Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

14 de juliol del 2008

Moció d’ERC per l’inici de la creació d’un Pla municipal de desenvolupament econòmic i social sostenible.

En el 9è. punt de l’ordre del dia del Ple del 30/06/2008 es sotmetia a l’aprovació del Plenari la moció presentada per ERC. La moció feia referència l’inici de la creació d’un pla de desenvolupament municipal sostenible on tots els veïns del municipi “hi han de poder aportar la seva visió” i no deixi al municipi únicament “en mans dels interessos del mercat”. Així es presentava una moció que constava de cinc punts(1):

1.- Aprovar la creació d’una comissió d’estudi per l’inici del procés de redacció d’un Pla Director pel desenvolupament econòmic i social sostenible del municipi. Comissió que hauria d’estar conformada pels grups polítics, associacions, entitats del municipi i que hauria d’encarregar a organismes solvents (universitats, empreses especialitzades i administracions) els estudis que permetin definir i redactar aquest Pla.
2.- Fer la difusió del procés de redacció del Pla i de la creació de les comissions per l’inici del procés d’elaboració.
3.- Fer l’aprovació del Pla d’acord a les aportacions fetes per part dels diversos actors i amb el consens polític. Definir-lo amb convergència amb el Pla Director de les Terres de l’Ebre.
4.- Demanar subvencions als Departaments pertinents de la Generalitat i la Diputació de Tarragona per iniciar l’aprovació del Pla i l’estudi inicial.
5.- Fer les reserves de capital adequades i les previsions pressupostaries adients per que aquest Pla es pugui elaborar i redactar per l’any 2009.

ERC va manifestar la responsabilitat que tenen les forces polítiques a l’hora cercar el consens per assentar les bases del futur del municipi, “un futur que ha de contemplar una viabilitat econòmica d’acord amb un benestar social”, va dir. Va instar a tots els grups a fer “un esforç” per que aprovessin la moció tot remarcant el fet de que si no eren capaços d’aprovar consensos tan elementals com era aquesta moció “difícilment podem justificar determinades actuacions”. Va acabar dient “si vostès tornen a tirar el procés del POUM endavant sense un Pla Director de desenvolupament econòmic i social del municipi, s’equivoquen greument”.

AISA-FIC va argumentar que, malgrat que aquest era “un Pla de futur”, “una meravella”, que “ojalà es pogués desenvolupar ja” i que coincidia amb el fet de que s’havia de consensuar amb tot el municipi, contenia un punt “que no ens convens”, va dir en referència al cinquè punt. Així la regidora d’AISA-FIC, Lourdes Pena, argumentava l’important despesa econòmica que representa l’elaboració d’un Pla d’aquestes característiques tot afirmant que “no crec que hi hagi els diners ni la capacitat per avui poder portar algo així ni engega’l”, en referència al Pla i va puntualitzar la idoneïtat de parlar del Pla el 2009 per poder dur-lo a terme el 2010. Va acabar argumentant la seva abstenció dient “No hi ha diners. No se que es pensa la gent, però ni hi ha diners. No se si ho ha dit ningú avui en aquest Ple, però ja ho dic jo. No hi ha recursos per algo així, ni per avui ni per demà”.

Iniciativa-EPM va donar suport a la moció d’ERC tot manifestant el fet de que “naltros, les coses que trobem bones les aprovem i aquesta també l’aprovarem”. També va destacar la importància de tenir una planificació amb la participació dels “grups municipals i tots els agents socials del territori del municipi” per “no anar a salto de mata” que, afirmà, es com “es venent fent les coses”.

CIU argumentà el seu vot en contra de la moció emprant els mateixos arguments que la regidora d’AISA-FIC, “coincidim amb el discurs que ha fet la Lourdes, coincidim plenament”, va dir, tot explicant el fet de que, en l’actualitat, s’estan duent a terme dos comissions, “una que esta en funcionament i l’altra sobre el POUM”, de la que va dir que tenien la intenció de “convocar a la gent” en breu. Així, argumentà que “no es el moment per tota aquesta acumulació” per que, al seu entendre, comporta un l’alt cost d’esforços i recursos. Malgrat tot es mostrà obert “més endavant” a consensuar una data d’inici del Pla i “poder-ho portar al Ple”, va dir.

La moció va ser rebutjada amb els vots en contra de CIU (4), l’abstenció d’AISA-FIC (1) i el vots a favor d’ERC (1) i d’Iniciativa-EPM (3). Cal destacar que va ser necessari el vot de qualitat de l’alcalde donat l’empat que es produí.

(1) Els cinc punts de la moció son una transcripció literal de la lectura de la mateixa realitzada per la Secretaria de la Corporació, per tant, demano disculpes per endavant si alguna paraula no es correspon fidelment amb el text de la moció.

1 comentaris:

Anònim ha dit...

OH" ha dit l'alcadesa LURDES no hi ha diners, tan taxitivament,
vaja per deu, o es que no vol que el seu Poble tiri andavant, que trista es la vida, oi sra, ALCALDESA, ya veu, no vol que el sue poble prosperi, aixi dona, no hi ha diners, ben clar, en verdad no se que es pensa qui es, la maxima autorite, anda yaaaaaaaaaaaa