Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

14 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa III

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per cementiris municipals.

Aquesta ordenança ha sofert un increment del 100% en el que fa referència a les tasques de manteniment del cementiri i, malgrat que els altres conceptes de l'ordenança del 2003 queden congelats, inclou dos nous conceptes que no estaven contemplats en aquesta, com son els drets d'enterrament a nínxol ocupat i a nínxol buit.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2003 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per cementiris municipals Assignació de sepultures-concessions 480 480 0
Exhumació i trasllat de restes 30 30 0
Drets enterrament a nínxol ocupat Inexistent 100 100
Drets enterrament a nínxol buit Inexistent 80 100
Conservació general del cementiri nínxol/any 4 8 100


El 2,9% o el 100%?

“l’única cosa que s’ha actualitzat son les taxes amb el 2,9% d’increment que es de l’IPC” (Regidor Sr. Santiago Borràs dixit)

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Els increments de 0 a 100 són de l'infinit percent, i com que en matemàtiques aquest té sentit, però en finances NO, s'agafa l'acumulat de la tota la partida.
En tot cas l'increment REAL amb els números que has ensenyat és del 73%.
Amable, si en vols fer un drama, pots posar increments de l'infinit % però com a mínim fes els càlculs BÉ!!!

Anònim ha dit...

Igual estic equivocat, però fent el que dius d'agafar l'acumulat de tota la partida a mi em surt un augment en els darrers 5 anys de35.8%...
Corregiu-me se vaig errat, gràcies.
Ah! i totalment d'acord amb que passar de 0 a qualsevol valor més gran que 0 l'increment és INFINIT....