Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

22 de març del 2010

La TDT a Tivissa

El desplegament de la Televisió Digital Terrestre a Tivissa, ha acabat desencadenant una vertadera ciclogènesis política. Així, les “masses d’aire calent” que conformen uns grups a l’oposició indignats, xoquen amb la “massa d’aire fred” formada pel grup de CIU a l’equip de govern que, amb la fredor que el caracteritza, no dubta en mentir descaradament i eludir les seves responsabilitats cada vegada que ho considera convenient.

Desprès de sengles articles del regidor d’ERC i el mateix alcalde a la Revista Tivissa sobre l’ubicació d’una antena de telecomunicacions que havia de donar la cobertura de la TDT al nostre municipi, va ser amb l’aparició del pamflet Parlem-ne (òrgan de difusió de CIU de Tivissa) que es van donar les condicions per a què la inestabilitat tingués lloc. Així, mentre el flux ciclònic va començar al voltant de la ubicació de l’antena de TDT que, pel que hem pogut assabentar-nos, ja fa 7 anys que va, les corresponents pertorbacions polítiques van acabar xocant tot originant dos xerrades per part dels grups a l’oposició (ERC i Iniciativa-EPM) i una conferència (“Tota la veritat sobre la TDT”) per part de l’equip de govern a l’Ajuntament de Tivissa (CIU).

La xerrada d’ERC

El dia 5 de febrer era el grup municipal d’ERC que va invitar al Secretari General de Telecomunicacions de la Generalitat, Sr. Jordi Bosch, per tal d’explicar la situació del desplegament de la TDT a Tivissa per part de la Generalitat i del conveni que aquesta té signat amb l’Ajuntament per ubicar una antena de telecomunicacions en propietat municipal i que preveu la cessió gratuïta per un període de 30 anys de les instal·lacions municipals on actualment es troba el repetidor. Tanmateix, el regidor d’ERC va fer aclariments per “defensar la meva pròpia persona i el grup municipal d’ERC” del que va considerar “atacs del tot indignes” per part del grup de CIU i que es varen publicar en el “Parlem-ne”, alhora que denunciava “una hipòtesi maquiavèl·lica” que pretén culpabilitzar al regidor d’ERC i el govern de la Generalitat de tenir “la culpa de tots els mals del món” en el retard d’aquesta infraestructura. En el transcurs d’aquesta xerrada, a més de fer al·lusió a les “mitges veritats” afirmades per CIU en el “Parlem-ne”, es va posar de manifest la manca de compromís per part de l’equip de govern de que l’antena no fos ja una realitat i que fossin necessaris tres anys per a que fes la cessió del terreny municipal a la Generalitat, al gener del 2009. Tanmateix, el Secretari de Telecomunicacions, Sr. Bosch, manifestava “mai, mai, mai, ningú de Tivissa, de l’oposició, ens ha trucat per a que no féssim alguna cosa en el municipi”, en clara referència al “Parlem-ne” quan es refereix a un “assetjament sistemàtic” per part “d’alguns departaments de la Generalitat” i un “sectarisme descarat i sense escrúpols” que, afirma, és “atiat des del nostre mateix municipi”.

La conferència de CIU

El dia 5 de març era l’equip de govern de CIU a l’Ajuntament de Tivissa qui va realitzar la conferència “Tota la veritat sobre la TDT a Tivissa” i que, contràriament al que hauria de ser una sana praxis democràtica, no va donar opció a que es realitzessin preguntes al finalitzar la mateixa. Durant la conferència, el regidor de l’equip de govern Sr. Borràs, va sortir en defensa del “Parlem-ne” editat per CIU tot manifestant que se’l havia “titllat” de pamflet i referint-se a la xerrada realitzada per ERC d’acte electoral. A més va centrar la seva argumentació en la mateixa línia que el “Parlem-ne”, es a dir, en atribuir, com si d’una plaga bíblica es tractés, tots els mals als grups polítics a l’oposició i als Departaments de la Generalitat que estan governats pels mateixos. Així es referia a determinats Departaments argumentant manca d’atenció, denegació de subvencions, deixadesa en les seves obligacions, projectes que preveuen el soterrament de línies i que fan incrementar el pressupost inicial, de posar paranys a l’Ajuntament, d’intentar eludir la seva obligació legal, ... i més. D’altra banda, carregava contra ERC argumentant una utilització partidista de l’antena de telecomunicacions i de pretendre que l’Ajuntament afrontes una important despesa i contra l’exgovern d’Iniciativa-EPM per tenir estranys interessos en la compra d’una finca per ubicar-hi el repetidor de TV.

La xerrada d’Iniciativa-EPM

Va ser el passat dijous dia 18, que el grup municipal d’Iniciativa-EPM feia la xerrada: “La TDT: actitud i aptitud”. D’aquesta manera, el portaveu d’Iniciativa-EPM explicava al veïns el seu punt de vista en tot aquest afer. La xerrada la va estructurar en l’actitud i l’aptitud de l’equip de govern, comprenent com a actitud “la seva predisposició segons la qual valora a la ciutadania, grups polítics i institucions” i com aptitud “la capacitad natural o adquirida per a fer alguna cosa”. Si bé van manifestar que mai se’ls havia cridat a l’hora de cercar solucions per que hom podéssim veure la TDT, ni en la recerca de cap pacte, ni per a formar govern, i que, malgrat que son considerats per CIU com la “gent del NO”, va senyalar que el vot d’Iniciativa-EPM referent al tema de la TDT va ser favorable en tots els plenaris. A més, va recordar que, fins el 29 de juny del 2009, havien votat, aproximadament, un 45% de les propostes sotmeses a votació per CIU.

I parlant de l’actitud de l’equip de govern, es referí a les afirmacions que van fer en la seva conferència sobre la compra innecessària d’un terreny per recordar que, la mateixa, va ser acordada per unanimitat en el Ple del 28 de març del 2003 amb el vot de tres regidors de CIU. Tanmateix, explicava la necessitat de la compra per, entre d’altres, donar cobertura als vehicles de protecció civil en cas d’emergència nuclear; per traslladar-hi la corresponent antena per la ràdio local que pretenien crear; totes les antenes de telefonia mòbil i per realitzar-hi un mirador privilegiat que s’emmarcava en el projecte de desenvolupament turístic que tenia el govern d’Iniciativa-EPM. En aquest punt va evidenciar el poc interès que té l’actual equip de govern en el desenvolupament turístic tot recordant que el càmping es troba tancat per falta de permisos. Però, referent a la compra del terreny, també va ressaltar que aquesta no es va du a terme mai, amb el corresponent incompliment d’un acord de Ple per part de l’equip de govern de CIU i malgrat que, el mateix, “certifiqui la seva compra per cobrar-ne la subvenció del 100%”. “Cobrar subvencions per coses que no es porten a terme té un nom”, va dir.

Quan al soterrament de la línia elèctrica a la que fa menció CIU en el “Parlem-ne” i l’equip de govern en la seva conferència, va voler aclarir que, desprès de fetes les oportunes comprovacions, van comprovar que el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) de Tarragona no té constància de cap projecte fins al dia 19 de gener de l’any en curs, “molt després de que l’equip de govern i el grup de CIU parles de soterraments de línies elèctriques”. I que aquest avantprojecte no contempla cap soterrament de línia elèctrica, si no que preveu la substitució de l’actual cablejat en mal estat, per cablejat nou i tot pel mateix lloc que actualment passa.

Referent a la qüestió de l’obligació de realitzar l’estudi d’impacte ambiental per part del DMAH i de si era correcte que aquest “li pregunti a l’Ajuntament de Tivissa si volem que es faci l’impacte mediambiental”, tal i com va manifestar el regidor Sr. Borràs en la conferència, el portaveu d’Iniciativa-EPM ho va resumir en una frase, “la ignorància és molt atrevida”, va dir, tot matisant “si és que només és ignorància”. En aquest sentit explicava que l’expedient està tramitat segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008 d’11 de gener que preveu i regula les exempcions d’impacte ambiental entre administracions, tot puntualitzant “altra cosa és que l’equip de govern no vulgui aquesta exempció”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va acabar la xerrada fent referència a l’aptitud de l’equip de govern de CIU. Així es referia a la “inoperància en la gestió dels afers municipals” per part del mateix amb la pregunta “L’equip de govern de l’Ajuntament s’ha d’entera per un veí que és propietari de la finca el propi Ajuntament?”. La xerrada va concloure amb un altra pregunta retòrica: “Que és el que perd a l’equip de govern de Tivissa ... la seva actitud o la seva aptitud?

Diuen que després de la tempesta ve la calma i, amb tot, després d’aquest front d’inestabilitat en que l’administració més propera al ciutadà (l’Ajuntament) sembla més interessada en buscar culpables que en treballar i col·laborar per a què els veïns i veïnes de Tivissa puguem gaudir plenament de la TDT, caldrà veure quan de temps haurem d’esperar per a que la ja famosa antena de telecomunicacions sigui una realitat i la recepció de TV es normalitzi d’una vegada per totes.