Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

22 de maig del 2008

Breus de la política municipal

Durant el torn de preguntes realitzades per Iniciativa-EPM el Ple del dia 31 de març, varem poder assabentar-nos de varies qüestions:
Subvenció de 2.500 €

El Departament d’Educació ha atorgat a l’Ajuntament de Tivissa una subvenció de 2.500 € per la realització d’activitats extraescolars. Una part de la mateixa està destinada a la concessió d’ajuts a l’alumnat amb menys recursos i cal que es tramiti durant el 1er. trimestre del curs escolar.

En aquest sentit, el grup municipal d’Iniciativa-EPM, va preguntar quin era el programa d’activitats extraescolars el·laborat per l’Ajuntament; si havien participat en el mateix el Consell Escolar i l’AMPA i si les esmentades activitats extraescolars subvencionades pel Departament d’Educació es duien a terme. A més, van preguntar si s’havien tramitat, durant el 1er. trimestre del curs escolar, l’ajut a l’alumnat amb menys recursos i, en cas afirmatiu, amb quins paràmetres o bases s’ha regit l’equip de govern.

L’EEIM Ding-Dong no compleix normativa

Durant el passat mes de gener, la Inspecció Educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va emetre un informe del que es desprèn que, d’acord amb el Decret 282/2006 de 4 de juliol, a l’Escola d’Educació Infantil Municipal Ding-Dong li correspondria tenir cinc professionals en actiu, dels quals, pels tres grups d’alumnes existents, almenys un hauria d’estar en possessió del títol de mestre Especialista en Educació Infantil.

Així, l’Ajuntament de Tivissa incompleix la normativa en matèria de personal i en quant a la titulació obligatòria requerida per la Llei doncs només té contractades tres professionals: una llicenciada i dues amb FP2 Llar d’Infants.

Sol·licitud de moratòria de la nova taxa de l’EEIM

En relació a l’Escola Bressol, el grup municipal d’Iniciativa-EPM va fer un prec a l’equip de govern de CIU sol·licitant “retornar als pares i mares l’import dels nous preus aplicant els anteriors fins al mes de setembre en que s’ha d’iniciar el proper curs 2008-2009”. El prec el fonamentà en el fet de que s’aplica la nova ordenança el mes de febrer, a meitat del curs escolar, i ho fa amb uns increments espectaculars el 70 i el 88%, quan el lògic seria aplicar-la a l’inici del curs escolar.

La resposta de l’equip de govern, seguint amb la tònica habitual, vindrà el proper Ple ordinari, fet que, amb independència de que el prec sigui acceptat o no, ja no servirà de res doncs el proper Ple ordinari, seguint amb la tònica habitual, no es preveu fins a finals de juny, data en que pràcticament ha finalitzat el curs escolar.
Renuncia a les subvencions

L’Ajuntament de Tivissa ha renunciat a una subvenció que l’Institut Català d’Energia, dins el Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, va atorgar-li per un import de 17.608 € pels centres Serveis Mèdics i Assistència Social que està construint.

L’Ajuntament demandat

Telefonica Móviles Espanya va presentar una demanda davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’Ordenança Fiscal nº 15 que l’equip de govern va aprovar en el Plenari de 16 de novembre de 2007.

Ens tallaran la llum?

Fecsa Endesa reclama a l’Ajuntament de Tivissa un deute per un import de 20.259 € corresponent als endarreriments acumulats de factures impagades per l’Ajuntament amb una antiguitat de més de quatre mesos.

4 comentaris:

Anònim ha dit...

al pròxim ple??????

però si ja s'acaba el curs!

Anònim ha dit...

Ens tallaran la llum? Jo, espero que no, o si mes no, que t'avisin i puguis apagar l'ordenador i així no es trenqui el teu disc dur. Es que si no ja mos veiem desinformats un dies mes! (només pretenc ser sarcastic)

Amable Pallisé ha dit...

Hi ho has aconseguit. Encara que, més que sarcàstic, jo diria que irònic i amb elegància. Que n’aprengui de tu algun assidu que ni es elegant ni es molesta amb ironitzar, directament passa a la desqualificació. De tota manera, encara que el títol (Ens tallaran la llum?) sembli irònic (ho es), el fet constatat es que no seria la primera vegada que equipaments municipals es queden sense subministrament elèctric per falta de pagament.

Anònim ha dit...

L’ajuntament deixa l’esport per els altres, denuncia unilateralment el conveni amb l’APA. Quina sira la feina del tecnic d’esport el curs que ve?