Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

7 de juliol del 2008

Plans Especials del Mas de l’Andreu i Mas de Biscorn

El passat dia 30 de juny donà inici el Ple Ordinari amb la votació de les actes anteriors 9, 10 i 11 que foren aprovades per unanimitat la núm. 9 i núm. 11, mentre que la núm.10 ho fou amb els vots a favor de CIU i AISA-FIC i en contra dels d’Iniciativa-EPM i ERC. Iniciativa-EPM manifestà “el redactat de l’acta núm. 10 es un desgavell. Hi ha afirmacions que no es corresponen, hi ha contestacions que no es corresponen i hi ha intervencions que no es corresponen”. També ERC, després de sol•licitar que s’incloguessin a l’acta les seves observacions, cosa que li fou denegat, manifestà “... vostè agafa el rave per les fulles i el tema tangencial el posa com estructural i això no és així, mai de la vida”, referint-se a la Secretària.

Seguidament es va debatre l’aprovació inicial del Pla Especial del Mas de l’Andreu. Aquest Pla preveu una intervenció urbanística al Mas de l’Andreu, a la finca de Biscorn d’unes 650 ha., amb la rehabilitació i ampliació del Mas per consolidar-hi un establiment hoteler de 6 plantes amb 40 habitacions i un restaurant.

En aquest sentit si referia ERC que, malgrat estar d’acord amb la consolidació
Mas de l'Andreudels Masos, va matisar “no ens està massa bé que determinades qüestions no tinguin tota la transparència que requereixen” evidenciant que existia un altre projecte per una planta termosolar en el mateix emplaçament i preguntant “quina relació guarden els dos projectes”.

Iniciativa-EPM, que va anunciar que s’abstindria “a l’espera del que pugui passar”, va fer referència encara a un altre projecte previst a la finca de Biscorn com es un projecte de parcs eòlics i preguntà “si en conjunt, de tot, està previst que aquesta finca de 650 ha., contempli parcs eòlics, termosolar i Pla Especial” a la qual cosa el portaveu de CIU contestà que “es la primera notícia sobre el parc eòlic”.

El Pla especial s’aprovà amb els quatre vots a favor de l’equip de govern de CIU i les abstencions d’Iniciativa-EPM, ERC i AISA-FIC.

En relació a l’aprovació inicial del Pla Especial del Mas de Biscorn, enclavat també a la finca de Biscorn i que preveu un restaurant-bar i habitatge pel
Mas de Biscornpropietari i masovers, s’aprovà amb els quatre vots a favor de l’equip de govern de CIU i les abstencions de la resta de grups polítics.

En aquests sentit, Iniciativa-EPM va manifestar la seva abstenció reiterant-se en el mateix que exposà en el punt anterior i malgrat el fet de que “aquesta masia s’ho val”. També ERC va abstenir-se reiterant-se en l’expresat en l’anterior punt tot manifestant “hi ha molts termes que no veiem clars”.