Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

6 d’abril del 2009

Ple ordinari del 30/03/2009

Escut TivissaEl passat dilluns dia 30 de març, tenia lloc el primer Ple ordinari d’aquest any i en el que es tractaren tres únics punts de l’ordre del dia.

Aprovació de les actes anteriors

Així s’aprovaven, després de que fossin incloses algunes modificacions a sol·licitud dels grups d’Iniciativa-EPM i ERC, les actes números 23, 24 i 26 per unanimitat i la 25 amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC.

Es distribueix el fons supramunicipal del 2009

El govern de la Generalitat, mitjançant el Fons de Cooperació Local, estableix per l’any 2009 la distribució de 105.736.105,32 euros de lliure disposició entre els municipis de Catalunya, dels quals li han estat assignats 90.761,23 euros al municipi de Tivissa en aquest concepte. A més, també per a la prestació supramunicipal de serveis, distribueix 8.500.000 euros als municipis amb la finalitat de sufragar les despeses ocasionades per activitats o inversions supramunicipals. En aquest sentit, al municipi de Tivissa se li hauria assignat la quantitat de 7.296,23 euros per a tal fi.

Així es va sotmetre a l’aprovació del Plenari la distribució d’aquest fons supramunicipal que, en paraules del regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Governació, “es igual o molt semblant a la de l’any passat”:

- Pel Consorci de la Serra de Llaberia: 1.500 euros.
- Per la MIDT: 2.748,11 euros
- Pel Consorci per a la promoció de sòl industrial del Molló: 2.748,12 euros
- Pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre: 300 euros

Tant els regidors/es d’Iniciativa-EPM com el d’ERC van coincidir en la desproporció de la distribució que del fons feia l’equip de govern tot ressaltant la minsa aportació al Consell Comarcal.

La distribució del fons supramunicipal va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC, l’abstenció d’Iniciativa-EPM i el vot en contra d’ERC.

S’aprova el reglament d’us de les piscines municipals

Amb l’aprovació d’aquest punt, s’aprovava el Reglament de les piscines municipals amb la inclusió de, pràcticament, totes les al·legacions que Iniciativa-EPM va presentar al mateix el mes d’agost de 2008 i “en base a un informe sol·licitat a la Diputació”, segons manifestà el regidor de CIU Sr. Samarra. Així, el regidor de CIU va “agrair” al grup d’Iniciativa-EPM el treball realitzat per l’aportaciód’aquests suggeriments” que “milloraran el tema del Reglament” i que va ser aprovat, en paraules del mateix regidor, “inicialment” en el Plenari de l’11 de juliol de 2008.

El regidor del grup municipal d’Iniciativa-EPM, Fermí Pallisé, va posar de manifest “l’incompliment d’un acord Plenari” en referència a que en el Ple de l’11 de juliol de 2008 es va aprovar “un Reglament que l’alcalde diu que es el que han usat aquesta temporada sense fer les publicacions pertinents i sense contestar les al·legacions amb temps i forma”. En aquest sentit, cal recordar les

“Iniciativa-EPM som un grup d’oposició constructiva quan votem a favor però no oblidin que també ho som quan votem en contra”.

paraules de la Secretària a l’inici de l’aprovació d’aquest punt en el Ple de l’11 de juliol de 2008: “la proposta d’acord es aprovar inicialment el Reglament intern de les piscines municipals de Tivissa i sotmetre’l a informació pública l’expedient per un termini de 30 dies a comptar des de la seva publicació al BOP i disposar l’exposició al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i, en el cas de que durant el mandat d’exposició pública no es produeixin reclamacions ni al·legacions, el Reglament es tramitarà aprovat definitivament sense cap altre tràmit que la seva publicació íntegra”. Tanmateix, la regidora d’Iniciativa-EPM, Alba Benedicto, va voler remarcar el fet de que “el grup d’iniciativa, encara que es a l’oposició, som un grup d’oposició constructiva quan votem a favor o demanem informació però no oblidin que també ho som quan votem en contra”. A més, va demanar la documentació referent a les aportacions fetes al Reglament per la Diputació, a la qual cosa, el regidor de CIU es va comprometre a facilitar-los-hi en el proper Ple.

També el regidor d’ERC va demanar més rigor a l’equip de

“s’ha treballat amb un reglament que no s’ha publicat.”.

govern en referència a que “es la quarta vegada que en un Ple posterior, es rectifica una decisió d’un Ple anterior”, va dir. I va sol·licitar que “abans de portar-ho al Ple les coses estesen ben treballades”, a més de constatar el retard en la modificació d’aquest punt i recalcant el fet de que en la temporada de banys 2008, “"s’ha treballat amb un reglament que no s’ha publicat"”.

La regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, va excusar el retard en la modificació del Reglament degut a que l’informe sol·licitat a la Diputació no va arribar fins al gener d’aquest any.

El Reglament d’us de les piscines municipals va ser aprovat per unanimitat de tots els regidors/es.

Per saber més:

1 comentaris:

Mirlo ha dit...

Llegit amb interès, gracies Amable!