Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

19 d’octubre del 2008

Preguntes a l’equip de govern

L’últim punt de l’ordre del dia del Ple ordinari celebrat el dia 26 de setembre va ser el de precs i preguntes i va servir per a que Iniciativa-EPM formulés una bateria de preguntes en la seva tasca de control i fiscalització de l’equip de govern de CIU.

Durant els aproximadament cinquanta minuts que durà la sessió de preguntes, se’n formularen de diversa consideració i en referència a varies qüestions. Iniciativa-EPM preguntà sobre els escrits que aquest grup presentà, en temps i forma, al registre d’entrada de l’Ajuntament sol·licitant informació sobre qüestions diverses i que l’Ajuntament encara no ha contestat. En aquest sentit, el portaveu d’Iniciativa-EPM, va requerir dels serveis de la Sra. Secretària de la Corporació sol·licitant-li que “si els escrits que he presentat a l’Ajuntament no s’adeqüen amb el Text Refós de la Llei de Règim Local, doncs diguem-ho”.

Així preguntà “que pensen fer?”, en referència a varis escrits presentats amb data del mes d’abril i maig i referents a que els siguin lliurades les actes de la Junta de Govern dins el termini legalment establert i poder consultar la documentació que requerien i que en el seu moment no van poder consultar doncs “la Sra. Secretària es nega a facilitar-nos la documentació sense el permís de l’Alcalde o la Junta de Govern”, va dir. També es va referir a escrits de sol·licitud per poder consultar tots els expedients d’obres atorgades en zona rústega i que no els ha estat concedit. Sobre un escrit presentat el mes de juliol sol·licitant el poder consultar la certificació tècnica acreditativa per una activitat de bar situada al C/Hospital, nº 3 i donada la petició que els veïns del barri del Castell van fer a Iniciativa-EPM. En aquest sentit va dir que “ens posen en una disjuntiva que, possiblement, haurem de tractar el tema en un Ple extraordinari”.


Es referí al fet de que l’Ajuntament els hi denega la seva sol·licitud per a que el grup d’Iniciativa-EPM pugui disposar d’un espai a l’Ajuntament mentre que, per altra banda, n’hi atorga un a l’empresa AQUALIA quan, segons el conveni signat, “aquesta empresa havia de tenir el seu despatx fora de l’Ajuntament”, va dir. Torna a preguntar “no sé que pensen fer” sobre la sol·licitud presentada el mes de juliol en la que es demanava poder “obtenir còpia de la informació a la qual tenim accés”. Va formular un prec sobre qüestions de protocol i en referència a la visita realitzada pel Conseller de la Generalitat per la inauguració del radar de Llaberia, del que va dir “es trist que ens hàgim d’assabentar mitjançant la mateixa Conselleria”. Va preguntar sobre si hi ha llicencia d’obres i l’actuació de l’equip de govern referent a la investigació oberta a una possible construcció il·legal a la partida de Les Moles. Preguntà també sobre el pla especial del Mas de l’Andreu i de Biscorn. Sobre una denuncia dels agents de Medi Natural per l’obertura de pistes forestals, una edificació i l’obertura de dos pous a la partida de Mescales, va preguntar “si hi ha la corresponent llicencia i que han fet al respecte”. En referència al pla especial urbanístic La Riola aprovat la passada legislatura i del que l’equip de govern va presentar al·legacions informant favorablement sobre la tramitació de llicencia urbanística per a magatzem agrícola i del que la Direcció General d'Urbanisme qualifica la construcció com a una “infracció urbanística molt greu” i “manifestament il·legalitzable” i de la qual en requereix la les mesures de restauració, va preguntar: “per que no exerceixen la seva potestat per la protecció de la legalitat urbanística com es la seva obligació?” i “quants expedients urbanístics es troben en sol rústic en obres començades sense llicencia i que no es podran legalitzar?”.


Va fer preguntes sobre una subvenció de l’Institut Català de l’Energia de 17.608 € que ha perdut l’Ajuntament tot preguntant “entra en la normalitat del nostre equip de govern perdre un altra subvenció i no presentar al·legacions en el tràmit d’audiència?”. Sobre un obra a Llaberia inclosa en el PUOSC del 2007 de la que ja han vençut els terminis, doncs hauria d’haver estat adjudicada abans del passat mes de novembre i per la qual, l'equip de govern, va demanar una prorroga que finalitzà el passat mes de maig i de la qual s’evidencia que no se’n pot garantir la subvenció, va preguntar “entra en la normalitat de l’equip de govern perdre un altra subvenció per la manca de trametre documentació?”. Sobre una inspecció a l’Alberg municipal en la que es detecta que no s’acompleix amb els requisits legals establerts en referència a l’assegurança de responsabilitat civil i d’altres mancances va preguntar “que han fet al respecte, si es que han fet algo?”. Sobre l’equipament turístic (càmping, alberg, piscines i pista poliesportiva), davant la manca d’informació de l’equip de govern, va preguntar “qui son, des de quan treballen per l’Ajuntament i el cost aproximat que costarà”, en referència a la contractació de serveis jurídics per resoldre la situació “atípica” entre l’Ajuntament i l’arrendatari. Davant les actuals circumstàncies en que (l’equip de govern) està treballant encara amb els comptes generals de l’any 2006 quan en aquest mes d’octubre tocaria entregar a la Sindicatura de Comptes els de l’exercici 2007 i davant el fet de que resten retinguts del Fons de Cooperació Local més de 100.000 € per les mancances en la tramesa de documentació, va preguntar: “A que es deguda aquesta disbauxa administrativa? Per que aquesta manca total i absoluta de rigor polític-administratiu?”. En referència a l’arbitrarietat practicada per l’equip de govern en l’aplicació de l’ordenança fiscal de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, va preguntar: “Per que quan es té que beneficiar a l’arrendatari els preus eren uns, els cars?. Per que quan tenen de beneficiar tot el municipi, els veïns, es un altre, el barat?. Per que vostès posen el preu que volen en cada moment o situació contravenint els acords municipals que vostès mateixos aproven?. Vostès ja saben que un ordenança fiscal aprovada per l’Ajuntament i publicada en el BOP no la poden modificar?”.


També el regidor d’ERC va formular varies preguntes a l’equip de govern de CIU.

Va preguntar sobre la situació del C/ St. Blai del que va dir que es trobava en una “situació precària” i que presenta un aspecte “indigne” en referència a les obres de construcció que es porten a terme en un solar del mateix carrer i va demanar explicacions pel fet de que “no veig que hi hagi pagaments a l’Ajuntament” referint-se a l’ocupació de la via pública per part de la constructora. Va fer un prec sobre el pregó de festes majors que va qualificar “de mal gust” tot apuntant que “això no s’hauria de tornar a produir”. Sobre tot l’afer del camping-alberg també va preguntar sobre el veredicte de la comissió jurídic-assessora i sobre “quina estratègia tenen per recuperar els 180.000 €” i “per que els comptes i balanços d’aquesta empresa no es van mirar durant quatre anys?”. A més, va manifestar la seva intenció de sol·licitar a la Secretària un informe detallat de l’actual situació. Va preguntar per la situació actual de varis expedients urbanístics en zona rústega així com també del referent al pla especial de la Riola del que va dir que “no es de rebut que l’Ajuntament no actuí i hagi d’actuar la Direcció General d’Urbanisme”.

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Se veu que anem sobrats de cuartos que dixem perdre les subvencions

Anònim ha dit...

perque ara no dieu res sobre el tema de perdre les subvencions?????' acas no us interesa o es que hos han dit que no escrigiu res sobre el tema. quina cosa mes rara apa macos que el sr jardi fol fer algo amb l URV sobre plaques votovoltaiques a Tivissa aixi si que ingresareu 12,500 euros jolin aixo si son diners no sigeu rucs no s'ho dexeu perdre tivisanets.

Anònim ha dit...

a que potse tambe te algo que dir la lurdetes de la serra que ella va chupan del bote, tonta tonta pero mira on esta de falsa alcaldesa jajajajajjajajajj