Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

18 de juliol del 2007

Resum del Ple municipal del 13/07/2007

A més de l’aprovació del cartipàs municipal, durant la sessió extraordinària del Ple del passat dia 13 és van debatre els següents punts de l’ordre del dia:


Aprovació el regim de sessions del ple de la corporació.


És va passar a aprovació el regim de sessions del Ple de la corporació (realització d’un Ple cada trimestre) que és va aprovar amb els quatre vots de CIU i el vot de AISA-FIC. Iniciativa-EPM va votar en contra malgrat que en un inici estava disposat a votar a favor “sempre i quan els Plens és convoquin a partir de les 20 h.” i que és dongui la suficient publicitat per que “se n’assabenti la gent”. La resposta de l’alcalde va ser que quan surti a proposta el ROM (Reglament Orgànic Municipal) ja podrien fer les observacions pertinents però que en aquell moment tocava votar aquesta proposta.

ERC va abstenir-se per entendre que el Ple s’hauria de fixar amb tres dies d’antelació i hauria d’estar dintre d’un espai horari “per poder compaginar les nostres tasques laborals i polítiques”. La resposta de l’alcalde també va ser de que el moment de fer aquestes observacions seria quan és presentés el model de proposta del ROM.


Aprovació de la composició de la Comissió Especial de Comptes.


És va aprovar la proposta presentada per l’equip de govern de la composició de la Comissió Especial de Comptes que quedà formada per l’alcalde Jordi Jardí (CIU) i com a vocals Santiago Borràs (CIU), un representant del grup d’Iniciativa-EPM, Jaume Pallisé (ERC) i Lourdes Pena (AISA-FIC). Cal remarcar que el grup d’Iniciativa-EPM va puntualitzar que el seu grup faria la proposta de nomenament del seu representant en la Comissió més endavant. La Comissió és va aprovar per unanimitat.

Nomenament de representants de la corporació en altres organismes.


L’equip de govern va presentar la proposta de nomenament dels representants de la corporació en d’altres organismes com son els Consells Escolars dels CEIP’s del municipi i l’IES de Mora d’Ebre; Escola Municipal de Musica; Consorcis de “El Molló”, de la “Serra de Llaberia”, de "Residus Municipals" i el de “TDT” i la MIDIT. Tots ells formats per representants únicament del grup de CIU i AISA-FIC.

ERC, fent al·lusió a la voluntat de diàleg esmentada per l’alcalde durant el Ple d’investidura i veient que AISA-FIC tenia un representant al Consorci de Llaberia, demanà de tenir dos representants en el Consorci del Molló doncs considerà que “tots els grups han de tenir representació als mateixos Consorcis”. A més va remarcar que els nomenaments al Consorci de Llaberia incompleixen els estatuts del mateix, a la qual cosa va contestar l’alcalde que “seria bo que se’n pugui parlar” i el Sr. Samarra que s’havia sol·licitat un canvi dels estatuts.

Iniciativa-EPM va manifestar que votaria a favor de la proposta sempre i quan “és prengui la proposta d’ERC de tenir representació al Molló i d’Iniciativa-EPM a la MIDIT”. La resposta va venir del Sr. Samarra “estem oberts al diàleg, creiem que hi ha d’haver un diàleg previ que encara no ha estat”. Escoltada la resposta de CIU, Fermí Pallisé va manifestar que desprès d’un mes de marge sense que s’hagués produït aquest diàleg, el que calia era votar dos propostes, la que presentava l’equip de govern i la d’Iniciativa-EPM. La replica del Sr. Samarra va ser contundent: “el que és sotmet a votació avui és això, pot votar a favor o pot votar en contra”. Iniciativa-EPM va manifestar que portarien aquesta proposta per escrit en la propera sessió.

Un fet significatiu és que aquest punt és va haver d’aprovar amb el vot de qualitat de l’alcalde, doncs el resultat de la votació inicial va ser de quatre vots a favor de CIU, tres vots en contra d’Iniciativa-EPM i un d’ERC i una abstenció d’AISA-FIC.


Nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament i membres de la Junta de Govern Local.


L’alcalde, d’acord amb la normativa vigent, dona compte al Ple de la Resolució de nomenament de Santiago Borràs, Santiago Samarra i Marta Paniagua com a 1er., 2on. i 3er. tinents d’alcalde respectivament i de Jordi Jardí com a president i Santiago Borràs, Santiago Samarra i Marta Paniagua com a vocals de la Junta de Govern Local.

Resolució de l’Alcaldia de delegació de competències en la Junta de Govern Local.

D’acord amb la normativa vigent, l’alcalde dona compte al Ple de la Resolució mitjançant la qual s’efectua una delegació de totes les atribucions delegables, és a dir, de totes les atribucions que permet delegar la Llei, a favor de la Junta de Govern Local.

El Portaveu d’Iniciativa-EPM va demanar a l’alcalde que expliques el motiu d’aquestes delegacions “donat que l’alcalde ostenta la màxima representació del municipi”. La resposta de l’alcalde va ser que aquesta era la seva voluntat.

Proposta de delegació de competències del Ple en l’Alcaldia i en la Junta de Govern Local.

A l’inici del Ple, aquest punt i a petició de la regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, es retirà de l’ordre del dia.

Nomenament de tresorer.


Amb els vots a favor de CIU i d’AISA-FIC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM i ERC, és nomena tresorer de l’Ajuntament a Santiago Borràs.

Règim de dedicació dels càrrecs electes.


L’alcalde proposà al Ple establir el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la corporació (regidors i membres de diferents comissions) que seran en funció a l’assistència a les sessions dels òrgans col·legiats següents:

Ple30 €/sessió
Junta de Govern Local20 €/sessió
Comissió Especial de Comptes30 €/sessió
Comissions informativesA acordar quan és creïn aquestes comissions


La proposta és va aprovar amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Iniciativa-EPM va fer l’explicació del seu vot dient que considerava que l’assistència als òrgans col·legiats de l’Ajuntament era una obligació i que “això no s’ha d’indemnitzar”. A més va manifestar que, en el seu moment, aquestes indemnitzacions revertiguessen en els grups polítics donat que aquests també tenen una despesa en el seu “control de les tasques de govern”.

13 comentaris:

Anònim ha dit...

Tots els pares vetllem per l'estabilitat econòmica dels nostres fills, bé, doncs ara entenc perquè es fan contractacions directes i familiars. Ei, que jo també hi vull ser, mon pare em diu que no hi pot fer res. SOS.

Anònim ha dit...

Si que hi pot fer. Que digui amén a tot, que estigui d'acord amb tots els actes que al meu entendre són intolerables, que es fiqui una vena als ulls i un tap a les orelles si té remordiments (el temps tot ho cura), que d'aquí a 4 anys els torni a votar (condició indispensable), i si té alguna cosa per vendre millor que millor, els remordiments li passaran de cop. És així de fàcil.

Anònim ha dit...

"Ànònims" anteriors, si no ho entenc malament esteu dient que actualment a Tivissa s'excerceix un "clientelisme" per part de l'Ajuntament (corregiu-me si vaig errat).
Dient per endavant que el clientelisme és "lleig" (sóc suau), he d'entendre que al llarg dels darrers 28 anys de la història democràctica de Tivissa sols és ara que es practica???
No se, no se...

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Amable Pallisé ha dit...

Aquest últim comentari no l'he esborrat per que, com d'altres, insultés directament a algú, l'he esborrat, entre d'altres coses, per que m'ha donat la gana.
Salut!!

Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...
Un administrador del blog ha eliminat aquest comentari.
Anònim ha dit...

Vist el mal estat dels llençols escrits que hi ha pels balcons i finestres de la vila de Tivissa, i per millorar la imatge degradada que donen, ja que estan bruts, estripats i semblen l'abric d'un "pordiosero"; ofereixo roba de diferents colors i diferentes mides perquè així es puguin renovar i donar una imatge mes digna.
Si esteu interesats truqueu al 678899475

Anim companys, tots junts en sortirem de fer fora als cacics i especuladors = poders facticis de Tivissa

Anònim ha dit...

jiijijiiji

Anònim ha dit...

No se si els llençols dels balcons estan “pordioseros”, el meu està impecable, i , la imatge degradada de Tivissa no la donen els llençols sinó les persones.

També se que aquests humils trossos de llençols, couen molt.

Si hi ha algú interessat en penjar-ne a casa seva un tros de llençol, que el demani a algú de la Plataforma. Gràcies.

Anònim ha dit...

"Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo.... del miedo al cambio." Octavio Paz.

Anònim ha dit...

en definitiva borres els comentaris que no t interesen o mes ben dit els de la gent que te rao suposo que el meu tambe el deuras borrar no?