Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

30 de juliol del 2009

Ple Ordinari del 29/06/2009 – II

Escut TivissaEn l’apartat de precs i preguntes del plenari del dia 29/06/2009, els grups a l’oposició d’Iniciativa-EPM i d’ERC van formular tot un seguit de preguntes.

El portaveu d’Iniciativa-EPM:

Nomenament i cessament de la nova Secretària

Sobre la presa de possessió i posterior cessament en el càrrec de la Secretaria Interventora Sra. Elena Vidal Fernández, va expressar el que “no es normal que prengui possessió i als quinze dies torni al seu lloc de treball d’origen”, tot matisant "només cal recordar que era Interventora".

Contractació dels serveis d’un advocat

Sobre la contractació dels serveis d’un advocat, demanà informació sobre el cost que representa per a les arques municipals, la jornada laboral que realitza a l’Ajuntament i el procediment que s’ha utilitzat per a la seva contractació. Així mateix preguntà “on és el Decret d’Alcaldia o Junta de Govern on aproven la relació contractual esmentada”, doncs ni en els Decrets d’Alcaldia ni en les actes de la Junta de Govern “no existeix constància d’aquesta contractació o relació laboral”.

Contractació de personal

Sobre el nombre de persones que hi ha contractades a l’alberg municipal o que tinguin relació laboral amb l’Ajuntament, així com el procediment emprat per contractar-les, el treball que desenvolupen i el cost que això representa, per que no existeix cap Decret d’alcaldia ni acord de Junta de Govern ni coneixement al Plenari per part de l’equip de govern i per que “s’ha obviat el procediment reglat corresponent”.

Residencia de la gent gran

Demanà informació sobre la residencia de la gent gran que es preveu construir a l’avda. Catalunya (antic Carrer Vial), qui l’ha de dur a terme i tipus d’iniciativa, així com poder consultar l’avantprojecte que s’ha presentat a l’ACA.

Infraccions urbanístiques

Sobre infraccions urbanístiques es va referir a una edificació a la finca La Riola, catalogada per la Direcció General d’Urbanisme com a infracció urbanística molt greu que ha estat enderrocada i de la qual preguntà si l’enderroc havia estat realitzat per la Generalitat, per l’Ajuntament o pel mateix propietari així com que havia fet l’equip de govern sobre els procediments de disciplina urbanística que ha d’incoar l’Ajuntament, règim sancionador, etc, envers aquesta qüestió. Cal recordar que sobre aquesta edificació l’Ajuntament i el propietari van presentar, en el seu moment, al·legacions en un intent de salvaguardar una edificació que no disposava de llicència d’obres tot intentant legalitzar-la com a magatzem agrícola, després de presentar fins i tot, el pla especial urbanístic La Riola durant la passada legislatura.

Demanà també informació sobre el procediment de disciplina urbanística incoat per l’Ajuntament per una construcció a la partida de Les Moles. Aquesta construcció, va obtenir llicència municipal el 16/06/06 per rehabilitar una caseta de 30 m2 i, un any després, es pretén legalitzar un magatzem agrícola, es a dir, que la rehabilitació inicial de 30 m2 ha esdevingut una construcció de 254 m2. Es el 23/04/2009 que la Direcció General d’Urbanisme sol·licita a l’Ajuntament que informi sobre les llicències d’obres, informes tècnics així com informes d’inspecció de desenvolupament de l’obra autoritzada i procediments de disciplina incoats de la construcció realitzada dins de l’Espai d’Interés Natural de les muntanyes Tivissa-Vandellós per un presumpte delicte d’ordenació del territori.

Demanà informació sobre els procediments de disciplina urbanística incoats per l’Ajuntament per dos edificacions també a la partida de Les Moles, dins de la zona EIN de les muntanyes Tivissa-Vandellòs en sòl no urbanitzable i de les quals el Jutjat de Falset sol·licita a l’Ajuntament que aporti l’expedient de llicència urbanística concedida a aquestes edificacions.

Sobre una llicència atorgada per a la construcció d’un edifici de 10 m2 que, després d’una inspecció, es constata que té 35 m2 i on l’Ajuntament requereix al propietari que retorni la realitat física alterada a la llicència atorgada o que procedeixi a l’enderroc, preguntà “per que a aquesta sí i a les altres no?” en referència a que en aquest cas l’Ajuntament ha iniciat un expedient de disciplina urbanística i en les altres esmentades, “malgrat que son greus i molt greus”, no. Va acabar dient “no voldríem creure que en aquest Ajuntament hi ha diferents tractaments”.

“Transparència i les butxaques de vidre”

Sobre l’afer del càmping-alberg, després de que s’aprovés en el plenari del 4/12/2008 resoldre la concessió amb l’arrendatari Sr. Sitges per considerar que ha incomplert el contracte i confiscar-li els elements de l’empresa relacionats amb el servei, per Decret d’alcaldia s’inicia l’expedient de taxació de l’equipament turístic i es dona audiència a l’arrendatari per a que presenti la valoració de la concessió. Aquest presenta la “hoja de aprecio” mitjançant la qual concreta el valor dels bens, inversions i drets objecte de la concessió. El quadre de totes les partides que formen part del just i preu ascendeix 2.573.000 € desglossat de la següent manera:
- Inversions: 23.196 €
- Obres de la piscina: 199.702 €
- Bungalows: 367.306 €
- Pèrdues: 543.499 €
- Expectatives creades o “lucro cesante”: 1.438.394 €
El portaveu del grup municipal d’Iniciativa-EPM va preguntar “que en pensen d’aquesta valoració, donat que de tota la documentació aporta factura o taxació del gremi corresponent a excepció de les pèrdues per valor de 543.499 € que diu que es vulnerava de manera flagrant l’equilibri econòmic-financer, tal i com nosaltres ja varem avisar i demanar per escrit, que encara estem esperant”. Demanà també que, un cop contrastada la valoració feta per l’equip de govern amb la del concessionari i abans de la seva aprovació, comptin amb el seu grup municipal “a fi de poder consensuar-la i poder fer front comú a la que pot ser la indemnització més forta que mai poguéssim pensar amb les repercussions que pot tenir per les arques municipals per molts anys”. Va finalitzant fent un recordatori al l’equip de govern de CIU, “Tots som servidors de lo públic. Els recursos públics no son nostres, ens els deixen gestionar els nostres veïns i veïnes. Per tant, transparència i les butxaques de vidre”, va dir.

Una imatge pèssima

El regidor d'Iniciativa-EPM Joan Pere Vernet, va fer un prec a l'equip de govern sobre el manteniment de les instal·lacions esportives, "demanaria que tinguessin cura de les instal·lacions esportives", en referència a una tanca del camp de futbol que "fa molt de temps que està a terra i representa un perill pels que hi practiquen i, sobretot, dóna una imatge pèssima de les instal·lacions municipals"

El reglament de les piscines municipals

La regidora d'Iniciativa-EPM Alba Benedicto, va sol·licitar, altre cop, el redactat final del Reglament d'Us de les piscines municipals tot recordant-li al regidor Sr. Samarra que en el darrer Ple "es va oferir a fer-nos-el arribar amb les aportacions de la Diputació al Reglament" i encara no ho habia fet, matisant-li que "més que res per que al proper Ple, les piscines ja estaran tancades o apunt de tancar"

El regidor d’ERC:

Demanà explicacions referents a les actes de les Juntes de la Comissió de Govern:

- Sobre denúncia de la Direcció General de Medi Natural d’una presumpta irregularitat urbanística a la partida de “Les Moles”
- Va formular una queixa sobre la manca de seguiment del pla de seguretat a l’obra d’arranjament i millora de la Plaça del Portal que l’empresa Construccions Golmo, S.L. du a terme i “vist com queden les instal·lacions una vegada finalitzada la jornada laboral”, va dir.
- Sobre si l’equip de govern havia mantingut “algun altra reunió” amb l’Associació d’Afectats del Càmping de Tivissa
- Sobre una denuncia del Departament de Política Territorial i Obres Públiques-Direcció General d’Urbanisme per una obertura de pista a la partida de “Mescales”
- Sobre la relació de l’equip de govern amb l’empresa Sofos Solar.
- Sobre l’actual situació de la rehabilitació, ampliació i adaptació del Mas de Biscorn
- Sobre la contractació del Servei de cafeteria de l’Alberg municipal
- Sobre les obres d’arranjament de la piscina municipal, va demanar quin va ser el cost, qui les ha pagat i si les mateixes suposen que “s’abandona el projecte de fer la piscina coberta
- Sobre la quantia de la despesa que s’estalviarà amb la nova retroexcavadora que ha rebut l’Ajuntament d’ANAV per arranjament de camins
- Sobre els criteris a seguir per l’Ajuntament en la contractació de personal i si s’han realitzat noves contractacions a nivell administratiu

13 comentaris:

Xoriso Revilla ha dit...

Sen recordeu de l’exalcalde de Ginestar: “yo no me entero de lo que haceis dentro”; “maxima discreción” “pim-pam, pim-pam, negro, blanco”
http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/cercamedies.jsp?c_paraula=alcalde+ginestar

Anònim ha dit...

Pregunteu per les contractacions de personal que fa l'ajuntament, ja, ja, ja. En aquest ajuntament existeix una llei que solament té força de llei al municipi de Tivissa. Entre altres del seu articular diu: contracteu a qui us vota...., contracteu als fills o filles que estiguin en disposició de treballar i a pugué ser any darrere any....., prohibit utilitzar qualsevol procediment emprat en la resta de territori, el procediment a seguir serar a DEDO a DEDO i VOTO QUE TE CREO.

Si solament feu preguntes i no actueu, no cal que les feu, perquè al final ens creurem que poden fer el que vulguin.

Anònim ha dit...

ja era hora que algu se dignes a queixars de les apropiacions de carrer i talls de carres fets quan los i dona la gana per algun constructor afin que es pasa les nosrmes de seguritat pels veins pel forro. Una pregunta: quan faci l'obra de la residencia (perque segur que la fa ell) tallara lo vial o continuara descarregan camions al mig del carrer com feia, toro amun toro avall?

Anònim ha dit...

¡¡¡¡¡¡¡¡428 MILLONS DE PELES!!!!!!
Aquet paio no te un pel de tonto, ¡¡fotli canya que es sorda!! I com u acabarem pagant tots els veins ..... Si mos en poguesem enterar de TOT el que i ha darrere d’aquesta relació d’amors trencats i de maridaje economico a mes d’un se mos fotrien los pels de punta. !!!Ni piscina cuberta ni zona d'aigues ni 180.000 euros ni un remei de deu!!! aixo si mes tard o mes aviat ens tocara rascarnos la butxaca mentres d'altres han fet el seu agost.

Anònim ha dit...

Lo que no te es vergonya. Los fot a parir durant uns quans anys i ara els hi deu pagar hasta el paper de water pe conseguir algun pelotaso. Verguenza ajena!!!!

Anònim ha dit...

¿BUCHAQUES DE VIDRE? MARE DE DEU NO BAIXEU QUE AQUI BAIX YA SOM PROU! SI LES BUCHAQUES FOSIN DE VIDRE A ALGUN DELS QUE YA NO SUQUEN ELS I VEURIEM MES LO PLUMERO DEL QUE SELS I A VIST MAI!
A I ARA US QUEIXEU DEL CONSTRUCTOR ... AQUELL, QUE US PAGABA LO PITZELL...?, GARGOLA...? NO HOME QUE ERA LA ANFORA!
YA U DIUEN LES ESCRIPTURES (AQUELLES QUE ALGUNS NO SABEU NI QUE EXISTEIXEN) "QUI ESTIGUI LLIURE DE CULPA QUE TIRI LA PRIMERAS PEDRA". DEU US GUARDI!

Anònim ha dit...

A! I LO DE CONTRACTE A DEDO, US DEBEU REFERIR A COM ES VA CONTRACTAR A LA CUNYADA, GENDRE, TOTS SOM ..., ALGUASIL, FILLA DE L'ALGUASIL ... CONTINUO?? QUE DEU US CONTINUI GUARDANT I ... DE PAS QUE US AJUDI A RECUPERRAR LA MEMORIA!

Anònim ha dit...

LO CONSTRUCTOR TOTHOM LI HA VIST EL PLUMERO SEMPRE.

Anònim ha dit...

Anònim de les de les 23.30 no teniu vergonya ens heu enganyat a tots. Tanta transparència tanta hostia, aprofitats. I lo del pagano, la diferencia es que abans debia pagar lo que pagava, ara paga lo paper que torca el cul. AQUI LA DEFERENCIA.

Anònim ha dit...

A AQUESTES ALTURES ENCARA NI HAN QUE NESESITEN ALMAX A GALLETADES. RENOI QUINA CORAGRÓ PRODUEIX QUE JA NO ET VULGUI NI BEURE NINGU, NO?

Anònim ha dit...

Ei 14:55 una altra contesta de vergonya, quima argumentació més argumentada, feu pena.

Anònim ha dit...

QUE FACIL CALIFIQUES DE VERGOÑA LES OPINIONS DELS ALTRES. JA NE TENS TU DE VERGOÑA? I SI NO TENS CORAGRO I NO NESESITES ALMAX MILLOR PER TU HOME. POTSE ES QUE TU YA AS VIS QUE LES PAGINES PASADES NO TORNEN, SEMPRE S'ESCRIUEN PAGINES NOVES.
AU, DISFRUTA DE LA VIDA, QUE I A MOLTES COSES BONIQUES PER VEURE I VIURE.

Anònim ha dit...

cuan ens deuran costa als veins de tivissa les colavoracions puntuals de la regidora de l serra an lequip de ciu