Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

22 de gener del 2009

PART IV: de l’argument de la legalitat a la legalitat de l’argument

En el Plenari del dia 03/09/2008 es desestimava el recurs de reposició que va presentar el concessionari contra l’acord de Ple en el que també de li va desestimar un altre recurs pel qual sol·licitava la suspensió de la intervenció temporal de l’equipament que va ser aprovada en el Plenari del 04/07/2008.

Iniciativa-EPM mostrava la seva sorpresa per que l’equip de govern intervenia només la piscina i no la resta de l’equipament i demanava explicacions pel fet de que, transcorreguts dos mesos de la seva aprovació, encara no s’havia dut a terme la intervenció temporal. A més, tornava a preguntar sobre les accions empreses per l’equip de govern per recuperar els 180.000 € que se li avançaren al concessionari per cobrir i climatitzar la piscina. I, altre cop, recordava a l’equip de govern que havien acceptat un pagaré quan la Llei no ho permet, pagaré sense fons que no es podia fer efectiu i que restava pendent des de feia quatre mesos.


Quarta partPer saber més:

- Ple extraordinari setembre