Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

23 de maig del 2008

Donde dije digo, hago Diego.

“El que es fa avui es demanar una reserva de freqüència la qual cosa, per aquest Ajuntament, no te cap cost. El dia que es decideixi posar en marxa o crear l’emissora municipal, s’haurà de tornar a sotmetre en aquest Ple i, per tant, serà aquell el moment per a retre comptes sobre aquest tema. (...) Una cosa no tes a veure amb l’altra, l’únic que estem fent avui es reservar un número. Aquest número pot estar reservat anys i panys i, al moment que es faci la sol·licitud pròpiament dita, s’haurà d’aportar tota aquesta documentació.” (J. Jardí dixit, alcalde)

"Es una sol·licitud de reserva de freqüència, no una sol·licitud de llicència." (M. Paniagua dixit, regidora de l’equip de govern).

"L’únic que estem demanant es una reserva de radiofreqüència, més endavant si els pressupostos i si el Ple ho creu convenient s’haurà de parlar de gestions, s’haurà de parlar de programació, s’haurà de parlar de costos, s’haurà de parlar d’altres coses. Avui estem parlant, només, de que hi hagi un número que sigui per on pugui circular les emissions de la futura emissora municipal de Tivissa. (...) Avui demanem un número, que serà el 107, el 108 o el cent no se que... i, un dia, esperem que el pressupost de l’Ajuntament permeti fer el debat de tot l’altre." (S. Samarra dixit, regidor de l’equip de govern).

D’aquesta manera, l’equip de govern de CIU de l’Ajuntament de Tivissa afirma i reafirma unes coses un dia i, a posteriori, en fa unes altres de facto.

Així ho posava en evidencia el grup municipal d’Iniciativa-EPM amb les preguntes realitzades a l’equip de govern en el Ple del mes de març:

"Per que en el Ple diuen unes coses i després en fan unes altres? Quin interès tenen en no informar de la veritat als grups de l’oposició?"

En el Plenari celebrat el mes de setembre de 2007 es va aprovar, amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC i les abstencions d’Iniciativa-EPM i ERC, sol·licitar al Centre de Telecomunicacions de Catalunya una freqüència per una emissora de ràdio municipal. Els grups d’Iniciativa-EPM i ERC manifestaren que, malgrat estar d’acord amb la creació d’una emissora municipal, no podien recolzar a l’equip de govern pel fet de que no acompanyaven la proposta amb un projecte definit com es el plànol d’ubicació del centre emissor, memòria de programació, finançament, gestió del servei, etc. tal i com constava a l’informe de secretaria. Va ser llavors quan, tant l’alcalde com dos regidors/es de CIU, van repetir fins la sacietat que només sol·licitaven una reserva de radiofreqüència amb el que la documentació no és requeria i que, aquesta, seria tractada i debatuda en un proper Ple.

El fet, però, es que Iniciativa-EPM va posar de manifest de que l’alcalde tramità el mes de desembre del 2007, només dos mesos després, tota la documentació que tant havien reiterat que no es requeria. Així enviava a la Direcció General de Comunicació i Serveis Audiovisuals plànols d’ubicació del centre emissor, memòria explicativa amb la programació, les previsions de finançament, forma de gestió del servei, etc.

El 28 de setembre de 2007, “donde dije digo ...”:Primeria del mes de desembre de 2007, “... hago Diego”:Per saber més:

22 de maig del 2008

Breus de la política municipal

Durant el torn de preguntes realitzades per Iniciativa-EPM el Ple del dia 31 de març, varem poder assabentar-nos de varies qüestions:
Subvenció de 2.500 €

El Departament d’Educació ha atorgat a l’Ajuntament de Tivissa una subvenció de 2.500 € per la realització d’activitats extraescolars. Una part de la mateixa està destinada a la concessió d’ajuts a l’alumnat amb menys recursos i cal que es tramiti durant el 1er. trimestre del curs escolar.

En aquest sentit, el grup municipal d’Iniciativa-EPM, va preguntar quin era el programa d’activitats extraescolars el·laborat per l’Ajuntament; si havien participat en el mateix el Consell Escolar i l’AMPA i si les esmentades activitats extraescolars subvencionades pel Departament d’Educació es duien a terme. A més, van preguntar si s’havien tramitat, durant el 1er. trimestre del curs escolar, l’ajut a l’alumnat amb menys recursos i, en cas afirmatiu, amb quins paràmetres o bases s’ha regit l’equip de govern.

L’EEIM Ding-Dong no compleix normativa

Durant el passat mes de gener, la Inspecció Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe del que es desprèn que, d’acord amb el Decret 282/2006 de 4 de juliol, a l’Escola d’Educació Infantil Municipal Ding-Dong li correspondria tenir cinc professionals en actiu, dels quals, pels tres grups d’alumnes existents, almenys un hauria d’estar en possessió del títol de mestre Especialista en Educació Infantil.

Així, l’Ajuntament de Tivissa incompleix la normativa en matèria de personal i en quant a la titulació obligatòria requerida per la Llei doncs només té contractades tres professionals: una llicenciada i dues amb FP2 Llar d’Infants.

Sol·licitud de moratòria de la nova taxa de l’EEIM

En relació a l’Escola Bressol, el grup municipal d’Iniciativa-EPM va fer un prec a l’equip de govern de CIU sol·licitant “retornar als pares i mares l’import dels nous preus aplicant els anteriors fins al mes de setembre en que s’ha d’iniciar el proper curs 2008-2009”. El prec el fonamentà en el fet de que s’aplica la nova ordenança el mes de febrer, a meitat del curs escolar, i ho fa amb uns increments espectaculars el 70 i el 88%, quan el lògic seria aplicar-la a l’inici del curs escolar.

La resposta de l’equip de govern, seguint amb la tònica habitual, vindrà el proper Ple ordinari, fet que, amb independència de que el prec sigui acceptat o no, ja no servirà de res doncs el proper Ple ordinari, seguint amb la tònica habitual, no es preveu fins a finals de juny, data en que pràcticament ha finalitzat el curs escolar.
Renuncia a les subvencions

L’Ajuntament de Tivissa ha renunciat a una subvenció que l’Institut Català d’Energia, dins el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, va atorgar-li per un import de 17.608 € pels centres Serveis Mèdics i Assistència Social que està construint.

L’Ajuntament demandat

Telefonica Móviles Espanya va presentar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’Ordenança Fiscal nº 15 que l’equip de govern va aprovar en el Plenari de 16 de novembre de 2007.

Ens tallaran la llum?

Fecsa Endesa reclama a l’Ajuntament de Tivissa un deute per un import de 20.259 € corresponent als endarreriments acumulats de factures impagades per l’Ajuntament amb una antiguitat de més de quatre mesos.

14 de maig del 2008

Compartint lectura, compartint cultura

Després de cinc talls de llum intermitents (en el curt període de vint i cinc minuts) el dia 24 d’abril, d’una bona dosis d’indignació amb FECSA i després d’una nova placa base (la segona en dos mesos), formatejar el disc dur i reinstal·lar tots els programes, torno de nou a la xarxa. Encara que tard, torno a ser aquí.

Primer que tot “penjaré” aquest vídeo que vaig gravar de l’acte que els i les Joves d’Esquerra Verda organitzaren el diumenge dia 27 amb motiu de St. Jordi. Em comentaren que la iniciativa d’intercanviar llibres entre tots els que hi van voler participar va ser tot un èxit, doncs 117 llibres canviaren de mans en un acte molt amè que, per ser pioner a Tivissa, van valorar molt positivament.

Particularment em va semblar una molt bona i pràctica idea, i el “vermutet” molt encertat.