Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

24 de gener del 2008

Actuacions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Conseqüència de la publicació de la convocatòria del PUOSC pel període 2008-2012 mitjançant el qual la Generalitat finança amb subvencions projectes municipals, l’equip de govern de l’Ajuntament de Tivissa va proposar a l’aprovació del passat plenari una sèrie d’actuacions o projectes per sol·licitar al PUOSC. Així proposà:

Per l’any 2008: El projecte de distribució d’un centre municipal de serveis i un casal d’avis amb un preu d’execució de 745.635 €.

Per l’any 2009: La pavimentació de carrers i soterrament de serveis dels carrers Font Vella i Catalunya a La Serra d’Almos amb un preu d’execució de 515.240 €. I la dotació de servei de subministrament d’electricitat al nucli de Llaberia amb un preu d’execució de 94.557 €.

Per l’any 2010: La pavimentació de carrers i soterrament de serveis de dos carrers de Darmós per un import de 435.977 €. La pavimentació i instal·lacions de la plaça de la Baranova i el seu entorn (plaça Baranova, C/ Església i plaça Abadia) amb un preu d’execució de 908.550 €. L’arranjament d’accessos rodats a infrastructures de telecomunicacions i electrificació d’antenes de telecomunicacions per un import de 473.542 €.

Iniciativa-EPM va manifestar el seu escepticisme davant d’unes inversions tan ambicioses doncs va recordar que estàvem parlant de quasi

“ ja veurem d’on sortiran aquests diners, les utopies i les il·lusions està be que estiguin en política també ...”

bé 3,2 Milions € , “ja veurem d’on sortiran aquests diners, les utopies i les il·lusions està be que estiguin en política també ...”, va dir. Tanmateix va lamentar que cap de les propostes que Iniciativa-EPM va presentar, mitjançant una moció, per ser incloses al PUOSC hi hagués estat contemplada. A més, va recordar que l’endeutament municipal a 31 de desembre de l’any 2005 (els comptes corresponents a l’any 2006 encara no estan aprovats, tot i que haurien d’estar-ho des del mes d’octubre) es de 921.816 €, que suposa un nivell d’endeutament del 66,8% dels ingressos corrents del 2005. Per tot l’exposat, Iniciativa-EPM es va abstenir a la votació d’aquest punt de l’ordre del dia.

ERC va manifestar el seu vot favorable a les actuacions presentades per l’equip de govern malgrat trobar-les també molt ambicioses i que hi ha actuacions començades que encara no estan finalitzades,

“ Entenem que vostès no fan les coses com les han de fer, tenen un doble llenguatge, empren una doble moral”

com poden ser la segona fase del casal d’avis i centre de dia i l’obra de la Societat Obrera que resta per finalitzar tot i que fa quatre anys que es va començar i a pesar de que Iniciativa-EPM va presentar una moció, que va ser rebutjada, sol·licitant la inclusió de l’obra al PUOSC i a la que ERC votà favorablement. Malgrat manifestar el seu vot favorable a aquest punt de l'ordre del dia, va fer palesa la seva disconformitat amb la mala praxis de l’equip de govern per acabar dient: “vostès no fan les coses com les han de fer, tenen un doble llenguatge, empren una doble moral”.

CiU va al·legar que “no confiem únicament amb la subvenció del PUOSC per a portar-les a terme”, va dir el seu portaveu en referència a les obres sol·licitades i va adduir que existien “altres vies i maneres de captar recursos”, alhora que manifestava la predisposició de treballar per aconseguir-ho, ”estem disposats a treballar” i “a jugar-nos-hi la pell”, va dir. També el regidor d’Hisenda va reconèixer que era una quantitat molt ambiciosa però “si ho anualitzem, son sis-cents i pico de mil € anuals”, va voler afegir. També, eludint responsabilitats i en la línia de l’anterior equip de govern i del seu regidor d’Hisenda, va voler responsabilitzar de l’endeutament actual als governs d’Iniciativa-EPM. A la qual cosa el seu portaveu va puntualitzar-lo dient-li que “en tot cas, les dades les extrec dels vostres números”.

AISA-FIC va recriminar a Iniciativa-EPM el que, al seu parer, era una manca d’inversions a La Serra d’Almos durant el seu mandat i va donar-se per satisfeta si només es portava a terme la meitat de la inversió sol·licitada, encara que “millor que es faci tot”, va dir. La resposta d’Iniciativa-EPM va ser: “miris les legislatures en que no hi hagi hagut PUOSC al nucli de La Serra d’Almos”, va dir. I va afegir “tenim temps durant aquests quatre anys per veure les inversions que s’han fet, ja em tornarà la contesta”.

Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor de CiU, AISA-FIC, ERC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM.