Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 de gener del 2008

Cinc mocions presentades, cinc mocions rebutjades.

El plenari del mes de desembre passat va ser el ple en la història de Tivissa, d’ençà dels Ajuntaments democràtics, en que més mocions s’han presentat (encara que, ben mirat, abans dels Ajuntaments democràtics no és podien presentar mocions, entre d’altres qüestions).

Així, per part d’Iniciativa-EPM és van presentar tres mocions i dues per part d’ERC.

MOCIÓ PEL NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT D’INICIATIVA-ENTESA PEL PROGRÈS MUNICIPAL A LA MANCOMUNITAT D’INICIATIVES PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DEL TERRITORI (M.I.D.I.T.)

Aquesta moció va ser presentada per Iniciativa-EPM i sol·licitava el nomenament d’un dels seus regidors com a representant de dit grup municipal a la M.I.D.I.T.

La moció fou rebutjada amb els quatre vots en contra de CiU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots a favor d’Iniciativa-EPM i ERC.

CiU va argumentar, en paraules del seu regidor Sr. Samarra, que “No creiem que sigui el moment i, sobretot, no creiem que sigui la formula. Almenys per a que la moció tingui el suport del nostre grup polític”. A la qual cosa Iniciativa-EPM va respondre que “aquesta és la formula que la minoria té per a presentar les coses”.

MOCIÓ PER L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TIVISSA A LA FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

També presentada per Iniciativa-EPM, la moció sol·licitava l’adhesió de l’Ajuntament a la FMC.

Cal recordar que l’Ajuntament de Tivissa sempre havia estat membre de la FMC fins que, amb el canvi de govern, el nou equip de govern de CiU sorgit de les eleccions municipals del 2003 va decidir sortir-se’n per adherir-se a l’AMC.

Iniciativa-EPM, va manifestar el fet de que “seria bo que poguéssim estar a les dos”. També ERC va manifestar el seu suport a la moció i va fer palesa el fet de que existeixen molts Ajuntaments que estan adherits a les dues entitats municipalistes. La resposta de CiU va venir per boca del seu portaveu, Sr. Samarra, que manifestà que “trobem una tonteria pagar dos quotes pels mateixos serveis”, doncs al seu entendre les dues entitats “son pràcticament iguals”.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots a favor d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

MOCIÓ PER LA GRATUÏTAT DE LA RECOLLIDA, TRANSPORT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS URBANS A TOTS ELS NUCLIS DEL MUNICIPI DE TIVISSA

Amb aquesta moció, Iniciativa-EPM sol·licitava que es deixés sense efecte la taxa o preu públic que aplica l’Ajuntament per aquest concepte malgrat l’existència d’un conveni des de l’any 2002 amb l’empresa que gestiona l’abocador comarcal i mitjançant el qual la recollida, transport i eliminació dels residus urbans del municipi és gratuïta. A pesar de la gratuïtat, l’Ajuntament continua cobrant la taxa per la recollida domiciliaria d’escombraries.

CiU demanà la retirada de la moció ja que, segons va adduir, la taxa per la recollida de Residus Sòlids Urbans (RSU) ja es va eliminar de l’ordenança fiscal que es va aprovar l’últim ple municipal i el que aquesta aplica és la taxa per la recollida del que no son RSU com poden ser el trastos vells. Referent a aquesta qüestió el regidor d’Hisenda, Sr. Borràs, va matisar que “la taxa de RSU està ja eliminada, es va eliminar de l’ordenança, el que s’està cobrant es la retirada d’estris i trastos vells i residus de construcció i coses d’aquestes

ERC es va expressar el seu el dubte davant el fet de que la moció fos retirada però va sol·licitar que és canvies el redactat de l’ordenança “que dona lloc a equívoc i no s’entén”, va dir.

Iniciativa-EPM va evidenciar que l’ordenança aprovada diu textualment: “Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la recollida, tractament i eliminació d’escombraries o residus urbans, mobles i utensilis domèstics inservibles”, alhora que es va remetre a l’article 2 de l’ordenança on queda palès que “no tenen consideració d’escombraries domiciliaries els provinents d’indústria i d’altres com les runes d’obres”, va dir.

Desprès d’un intens debat, CIU, va demanar a la Secretaria que elaborés un estudi per tal de canviar el redactat de l’ordenança.

La moció fou rebutjada amb els vots en contra de CiU, l’abstenció d’AISA-FIC i d’ERC i els vots a favor d’Iniciativa-EPM.

MOCIÓ PER MODIFICAR EL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN L'ORGANISME SUPRALOCAL CONSORCI DEL MOLLÓ

Aquesta moció, presentada pel regidor d’ERC, sol·licitava la incorporació d’un regidor d’ERC al Consorci del Molló.

Malgrat manifestar que estaven oberts al diàleg, CIU va tornar a rebutjar la moció al·legant que “per a que una moció d’aquest tipus tingui el nostre suport hi ha d’haver diàleg”. Per continuar dient-li al regidor d’ERC “qui no plora no mama”, en paraules del Sr. Samarra.

ERC va replicar-li a CiU que “el diàleg s’ha de demostrar” i que per part d’ERC ja s’havia demostrat. I va acabar citant al President Montilla: “fets i no paraules”.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots a favor d’ERC i Iniciativa-EPM.

MOCIÓ PER LA INCLUSIÓ DE LA REHABILITACIÓ DE LA SALA DE LA SOCIETAT COM A OBRA PRIORITARIA EN EL PROPER P.A.M. DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

La moció, presentada per ERC sol·licitava la inclusió de la realització d’una següent fase de l’obra del local adquirit a la Societat Obrera dintre de la convocatòria de subvencions que preveu el Pla d’Actuació Municipal pel proper quadrienni.

La resposta de CiU va ser contundent: “no podem comprometre cap actuació, ni aquesta ni cap, a càrrec del P.A.M.”, per continuar dient que “quan hi hagi el P.U.O.S.C. i el P.A.M. i és sàpigui quina quantitat toca a Tivissa, llavors ja parlarem d’obres”.

ERC va manifestar el seu desacord amb la manera en que CiU eludeix el continuar l’obra de l’antic local de la Societat Obrera definint com a “demencial” l’argument de l’equip de govern, “el que no sembla de rebut és que no s’inclou al PUOSC un obra que després tampoc és pot finançar amb el PAM per que no sabem el que ens donaran del PUOSC, per que a lo millor no ens arriba i hem d’utilitzar el PAM”, va dir ironicament.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CiU, l’abstenció d’AISA-FIC i els vots a favor d’ERC i Iniciativa-EPM

27 de gener del 2008

Projecció a la Societat Obrera de Tivissa

Avui dijous a les 18 hores i a la sala Valquiria de la Societat Obrera, tindrà lloc la projecció del vídeo: “Miquel de Fabian, tota una vida a la muntanya”.

El vídeo, elaborat per Ramon Aragonés i la Meritxel Margalef, vol ser un testimoni del que ha estat la vida d’un dels últims masovers de l’extens terme de Tivissa i un record a “tots els que han modelat la nostra terra”, tal i com resa en la presentació del vídeo.

Podeu veure’n un avenç clican aqui.

25 de gener del 2008

Tivissa aprova el “xec nadó”

pa per avui ...

En el plenari del passat dia 21 de desembre i a proposta de CiU, es va aprovar per majoria absoluta de tots els grups municipals el “xec nadó” o ajut econòmic per naixement o adopció de fills.

Per poder ser receptor d’aquest ajut caldrà que tota la unitat familiar estigui empadronada al municipi i hi tingui fixada de manera permanent la seva residència a més de comptar, en el moment del naixement, amb una antiguitat mínima de 2 anys en el padró d’habitants. L’ajut, de 1000 €, serà efectiu a partir del dia 1 de gener de 2008 i una vegada s’enregistri al nadó al padró d’habitants.

Cal matisar que durant l’any 2008 no es podrà donar l’ajut fins que no s’aprovin els pressupostos d’enguany ja que, no hem d’oblidar, que l’Ajuntament esta treballant amb els pressupostos prorrogats de l’any 2007 i no existeix partida pressupostaria per poder fer efectiu aquest ajut. Malgrat tot, els ajuts tindran caràcter retroactiu i es començaran a fer efectius un cop s’aprovin els pressupostos d’enguany.

Clica per veure les bases que regeixen per la concessió de l’ajut.

24 de gener del 2008

Actuacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Conseqüència de la publicació de la convocatòria del PUOSC pel període 2008-2012 mitjançant el qual la Generalitat finança amb subvencions projectes municipals, l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa va proposar a l’aprovació del passat plenari una sèrie d’actuacions o projectes per sol·licitar al PUOSC. Així proposà:

Per l’any 2008: El projecte de distribució d’un centre municipal de serveis i un casal d’avis amb un preu d’execució de 745.635 €.

Per l’any 2009: La pavimentació de carrers i soterrament de serveis dels carrers Font Vella i Catalunya a La Serra d’Almos amb un preu d’execució de 515.240 €. I la dotació de servei de subministrament d’electricitat al nucli de Llaberia amb un preu d’execució de 94.557 €.

Per l’any 2010: La pavimentació de carrers i soterrament de serveis de dos carrers de Darmós per un import de 435.977 €. La pavimentació i instal·lacions de la plaça de la Baranova i el seu entorn (plaça Baranova, C/ Església i plaça Abadia) amb un preu d’execució de 908.550 €. L’arranjament d’accessos rodats a infrastructures de telecomunicacions i electrificació d’antenes de telecomunicacions per un import de 473.542 €.

Iniciativa-EPM va manifestar el seu escepticisme davant d’unes inversions tan ambicioses doncs va recordar que estàvem parlant de quasi

“ ja veurem d’on sortiran aquests diners, les utopies i les il·lusions està be que estiguin en política també ...”

bé 3,2 Milions € , “ja veurem d’on sortiran aquests diners, les utopies i les il·lusions està be que estiguin en política també ...”, va dir. Tanmateix va lamentar que cap de les propostes que Iniciativa-EPM va presentar, mitjançant una moció, per ser incloses al PUOSC hi hagués estat contemplada. A més, va recordar que l’endeutament municipal a 31 de desembre de l’any 2005 (els comptes corresponents a l’any 2006 encara no estan aprovats, tot i que haurien d’estar-ho des del mes d’octubre) es de 921.816 €, que suposa un nivell d’endeutament del 66,8% dels ingressos corrents del 2005. Per tot l’exposat, Iniciativa-EPM es va abstenir a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.

ERC va manifestar el seu vot favorable a les actuacions presentades per l’equip de govern malgrat trobar-les també molt ambicioses i que hi ha actuacions començades que encara no estan finalitzades,

“ Entenem que vostès no fan les coses com les han de fer, tenen un doble llenguatge, empren una doble moral”

com poden ser la segona fase del casal d’avis i centre de dia i l’obra de la Societat Obrera que resta per finalitzar tot i que fa quatre anys que es va començar i a pesar de que Iniciativa-EPM va presentar una moció, que va ser rebutjada, sol·licitant la inclusió de l’obra al PUOSC i a la que ERC votà favorablement. Malgrat manifestar el seu vot favorable a aquest punt de l'ordre del dia, va fer palesa la seva disconformitat amb la mala praxis de l’equip de govern per acabar dient: “vostès no fan les coses com les han de fer, tenen un doble llenguatge, empren una doble moral”.

CiU va al·legar que “no confiem únicament amb la subvenció del PUOSC per a portar-les a terme”, va dir el seu portaveu en referència a les obres sol·licitades i va adduir que existien “altres vies i maneres de captar recursos”, alhora que manifestava la predisposició de treballar per aconseguir-ho, ”estem disposats a treballar” i “a jugar-nos-hi la pell”, va dir. També el regidor d’Hisenda va reconèixer que era una quantitat molt ambiciosa però “si ho anualitzem, son sis-cents i pico de mil € anuals”, va voler afegir. També, eludint responsabilitats i en la línia de l’anterior equip de govern i del seu regidor d’Hisenda, va voler responsabilitzar de l’endeutament actual als governs d’Iniciativa-EPM. A la qual cosa el seu portaveu va puntualitzar-lo dient-li que “en tot cas, les dades les extrec dels vostres números”.

AISA-FIC va recriminar a Iniciativa-EPM el que, al seu parer, era una manca d’inversions a La Serra d’Almos durant el seu mandat i va donar-se per satisfeta si només es portava a terme la meitat de la inversió sol·licitada, encara que “millor que es faci tot”, va dir. La resposta d’Iniciativa-EPM va ser: “miris les legislatures en que no hi hagi hagut PUOSC al nucli de La Serra d’Almos”, va dir. I va afegir “tenim temps durant aquests quatre anys per veure les inversions que s’han fet, ja em tornarà la contesta”.

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor de CiU, AISA-FIC, ERC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM.

21 de gener del 2008

Noves antenes de telefonia mòbil a La Serra d’Almos i Darmós

Telefonica digame ... En el passat plenari es van aprovar els Convenis de col·laboració amb Telefonica Mobiles per la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil als nuclis de La Serra d’Almos i Darmós.

Mitjançant aquests convenis, Telefonica tindrà la concessió en exclusiva per 15 anys que seran prorrogables per períodes de 5 anys sense que cap altra empresa del sector o administració pugui utilitzar la infrastructura sense demanar-li el permís o arribar a un acord amb ella. A tal fi l’Ajuntament de Tivissa rebrà una compensació econòmica mitjançant un pagament únic de 9.200 € per la instal·lació de l’antena de La Serra d’Almos i 4.600 € per la de Darmós.

Iniciativa-EPM, com ja va fer en un passat plenari en que es va

“No ens agrada que Telefonica tingui el dret de pernada de tots els que vulguin venir després”

debatre la ubicació de les antenes, manifestà que votaria en contra per no estar d’acord amb la ubicació i per ser contraria a que la companyia Telefonica “tingui el dret de pernada de tots els que vulguin venir després”, va dir en el sentit de que serà la companyia la que tindrà potestat absoluta per autoritzar o denegar a altres empreses o administracions l’utilització de la infrastructura al tenir-ne la concessió en exclusiva.

Erc va proposar, sense èxit, el que es fes constar al contracte la possibilitat de que, en un determinat moment, es poguessin aprofitar les antenes per donar serveis addicionals com son la cobertura de banda ampla i TDT, en referència al desplegament que el Departament de Governació du a terme al territori per tal de donar aquests serveis, enlloc “d’erigir-se en amo i únic portaveu la companyia”, va manifestar .

Aquest punt s’aprovà amb els quatre vots a favor de CiU i el vot d’AISSA-FIC i els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i el d’ERC.

19 de gener del 2008

Es distribueix el Fons de Cooperació Local

En el darrer plenari del mes de desembre es va aprovar el punt de l’ordre del dia mitjançant el qual l’Ajuntament de Tivissa va fer el repartiment entre els diferents Ens supramunicipals de l’aportació econòmica que rep del fons de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya (6.740 €). Així, es va aprovar en el plenari el repartiment de l’aportació entre el Consorci de Llaberia (1000 €), la Mancomunitat de la MIDIT (2740 €), el Consorci del Molló (2740 €) i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre (300 €).

ERC, malgrat manifestar la idoneïtat de que es fes una aportació econòmica al Consell Comarcal doncs “mai se li havia donat res”, va posar de manifest que no existeix una proporcionalitat entre l’aportació econòmica que reben aquests Ens i els serveis i activitats que duent a terme els mateixos, com és el cas del Consorci del Molló que “no ha iniciat una activitat i és el que, paral·lelament, rep la subvenció més alta”, va manifestar, evidenciant la desproporció existent.
.

“Tres cents Euros al Consell Comarcal és ridícul”


Des del punt de vista d’Iniciativa-EPM, els fons de Cooperació supramunicipal haurien d’anar destinats en la seva totalitat al Consell Comarcal, doncs destinar-hi només 300 € “es ridícul” va manifestar. A més va corregir al regidor d’ERC en la seva afirmació de que mai s’havia fet cap aportació econòmica al Consell Comarcal, “quan governàvem nosaltres, els Fons supramunicipals, anaven al Consell”, va dir.

La distribució dels Fons es va aprovar amb els quatre vots a favor de CIU i el d’AISA-FIC i els tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i el d’ERC.

8 de gener del 2008

Produccions del cartipàs

Guaita que fan ara!!
El Cartipàs ja te canal propi al Youtube. Si vols veure tots els vídeos del cartipàs ara ho pots fer visitant el canal Produccions del cartipàs. Aquí hi podràs trobar, de manera més o menys ordenada, tots els vídeos que, en el transcurs de la vida d’aquest bloc, he anat pujant a la xarxa.