Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

13 de juliol del 2009

Ple ordinari del 29/06/2009 - I

Escut TivissaEl passat 29 de juny va tenir lloc el Ple ordinari en el que es van tractar diversos punts de l’ordre del dia:

Aprovació de les actes anteriors

En aquest punt s’aprovà l’acta de la sessió ordinària celebrada el passat 30 de març després de que es fessin varies observacions a la mateixa pels grups de l’oposició.

Així, després de que el regidor d’ERC manifestés que no sortien reflectides a l’acta varies de les preguntes fetes pel seu grup, l’alcalde les incorporà a l’acta.

Per part del portaveu d’Iniciativa-EPM es va posar de manifest que l’acta no recollia totes les preguntes que va fer el seu grup doncs, de 24 preguntes realitzades en el darrer Ple ordinari, nomes en quedaven reflectides 15, de les quals, “la inmensa majoria no reflecteixen el que vaig dir”, va dir. Arribats a aquest punt, l’alcalde va posar en dubte que Iniciativa-EPM hagués formulat 24 preguntes doncs, va dir, “la secretaria pren nota del que sent, m’estranyaria molt que ella deixes d’apuntar el que a ella li semblés”. Va ser el regidor d’ERC que revelava el fet de que, si no de totes, sí es recordava d’almenys dues preguntes formulades per Iniciativa-EPM en el passat Plenari i que no estaven reflectides a l’acta. Tanmateix, el portaveu d’Iniciativa-EPM va reiterar-se en el fet de que malgrat de que es possible que no es reflecteixin les preguntes “amb el sentit de que es diuen les coses”, el que es inadmissible es que de 24 preguntes realitzades només se’n constatin 15, “això no pot passar”, va dir. En aquest cas, les 9 preguntes omeses (totes elles referents a l’afer del camping-alberg), no es van incorporar a l’acta.

L’acta va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i ERC.

Modificació dels estatuts del Consorci de La Serra de Llaberia

Es va ratificar la modificació aprovada per la Junta del Consorci dels estatus del Consorci de La Serra de Llaberia. Segons el regidor de l’equip de govern Sr. Samarra, el més rellevant de la modificació és la incorporació de la seu del Consorci a la població de La Serra d’Almós.

La ratificació va ser aprovada per unanimitat.

Distribució d’un centre de serveis i un casal d’avis.

Es passà a l’aprovació l’expedient i obertura del procediment de l’adjudicació de l’obra Fase 2 d) de la distribució d’un centre municipal de serveis i un casal d’avis. El punt s’aprovà per unanimitat.

Conveni pel finançament del projecte d’obres de millora dels trams urbans de la xarxa de carreteres de l’Estat i transferència de prioritat de les mateixes.

Desprès de la sol·licitud al govern de l’Estat per a que fes entrega de l’antiga carretera nacional que transcorre pel terme municipal de Tivissa (antiga N-340a) i de les gestions pertinents, s’aprovava per unanimitat del Plenari el conveni elaborat mitjançant el qual el corresponent Ministerio faria una aportació de 136.931 € per l’anualitat 2009 i 319.506 € pel 2010 per la millora d’aquest tram, quedant a càrrec de l’Ajuntament el manteniment del mateix. A més, preveu que transcorreguts sis mesos de la signatura del conveni caldrà elaborar un projecte d’obres de millora del tram cedit.

Renúncia d’una regidora i sol·licitud de cobriment de la vacant

Així, es posava en coneixement del Plenari que la regidora de Cultura, Benestar i Família, Desenvolupament Social, Ensenyament i Esports de l’equip de govern Sra. Marta Paniagua i Puigbert presentava, el 20 de juny de 2009, la seva renúncia al càrrec de regidora per motius personals. La regidora, que manifestà sentir-se “orgullosa d’haver arribat fins aquí” i que continuaria treballant “pel poble en general” sempre que la seva feina li ho permetés, va demanar comprensió i respecte per la seva decisió als membres de la Corporació doncs “no es fàcil compaginar la vida laboral amb la vida política”. Tant per part de l’equip de govern com dels grups de l’oposició, la regidora va rebre els desitjos de bona sort en el seu nou futur.

Tanmateix i d’acord amb la presentació de les candidatures, correspondria a la Sra. Rosa Mª Benedicto Carbonell a qui li tocaria assumir el càrrec de regidor/a, però qui passarà a ocupar-lo serà el Sr. Albert Altés Llaó, següent a la llista, doncs la Sra. Rosa Benedicto manifestà, en paraules de la Secretària, que “no li es possible acceptar ser nomenada regidora d’aquest Ajuntament”.

Coneixement de Decrets i Juntes de Govern Local

La Secretària de la Corporació va enumerar dels diversos Decrets d’alcaldia i acords presos per la junta de Govern Local.

Informació de govern

La informació de la tasca de govern va venir per part del seu portaveu, Sr. Samarra. Així informava, entre altres, de la presa de possessió com a Secretària Interventora de la funcionaria amb habilitació de caràcter estatal Sra. Elena Vidal Fernández i com, al cap d’una setmana, l’equip de govern autoritzava, a petició de la mateixa, que cesses en el càrrec “despres de valorar les motivacions que podia tenir per estar en un lloc que no estigui a gust”, va dir. Tanmateix informava de l’habilitació, altre cop, com a Secretària en funcions a la Sra. Mª del Carmé Amorós. Informà sobre la realització d’unes “obres de millora a la piscina” doncs l’espai, en procés de rehabilitació per una piscina coberta, no acomplia amb la normativa per una piscina “a l’aire lliure”. Sobre l’execució de les obres de desenvolupament rural. Sobre les obres finalitzades a Darmós i les que s’estan executant a La Serra d’Almos i a Tivissa (Portal i carrer de la Societat Obrera). Sobre la negociació amb Gas Natural per a coordinar l’execució de la substitució de la xarxa d’aigües i clavegueram. Sobre l’adquisició d’una retroexcavadora fruit d’un conveni amb l’ANAV. Sobre la inauguració de la 1ª Fase del centre de serveis i dispensari amb la presència de la Consellera de Salut. Sobre l’elaboració d’un informe pels serveis jurídics de tots els procediments sobre l’afer del camping-alberg (actuacions, contenciosos, procediments penals, etc).

2 comentaris:

Unknown ha dit...

Que fuerte.

Anònim ha dit...

PER LA REVETLLA DE SAN JOAN ALA PEDANIA DE LA SERRA CAR ROSTIDA A TIVISSA PA AN TOMATA Y ENBUTIT