Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

28 de desembre del 2008

Ple Ordinari del 22 de desembre I

escut TivissaEl passat dia 22 va tenir lloc l’últim Ple municipal del 2008.

Aprovació de les actes anteriors

En aquest punt, es va sotmetre a votació l’aprovació de les actes 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 corresponents als últims 7 Plenaris i aprovant-se per unanimitat les actes números 16, 17 i 20.

L’acta núm. 18 va ser aprovada amb els vots favorables de CIU i AISA-FIC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM i d’ERC.

L’acta núm. 19 s’aprovà amb els vots favorables de CIU, AISA-FIC i ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM. Aquest acta fa referència al ple extraordinari que sol·licita Iniciativa-EPM sobre el projecte d’activitat per l’obertura d’un bar al C/ hospital, 7 i que no es va dugué a terme, doncs només es va fer un debat sobre la qüestió. En aquest sentit el portaveu d’Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pel fet de que “entenem que un Ple consta de debat i votació i no es va produir”, va dir.

L’acta núm. 21 s’aprovà amb els vots favorables de CIU i d’AISA-FIC, els vots en contra d’Iniciativa-EPM i l’abstenció d’ERC. Iniciativa-EPM va explicar el seu vot contrari pels mateixos motius que a l’acta nº 19. Aquest acta fa referència al Ple extraordinari que sol·licità Iniciativa-EPM sobre la proposta de sanejament i depuració.

L’acta núm. 22 s’aprovà amb els vots a favor de CIU, d’AISA-FIC i d’ERC i els vots en contra d’Iniciativa-EPM.

S’aproven els comptes generals del 2006

Amb els 4 vots en a favor de CIU, l’abstenció d’AISA-FIC i els 4 vots en contra d’Iniciativa-EPM i el d’ERC van ser aprovats els comptes generals del 2006. Cal destacar el fet de que va calgué el vot de qualitat de l’alcalde en una segona votació donat l’empat de la primera.

El regidor d’ERC va fer explicació del seu vot en contra per varis motius, entre ells el retard en la presentació dels comptes generals, “no pot ser que el que s’estigui debatent

“no guarden relació amb la realitat”.

en quests moments siguin els comptes del 2006
”, va dir. Per que “no guarden relació amb la realitat” i per que segons manifestà, l’Ajuntament hauria efectuat un pagament de 51.025 € a l’equipament turístic quan estava donat en concessió “i la despesa corre a càrrec de l’Ajuntament”.

El portaveu d’Iniciativa-EPM va fer un repàs sobre els comptes tot ressaltant varies qüestions. Així posava en evidencia que AQUALIA, empresa concessionària del servei d’aigua per 25 anys, ha avançat d’un cop a l’Ajuntament 324.769 € (54 milions de pta.), import aquest del que manifestà “el que tenia que ingressar cada any, ja ho han “cepillat” pràcticament en un any”.

Sobre els drets reconeguts pendents de cobrament per l’Ajuntament en va fer menció d’alguns com son: PROMOTIVISSA CARAVANING RESORT, S.A. (empresa del Sr. Sitges) per valor de 12.199 €; del Sr. Sitges compte per valor de 1.184 €; de TIBISI FOOD, S.L. (arrendataris del bar-restaurant de l’equipament turístic) també deutor de l’Ajuntament va dir “això s’ha anat cobrant a traves de dinars”; de Yolanda Gil, en concepte de lloguer del bar de Festes Majors, per uns imports de 1.583 € i 1.800 €.

Sobre els Ingressos a les construccions, instal·lacions i obres va posar de manifest que “hi havia una previsió inicial de 380.000 €” dels que va dir que només “s’ha recaptat 137.584 €”. Sobre el contracte de lloguer del pis de propietat municipal amb una previsió de 1.300 €, “la recaptació es 0”, va dir, i va constatat el fet de que “no hem trobat ni cap decret d’alcaldia ni cap acta de Junta de Govern que acordi que no es pagui el pis del metge”. En quant a l’ocupació de la via pública va concretar “no hem trobat a cap lloc l’espai públic que ocupa la Gelateria, per tant, sembla ser que això no es cobra” i va demanar “ja em diran per que”. Del PUOISC (Pla Únic d’Obres i Serveis) va remarcar que hi havia una previsió inicial i definitiva de 375.437 € quedant un dret reconegut pendent de cobrament de 45.888 €. De la Diputació i altres, que tenia una previsió de 16.690 € “ha quedat en 0”, va dir. De la previsió inicial d’empreses privades de més de 2,5 milions € també ha quedat en “0”, va dir.

Sobre les Despeses va dir que havien assentat als comptes generals del 2006 “factures del 2003, del 2004 i del 2005”. Va mencionar Balançalgunes de les factures abonades: A l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos de 9.230 € i 6.133,50 €. Una factura de festes populars corresponent a l’any 2005 i traspassada al 2006 de “quasi 20.000 €”. En quant a les despeses jurídiques va senyalar els 580 € mensuals que cobra l’advocat de l’Ajuntament a més d’una factura de 13.920 € en concepte de procediments judicials, tot recordant que d’una previsió inicial de 9.000 € s’ha passat a 23.500 €. Per assessorament a la Secretària, 37.532 € (6.244.799 pta.) en concepte d’honoraris a la Sra. Roser Lopez Ocaña. De l’aportació a la mancomunitat MIDIT que tenia un crèdit inicial i definitiu de 50.300 €, només se’n van fer efectius 1.202 €, quedant pendents 49.098 €. Sobre estudis i treballs tècnics “el crèdit inicial estava en 20.000 € i el crèdit definitiu ha quedat en 61.500 €”, va dir, i va posar de manifest que l’arquitecte municipal “ella sola, ja va cobrar més que el crèdit inicial”. Va continuar enumerant un seguit de despeses de Festes Populars: a l’empresa PG ESPORTS un muntant aproximat de 7.500 €; “de vermuts i entrepans” per la Festa Major 2.500 €; a l’Associació de Veïns de la Serra d’Almos 6.000 € corresponents al 50% de les factures de Festes Majors del 2006. En quant a Cultura va destacar varies subvencions atorgades a l’esplai Esforç per valor de 2.500 € i 3.000 € enfront de les subvencions per activitats atorgades a l’AMPA del col·legi públic de Tivissa que ascendeixen a 900 €, “ens quedem espantats”, va dir. Quan a l’apartat d’Esports va fer esment, altre cop, a l’empresa PG ESPORTS i les despeses efectuades a la mateixa de 8.700 € per la cursa de muntanya.

Va acabar la seva intervenció fent un “recordatori” de la gestió dels comptes generals per part de l’equip de govern de CIU reprovant-los que “a dia d’avui, cap any han complert amb els terminis establerts” tot recordant-los-hi, una vegada més, que “els comptes s’han d’aprovar i

“reflexionin i acompleixin amb les seves obligacions contables”.

remetre a la Sindicatura abans del 15 d’octubre de l’any següent de l’exercici a aprovar
” i va recriminar-los “vostès avui, el 22 de desembre del 2008, porten a aprovació els comptes del 2006”, es a dir, amb més d’un any de retard “en el compliment de les seves obligacions”, va dir. Va condemnar el que entenen com “una manca total i absoluta de rigor pressupostari que deriva en un descontrol de la despesa que augmenta de manera progressiva” i, al·ludint als pressupostos del 2006 dels que es va referir als ingressos en que es basava l’equip de govern, va dir “eren tant, tan hipotètics, tal i com s’ha demostrat amb els ingressos que he anat comentant que ni de bon tros no han complert, ni mínimament, les seves previsions. Fent d’aquest pressupost una temeritat i una fugida endavant d’aquest equip de govern”. Va finalitzar demanant a l’equip de govern que “reflexionin i que acompleixin amb les seves obligacions contables amb l’observança de la legalitat”.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

collons am la regidora de la Serra!!!!! a arribat l'hora de posar austeritat a l'ajuntament diu ella!!!DESPUES DE REBRE 21000 EUROS I LOS QUE LI QUEDEN!!!!!CRISIS MUNDIAL DIU ELLA JA JA JA JA!!!!!!BEN MIRAT BEN FET QUE FA SI TE TOT EL GOBER AGAFAT PELS ...

Anònim ha dit...

si tanta enveja li tens (poso en dubte la trola que acabes de publicar) pose't en politica!!! a no, que valtros ja ho vareu fer durant 23 anys!! jeje!!! fa uns dies li tocaba a la secretaria ara a la de la Serra...incluint l'alcalde es clar!! potser sou valtros no??

Anònim ha dit...

Anonim de les 14.56, no es enveja lo que diu l'anonim de les 12.25, es la p..... veritat, te al gobern agafat per on ella vol. i esta demostrat de sobres, si visquesis a la Serra o sabries, jo no hi visc pero se moltes coses, i potser si parles s'anduria un xasco o sigi que maco, que de ENVIDIA res de res una veritat com un temnple de gros i et dic que ell no es ningu per dir que un ajuntament necesita austeritat, ha de pensar que sols es regidora escollida per 4 de la SERRA: o sigi que atributs no e????