Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

8 de juliol del 2008

Es modifiquen els estatuts del Consorci del Molló

Consorci del Molló
Amb el Ple Ordinari del dia 30 de juny, queden modificats els estatuts del Consorci per a la promoció de sòl industrial del Molló en tres punts:

1.- Que el president del Consorci sigui sempre l’alcalde de Mora la Nova i el vicepresident l’alcalde de Tivissa.
2.- Que tots els membres del Consorci facin una aportació econòmica igual al Fons de Cooperació Local que rebin els Ajuntaments.
3.- Que tots els Ajuntaments membres del Consorci percebin l’ICIO en funció de la part proporcional del terreny que tinguin al Consorci.

La modificació dels estatuts s’aprovaren amb els vots favorables de l’equip de govern de CIU, AISA-FIC, ERC i l’abstenció d’Iniciativa-EPM.