Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

9 d’abril del 2009

Preguntes d’Iniciativa-EPM a l’equip de govern

En el darrer punt de l’ordre del dia del passat Plenari del dia 30 de març, el grup municipal d’Iniciativa-EPM va formular tota una sèrie de preguntes sobre diverses qüestions a l’equip de govern però, sobretot, va centrar-se en una bateria de preguntes referents a tot l’afer del càmping-alberg.

Així el portaveu d’Iniciativa-EPM preguntava:

- El Sr. Sitges, algun membre de l’equip de govern o persona vinculada al mateix, li va oferir que es presentes al concurs que l’Ajuntament tenia que contractar?

- Per que aquest grup, el nostre grup, no va poder veure la documentació prèvia dels concursants fins que no van tenir l’expedient al Jutjat?

- Per que la Sra. Secretària no va incloure la documentació al Registre General, incomplint diferents articles del Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic del Ens Locals?

- Per que la Sra. Secretària va dir en sessió Plenària que no era veritat, que només treia la documentació quan jo l’anava a consultar, però que després la tornava a deixar al lloc?

- Per que el concursant, Sr. Sitges, al sobre “A”, quan va presentar la seva proposta de compte d’ingressos i despeses, que hi tenien que figurar, com a mínim entre altres, segons les clàusules administratives aprovades, les assegurances? Per que no va presentar cap proposta d’assegurança de responsabilitat civil?

- Per que, a l’acta de constitució de la mesa de contractació i obertura de pliques, no consta aquest defecte material en la documentació aportada?

- Per que, en la mesa de contractació que proposa resoldre el concurs convocat i l’adjudicació de la concessió, es fa esment de la proposta presentada per un altre concursant d’aquí Tivissa dient que incompleix una clàusula i, en canvi, no es fa esment de la manca de documentació del Sr. Sitges en quant a l’assegurança de responsabilitat civil?

- Per que va ser admesa la proposta del Sr. Sitges si faltava documentació?

- Per que, en la proposta del Sr. Sitges, en la documentació aportada per a concursar va acompanyada, en els seus folis, de la marca de “Tivissa Activa”? Una marca que l’Ajuntament, encara avui la fa servir.

- Que per casualitat, o no, l’equip de govern i el Sr. Sitges van elaborar conjuntament la documentació per presentar-la a concursar?

- Per que, a la previsió d’ingressos i despeses inicials de la documentació a concursar del Sr. Sitges preveu, a l’any 2007-2008, 120 llits i 200 places de càmping, quan les places de càmping i alberg son de 52 i 60 respectivament?

- Per que s’atorga la màxima puntuació al Sr. Sitges a l’apartat “Qualsevol altra proposta” quan preveu l’ampliació progressiva a partir del segon any fins arribar a 120 places de llits i 200 parcel·les de càmping, quan ni en les clàusules administratives ni en el primer contracte signat preveuen cap ampliació del càmping ni de l’alberg?

- Per que el primer contracte signat el dia 23 de juny de 2004, segons documentació aportada al Jutjat un dia desprès de l’aprovació pel Ple de la Corporació, no està fet amb folis oficials de l’Ajuntament de Tivissa?

- Per que el segon contracte aprovat per majoria, no per unanimitat com certifica la Sra. Secretària el dia 31 de març de 2005, la documentació còpia del contracte a ratificar pel Ple tenia data de 23 de juny de 2004, o sigui, la mateixa data del primer contracte? Poden contestar a que es deguda aquesta circumstància?

- Poden dir-nos si existeix algun altre contracte més, apart dels mencionats?

- Per que en l’apartat “Altres” la mesa de contractació atorga la màxima puntuació al Sr. Sitges quan a la documentació presentada ja anuncia la constitució de la societat PromoTivissa per cedir-li la concessió de l’explotació turistica, facilitant-li l’accés a les pròrrogues i, en tot cas, que l’Ajuntament garanteix que la concessió es fes per un temps superior als 5 anys a que es referia el plec de clàusules, deixant les mateixes en paper mullat i a la mesa de contractació vulnerant les previsions del Plec de Condicions?


4 comentaris:

Anònim ha dit...

VAS A LA PROVESÓ DEMÀ AMABLE? ÉS A LES 11 PER SI T'INTERESA. A LO MILLOR ALLÍ HI TROVES ALGUNES RESPOSTES ... NO PER LES TEUES PREGUNTES, PERÒ POTSER SI PER LA TEUA VIDA ... QUE PROU FALTA EN ENS "AMIC"!

Anònim ha dit...

Amable potse d'altres hi aniran per confensar els seus pecats.

Anònim ha dit...

jo tanbe tinc algunes preguntes,

¿on son els 180000 eu.?
¿que fa l'alcalde per recurerals?
¿com es que l'ajuntament comporta que s'instalin casetes a la seva propietat sense cap llicencia?
¿com es que comporta que si facin obres per poder instalarles sense llicencia?
¿com es que ni ha que fan lo que volen?
¿i ademes de fer lo que volen se fan llum an alternador?
¿com es que aquet poble ja sembla la cueva de luis candelas?

Anònim ha dit...

Tio, la resposta és fàcil, deixa que facin lo que vulguin, ni lleis, ni romanços, no se t'acudeixi criticar ni denunciar, ni qualsevol cosa que trobis just i necessari, sinó trencaràs la pau, tornarem a les picabaralles i a l'agressivitat política i als altacs personals, que no veus que que aquesta gent té la seva llei personal i intransferible. Això si els hi agrada escoltar a la gent de casa nostra, ja, ja, ja....Només s'ho creuen ells.