-FIC, sol·licitava iniciar l'expedient per la creació de l'Entitat Municipal Descentralitzada de La Serra d'Almos i es va aprovar per majoria absoluta de tots els regidors/es.

La regidora d’AISA-FIC va fer historia del que han estat els seus anhels des de que la dictadura franquista va obligar a retornar totes les competències atorgades per la II República a La Serra d’Almos a l’Ajuntament de Tivissa, passant pel procés de rehabilitació del municipi de l’any 1986 i que va ser desestimat l’any 2003 pel Tribunal Suprem. Amb tot va remarcar els seus anhels de segregació i va dir que la Unitat Municipal Descentralitzada es l’opció que els hi ha semblat millor per superar l’actual situació tot demanant el màxim consens i la participació de tots els grups en la comissió negociadora en la proposta de la Unitat Menor Descentralitzada.

CiU va posar de manifest que durant la legislatura passada ja es va estar treballant amb AISA-FIC per dotat a La Serra d’Almos d’autogovern i va remarcar la importància de que tots els grups polítics participessin en aquest tema.

Iniciativa-EPM, va votar favorablement tot matisant que en el cas de que fossin convidats a formar part de la comissió informativa sobre l’EMD, hi assistirien i vetllarien per “trobar la justa solució als interessos de tots els veïns i veïnes del municipi”. A més va manifestar que malgrat la legalitat de la formula utilitzada amb la presentació de la moció sorgida de l’equip de govern i AISA-FIC, també existien d’altres formules, com és que hagués estat (la moció) fruit de la petició popular dels veïns de la Serra d’Almos, en la línia emprada per AISA-FIC en el passat ple quan eludia a “la participació dels veïns i a la maduresa democràtica” i quan demanava “més participació”. També va fer menció que l’actual formula utilitzada “pot donar peu a confusió” doncs podia ser mal interpretada, en el sentit que “existeixi una mena d’intercanvi d’interessos: l’equip de govern li ofereix l’EMD i vostè s’absté en determinades votacions que puguin afavorir a l’equip de govern”, va manifestar.

Per la seva banda ERC va exposar que donava suport a la moció presentada i que seria present a la comissió per “treballar de manera clara” però va lamentar que no se’ls hagués tingut en compte a l’hora de signar-la, tot ressaltant la importància que tenen les formes en política i retraient a AISA-FIC de que no s’hagués donat l’opció a la resta de forces polítiques a entrar a formar part de la moció.

23 d’octubre del 2007

Fins a quant?

Ein?

Nous representants al Consorci de Protecció de la Serra de Llaberia

Serra de Llaberia Per majoria absoluta de tots els regidors/es va ser aprovat en el darrer plenari el nomenament dels representants de la Corporació al Consorci de Protecció de la Serra de Llaberia.

El regidor Samarra, portaveu de CiU, va proposar el nomenament dels nous representants al Consorci tot cenyint-se als estatuts doncs, l’anunciada modificació d’aquests en el passat ple ordinari “va per a llarg”, va dir. Per tant, es va evidenciar que els nomenaments fets anteriorment incomplien els estatuts del Consorci, tal i com va manifestar ERC en el seu moment. Els representants van ser dos persones per CiU i una per AISA-FIC “que si que acompleixen les condicions estatutàries”, va manifestar el S. Samarra.

ERC va argumentar que el seu vot favorable venia donat pel fet que “hi ha d’haver un representant de cada grup polític a les entitats supramunicipals” i que era lògic que fos d’AISA-FIC doncs la seu del Consorci és a La Serra d’Almos.

22 d’octubre del 2007

L’Ajuntament de Tivissa sol·licita una freqüència per una emissora municipal

parabòlica En el passat ple es va aprovar el punt de l’ordre del dia de la sol·licitud al Centre de Telecomunicacions de Catalunya d’una freqüència per a una emissora municipal, aprovant-se amb els vots a favor de CiU i d’AISA-FIC i les abstencions d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

Iniciativa-EPM es va mostrar inicialment d’acord en la creació d’una emissora municipal, però vistes les mancances de la documentació consultada i que es requereix per la Llei d’Audiovisual de Catalunya quan es presenten aquest tipus de sol·licitud: plànol on s’ha d’ubicar el centre emissor, memòria explicativa amb la programació, previsions de finançament, forma de gestió del servei, etc, va proposar deixar el punt de l’ordre del dia “damunt la taula” en espera de que s’aporti tota la documentació pendent per, llavors, poder-la votar.

Per la seva banda, ERC va manifestar que per donar suport s’hauria de presentar un projecte definit o memòria i un projecte d’emissió per a que els grups que no estan en el govern puguin saber que es el que es vol dur a terme i va manifestar que hi ha “d’altres prioritats culturals i de comunicació” en referència a una millor estructuració de la Revista Tivissa o a la millora de funcionalitat de la web municipal.

21 d’octubre del 2007

S'aproven els comptes generals del 2005


En el passat ple ordinari de l’Ajuntament de Tivissa celebrat el dia 28 de setembre és van aprovar els comptes generals de l’exercici 2005. Van ser aprovats amb els 4 vots de CiU que va votar a favor, els 3 vots en contra d’ Iniciativa-EPM que va votar en contra i el vot d’ERC i el d’AISA-FIC que es van abstenir. Iniciativa-EPM va posar en evidencia a l’equip de govern recordant-los-hi que “el que ara pertoca aprovar son els comptes generals del 2006, això vol dir que portem un any de retard”, van manifestar, tot recalcant el fet de que el mes d’octubre finalitza el termini per presentar els comptes del 2006 i subratllant el fet que “sempre portem un retard extraordinari”. CiU va justificar el retard al·legant el canvi en el programa informàtic que s’utilitza per presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes i ja va adelantar que tampoc els del 2006 es podrien presentar per estar l’aplicació informàtica en període de prova.

14 d’octubre del 2007

La democràcia de la laringe

Aristòtil Malgrat que avui en dia la paraula demagògia te una connotació pejorativa, no sempre ha estat així. En un inici, a l’antiga Grècia va arribar a tenir una connotació positiva considerant als demagogs com a persones amb grans habilitats per tractar amb la multitud i que tenien com a programa bàsic el millorament del nivell de vida de les masses. Després va aparèixer la connotació pejorativa d’aquest concepte. Així, per Aristòtil aquest concepte tenia un sentit ben clar, es a dir, el govern recolzat per la multitud però exercit en favor d’interessos particulars. Per Aristòfanes, la demagògia era l’engany al poble pels seus governants i va ser Tucídides qui va anomenar al regim de Pericles com “la democràcia de la laringe”. En qualsevol cas, l’actitud demagògica s’associa avui en dia a l’idea de falta de sinceritat, fingiment, ocultament i cinisme en el que fa referència a la praxis política i que es reflexa en el discurs polític.

En aquest sentit i en clau local, la demagògia s’ha instaurat de manera oficial a Tivissa mitjançant la figura del seu alcalde que, no conten amb practicar-la en l’àmbit local, ara la fa extensible a àmbits supramunicipals.

Així, una forma de demagògia es el justificar l’exercici del poder sobre bases democràtiques amb una conducta clarament autoritària. TucídidesEn aquesta línia, per exemple i com a qüestió més rellevant i immediata en àmbit local, tenim la demagògia amb el POUM. Per una banda se’ns ha volgut “vendre” la creació d’un camp de golf amb 570 habitatges i un complex hoteler en nom de l’interès general mentre per l’altra s’elaborava un pla de participació ciutadana que d’això (de participació ciutadana) no en tenia res, mentre es coaccionava determinats afectats en contra del projecte negant-los-hi la informació o mentre s’intentava que venguessin les seves propietats a la promotora.

Un altra forma de demagògia es la practicada per combatre i desprestigiar a grups opositors per respondre a les crítiques que aquests li formulen, cosa que , val a dir, es perfectament vàlid i natural en el joc polític. Això en sí mateix no ho podríem definir com a demagògia, el demagògic rau en la manca de sinceritat i honestedat quan es practica aquesta activitat, en difamar, calumniar i distorsionar els fets de manera intencionada. D’aquesta manera es pretén eludir la responsabilitat desviant la discussió amb falsos atacs a aquells que demanen comptes i compleix la funció d’amagar o disfressar la negligència, ineptitud i deshonestedat dels càrrecs públics al govern. Un exemple el tenim amb l’incompliment flagrant del conveni amb l’arrendatari del camping-alberg quan no ha complert l’acord de tenir la piscina coberta per aquest any 2007.

Però la demagògia practicada per l’alcalde de Tivissa no coneix de fronteres. Ara ha agafat altura i arriba a les instàncies dels Departaments de l’administració autonòmica i comarcal.

Així tenim declaracions contra el Departament de Medi Ambient al que acusa d’assetjar l’Ajuntament de Tivissa posant-li “reiterades denuncies” per abocaments il·legals, de fer-li desmuntar les barbacoes de la zona de l’ermita de St. Blai, etc.

L’últim crit al cel l’ha ficat contra el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre retraient-li que no aporti cap subvenció al Consorci de El demagogProtecció de la Serra de Llaberia. Però no content amb això, continua fent demagògia de la demagògia quan parla de sectarisme per part del govern de la Generalitat a l’hora d’assignar o denegar subvencions i fa encara més demagògia quan es fica amb els sous del govern de Consell Comarcal i del seu President en concret. Malgrat que considero que aquestes qüestions no em toca a mi contestar-les, si que voldria dir quelcom sobre alguna d’elles.

Primerament voldria evidenciar la demagògia de l’alcalde de Tivissa quan fa aquestes afirmacions, doncs carregar contra el Consell Comarcal (PSC-ERC) i contra el govern de la Generalitat (PSC-ERC i ICV-EUiA) per denegar-li subvencions no te raó de ser, almenys i que jo sàpiga en el que fa referència al govern de la Generalitat. A la primeria de l’any 2005, l’Ajuntament de Tivissa va sol·licitar a Medi Natural una subvenció per la recuperació del camí Ral de Llaberia per un import de 30.000 € que li va ser concedida i acte seguit, l’alcalde de Tivissa renúncia a la subvenció atorgada de 27.000 € . No se com en dirà ell d’això, però jo en dic demagògia.

En referència al sou del President del Consell Comarcal, només voldria dir, sense entrar en d’altre tipus de valoració, que almenys els ciutadans/es Riberencs coneixem el sou dels representants polítics al consell, doncs es públic i notori i hom que ho desitgi te el dret a conèixer-lo. Altra cosa molt diferent es el sou de l’alcalde de Tivissa que ningú coneix la seva actual quantia ni d'on prové. L’ultima noticia que vàrem tenir la ciutadania Tivissana sobre aquesta qüestió data de l’any 2004 quan l’afer de l’acomiadament disciplinari i posterior querella criminal al treballador de l’Ajuntament Domènec Castellnou que, com no podia ser d’un altra manera, va haver de readmetre desprès de que el jutge consideres “injust” i “improcedent” l’acomiadament i desestimes la querella. Gràcies a l’afer, els Tivissans vam assabentar-nos de que l’alcalde treballava per una empresa que subministrava material a l’Ajuntament i que per aquest motiu percebia una quantia mensual d’aproximadament 3.300 € (550.000 pts.), es a dir, segons els meus càlculs una remuneració anual d’uns 46.000 € (7,7 milions de pts.). La diferencia entre el sous del consellers comarcals i el sou de l’alcalde de Tivissa radica en que el uns son públics i l’altre es del tot desconegut. Per que, es clar, algú sap d’on i quan cobra actualment l’alcalde de Tivissa?

Aquests son dos clars exemples de com la demagògia busca disculpar els fracassos del govern municipal de Tivissa però també ho es de com un ús continuat i repetitiu de la demagògia provoca el seu propi desgast i mina la seva credibilitat.

11 d’octubre del 2007

Un any de cartipàs

Avui El cartipàs de l’Amable compleix el primer any de la seva anadura. Primer no estava massa convençut de celebrar-ho tot just el 12 d’octubre però, ben mirat, m’he adonat de que ara si tinc quelcom que celebrar.

Sembla que fos ahir quan començava burxant per les entranyes del meu bloc tot intentant de que una imatge se’m fes més o menys gran o que tal o qual paraula quedés alineada en un costat o a l’altre. La veritat es que no estava massa convençut d’arribar fins aquí.

Els motius que em van impulsar a crear aquest espai, no només continuen sent els mateixos, si no que ara son més forts que en un inici. Tot aquest temps que li he dedicat m’ha servit per conèixer d’altres inquietuds plasmades en d’altres blocs, conèixer una mica més el que succeeix i s’opina tant a Tivissa com en l’àmbit de la blocosfera ebrenca, però també de Catalunya, d’Espanya i d’altres llocs de llengua castellana.

Quan escric aquestes ratlles, l’afluència de visites al cartipàs durant aquest primer any d’existència aboca un resultat de 37.706 pàgines vistes per 17.463 visitants amb un promig mensual de 2.900 pàgines vistes i 1.343 visitants. Essent al mes de maig quan es registra la major afluència de pàgines vistes (8.924) i de visitants (4.488).

Gràfica anual de visites

Mentre escric aquestes ratlles, també me’n adono que hi ha una descompensació entre el comptador de visites i les dades estadístiques que em dona el servei d’aquest (una diferencia aproximada de 9.000 pagines vistes que no ha comptabilitzat el comptador). Suposo que deu ser degut a uns mesos en que no acabava de funcionar prou bé, durant el període en que Blogger va fer el canvi a l’actual format de Blogger beta amb noves característiques i prestacions. Però de tota manera el que importa no es la quantitat de les visites si no la qualitat i la interacció dels visitants en relació amb el que aquí si pot llegir. En aquest aspecte, també he de dir que el bloc ha superat amb èxit el que, al meu entendre, considero dos moments puntuals en que alguns (pocs, jo diria que no més de tres persones però de manera reiterada) han intentat “rebentar” aquest espai, cosa que probablement tornaran a intentar quan tornin a llegir algun “post” que no els hi agradi o que no puguin o sàpiguen rebatre.

D’altra banda m’agradaria felicitar i donar les gràcies a totes i tots aquells que heu decidit intervenir en el debat amb els vostres comentaris, encara que anònims, donant la vostra opinió sempre des del respecte i la tolerància i els que ho han fet via e-mail del bloc així com també a tots aquells que han tingut la deferència de posar un enllaç al meu bloc en el seu lloc web. A tots vosaltres dir-vos que El cartipàs de l’Amable continua obert i a l’espera dels vostres comentaris i opinions doncs coincideixo plenament amb B. Brecht quan afirmava: “Transformar “l’acció d’escriure a algú” en un “acte d’escriure” es quelcom que em sembla greu i nociu. La veritat no pot ser simplement escrita; s’ha d’escriure a algú. A algú que sàpiga utilitzar-la. Els escriptors i els lectors descobreixen la veritat junts”.


Moltes gràcies a totes i tots per les vostres visites i comentaris.

10 d’octubre del 2007

Virus a la web municipal

Des de ja fa alguns mesos, a la web municipal si podien observar alguns comentaris d’usuaris que tenien tota la “pinta” d’”SPAM” o de correu poc fiable.

El fet però, es que des de fa una setmana he pogut comprovar que el cercador Google adverteix als usuaris del perill de visitar la web, doncs informa als cercadors que pot estar infectada i et recomana fer marxa enrere, tot advertint que si hi entres ho fas sota la teva responsabilitat.

Aquí podeu veure una advertència, tot just abans de prémer l’enllaç que apareix a Google:

VirusAquí podeu veure un altra advertència, un cop hem premut l’enllaç:

Més virusSegons el centre d’assistència de Google, aquest missatge apareix en aquelles pàgines que Google identifica com les que poden instal·lar programes nocius o enganyosos en l’ordinador i que s’instal·len sense que ho puguem apreciar i sense el nostre consentiment, poden esborrar informació de l’equip o robar informació personal.

Espero que l’Ajuntament solucioni aviat aquesta situació doncs els usuaris que la visiten, de ben segur que no volen “contaminar-se” amb software espia ni amb cap altre tipus de virus.

No se si això es demanar molt, vista la deixadesa que es denota en el manteniment de la web. A més dels comentaris “SPAM” a que faig referència més amunt i que ja fa mesos que persisteixen sense que ningú ho solucioni, si proveu de clicar a l’enllaç “Visitar
www.Tivissa.org” que hi ha a la part superior esquerra, veureu que el que us apareix que no és precisament la pàgina que existia anteriorment (m’atreviria a dir que fa un any que es troba en l’actual situació, sense que ningú hi posi solució).

Fer una pàgina web esta més que bé, però no ni ha prou en fer una gran propaganda presentant-la abans de penjar-la a la xarxa, cal mantenir-la, renovar-la, fer-la participativa (sobre tot) i utilitzar-la com una eina més per donar a conèixer Tivissa i els seus atractius turístics (per exemple), enlloc de signar convenis (que per cert no se si han passat pel plenari) amb TV3 per 9600 €/any.

1 d’octubre del 2007

Baixada d’artefactes

El passat 11 de setembre va tenir la ja tradicional Baixada d’artefactes casolans que es du terme a Tivissa i que enguany ha arribat a la cinquena edició.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament, que posa de manifest l’enginy i la imaginació dels participants compta amb premis pels cinc artefactes més originals i l’únic requisit per participar-hi es que els vehicles tinguin un mínim de tres rodes i sistema de frenada.