Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

16 de desembre del 2007

Ordenances Fiscals: comparativa V

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola bressol.

La taxa per la prestació del servei d'escola bressol s'ha incrementat de manera considerable. Així, un alumne que abans assistia a l'escola bressol a jornada complerta pagava, el primer mes 100 euros i 50 euros mensuals la resta de l'any. Ara en pagarà 170 euros el primer i 85 euros mensuals la resta.

Quantia en euros segons concepte
ANY 2005 ANY 2008 INCREMENT %
Taxa per la prestació del servei d’escola bressol Matricula 50 85 70
Jornada complerta alumnes que caminen/no caminen x mes 50/68 85 70/25
Mitja jornada alumnes que caminen/no caminen x mes 32/45 60 87,5/33
Horari extensible: 20 hores/mes 30 30 0
Horari extensible: 8 hores/mes 17 17 0
Horari extensible: 1 hora 6 6 0


Un increment del 2,9% ?