Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

18 de març del 2007

A corre-cuita

Últimament, des de l’Ajuntament s’està fent treballar a la brigada municipal amb un inusitat frenesí, dona la sensació que vagin contrarellotge fent obres d’arranjament i embelliment al nostres nuclis de població. És curiós de veure com llocs del poble que durant tota la legislatura actual han estat practiment oblidats, ara és vol fer, a corre-cuita, tot allò que no s’ha segut capaç de fer en quasi bé quatre anys.

Un exemple el tenim a la zona del carrer Magarells, a l’urbanització de la Societat Obrera. On fins ara no si feia res, ara hi posen una font i substitueixen els bancs que hi havia. On hi ha la pedra amb la placa homenatge als fundadors de la Societat obrera, ara fins i tot li han esporgat les plantes que quasi bé eren tant altes que tapaven la placa. Una placa a la que jo mateix vaig haver de netejar-li, després d’esperar pacientment que és dignessin a netejar-la, un pegot de fang que impedia de llegir la seva llegenda. Bé, s’acosten les eleccions municipals.

El que és llastimós és que, en aquests quasi quatre anys, l’Ajuntament hagi sigut incapaç de dur a terme la 2ª fase de rehabilitació de l’edifici de la Societat Obrera i de destinar-lo a quelcom diferent a la seva destinació actual: magatzem municipal. És una vertadera llàstima que el projecte que tenia l’anterior equip de govern de crear-hi un teatre- sala polivalent s’hagi quedat en no rés.

Hem ve al cap això, desprès d’haver llegit que el passat dia 14, el Parlament de Catalunya donava llum verda a l’admissió a tràmit del projecte de llei del Memorial Democràtic malgrat els vots en contra del Grup del Partit Popular de Catalunya i del Grup Mixt.

En paraules del Conseller d’Interior i Relacions institucionals i Participació, Joan Saura durant el transcurs del plenari del Parlament: “El memorial Democràtic tindrà com a missió principal convertir la memòria democràtica dispersa en un testimoni col·lectiu, en un capital ètic i polític que a l’hora commemori la lluita per l’assoliment dels valors democràtics, reconegui els seus protagonistes, estimuli la formació i la investigació i traslladi cap al futur els valors inestimables de la pau la llibertat i la democràcia.”

Potser és que l’actual equip de govern de l’Ajuntament no està en aquesta línia i li és enutjós invertir en un local que és i, si aconseguim canviar l’actual conjuntura política, serà un referent de l’esforç, el dinamisme i la capacitat organitzativa de les classes populars Tivissanes.