Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

27 de gener del 2007

Espoliació municipal


Ahir, el diari El Punt publicava la noticia de que El Síndic de Greuges dona la raó als veïns afectats per la pedrera de Tivissa i fa un toc d’atenció a l’Ajuntament”.

Diu la dita castellana: “nunca es tarde si la dicha es buena”. I es així com es deuen sentir els veïns que pateixen les conseqüències dels treballs d’ampliació de la pedrera de Senén, feliços. Feliços de que finalment alguna de les administracions escoltés les seves queixes i és fes càrrec de la indefensió d’avant un Ajuntament que no defensa ni els seus interessos ni els interessos del conjunt dels veïns i veïnes del municipi.

Si fem una mica de memòria, en el passat Ple municipal del 30/09/2005, recordarem que el Sr. Alcalde va aprovar un conveni entre l’Ajuntament i l’empresa Àrids El Català, S.A. Aquests conveni té una durada mínima de 25 anys i fins a un màxim de 45 i pel qual l’empresa farà una aportació mínima i fixa de 15.000 € anuals.

El que és de jutjat de guàrdia és el fet de que l’Ajuntament no només no paralitza l’activitat ni exigeix les corresponents responsabilitats ni indemnitzacions pel fet de que Àrids El Català S.A. hagi explotat sense permís al voltant de 3 hectàrees de terrenys de propietat municipal (de tots i totes), catalogats d’utilitat publica i com a àrea forestal protegida, sinó que “premia” a l’empresa amb la signatura d’un conveni a canvi d’una irrisòria quantitat econòmica. Un conveni signat amb una empresa que, segons resa la noticia, te oberts diferents expedients sancionadors per part dels departaments d’Indústria i Medi Ambient i que s’enfronta a una multa d’entre 100.000 i un milió d’euros. Un conveni on s’inclouen finques de titularitat particular i sense el consentiment del seus propietaris. Un conveni signat amb una empresa que no a adaptat la seva activitat a la normativa de medi ambient i que no adopta les pertinents mesures de seguretat i prevenció de la salut. Un conveni signat sense tenir-ne la competència per fer-ho, doncs les autoritzacions per extracció d’àrids no son competència municipal, sinó de la Generalitat.

El que està clar Sr. Alcalde, es que amb aquest conveni (tipus Càmping – 30 anys – i privatització del servei de l’aigua – 25 anys -), a més d’hipotecar el municipi, el que no esta fent es defensar els interessos dels Tivissans i Tivissanes.

I llavors, Sr. Jardí, quins interessos defensa vostè?