Itzultzeko Traducir Traducir Traduzir Traduire Translate Tradurre Übersetzen Перакладаць Μεταφράζω يترجم Fordítás 翻译 Превеждам

20 de març del 2007

Quatre anys de polítiques de progrés al Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre

Sala Valquiria. Societat Obrera El passat diumenge dia 18 va tenir lloc a la Sala La Valquiria de la Societat Obrera de Tivissa el segon torn de xerrades que, dins del cicle de xerrades: “Quatre anys de polítiques de progrés al Consell Comarcal de La Ribera d’Ebre”, organitza la Societat Obrera.

Aquest cop, els convidats eren els Consellers del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre Fermí Pallisé (Cooperació Local, Indústria, Hisenda, Dinamització econòmica, Serveis Tècnics i Control i seguiment de subvencions ) i Antoni Pujals (Noves Tecnologies i Benestar i Família) i va fer la presentació l’Alba Benedicto.

“Jo suposo que és la legislatura on la inversió pública serà més punyent”

Fermí Pallisé va explicar la tasca feta en quant a regim interior dientFermí Pallisé que s’havia dut a terme la creació d’un conveni col·lectiu per personal funcionari i personal laboral, “algo que els treballadors venien demanant, pràcticament, des de la creació del Consell Comarcal”. Va explicar que s’havien creat places de personal funcionari a les que van anar accedint, de manera esglaonada, tot el personal laboral del Consell, “una mica al revés del que passa aquí a l’Ajuntament”, va remarcar.

En quant a dinamització econòmica, s’ha fet una tasca assessorant, promovent i gestionant iniciatives de desenvolupament d’empreses i aprovant-se fins a 51 subvencions per llocs de treball durant l’any passat “que curiosament no n’hi ha cap del nostre municipi”. Gestió i assessorament del programa PRODER al que s’han presentat un total de 129 sol·licituds de les quals se n’han aprovat 98 per un import de 2.625 € .“La mateixa sala on ens trobem es fruit d’un expedient que va presentar l’entitat” va dir.

S’estan portant a terme tota una sèrie d’inversions programades com per exemple l’adquisició d’equipaments i l’arranjament de camins per una quantitat aproximada de 800.000 € i l’inici del Centre d’Equipaments Comarcals per un import d’1,5 milions €.

Vam començar, potser, sent un dels Consells pioners en tenir un recurs d’urgència per a casos de maltractaments

Per la seva part, Antoni Pujals va explicar com estava estructurada l’àrea de Antoni Pujalsserveis socials que compta amb tres assistentes socials i dos educadores socials i des de la qual donen un servei d’informació, assessorament, orientació, prevenció, programació, prestació i gestió de tasques enfocades als usuaris, famílies o grups amb mancances socials diverses. Aquest servei a la població és dona en els diferents nuclis del àmbit del Consell i les seves àrees d’actuació bàsiques son l’atenció familiar, l’atenció a la infància i a l’adolescència, a la gent gran, a persones amb disminucions, a col·lectius amb mancances socials per discriminació per raó de sexe o de raça, a persones amb problemes de drogaaddicció i prevenció de la delinqüència. Va explicar el servei de transport adaptat que utilitza bàsicament la gent gran amb mancances físiques o dependències per a traslladar-se a centres de dia per a gent gran o per a usuaris de gimnàstica de recuperació de Parkinson. Durant el 2006 és va incrementar el finançament, passant a 265.000 € per atenció primària i 104.000 € per transport adaptat.

En quant a Noves Tecnologies, el Conseller va explicar que s’està portant a terme un projecte pilot per tal d’implementar els Ajuntaments amb l’equipament necessari per a que aquests puguin utilitzar les noves tecnologies (informàtica) a l’hora de facilitar els tràmits als administrats. En aquest sentit va parlar dels tres temes més rellevants que porten a terme com poden ser informàtica i manteniment de tots els equips informàtics del Consell Comarcal, manteniment i assessorament de pràcticament tots els municipis en aquest aspecte, i l’inici d’un ambiciós projecte com és la creació d’un telecentre en cada municipi, “a Tivissa n’hi ha tres: un a La Serra d’Almós, un a Darmós i un a Tivissa”. I s’ha dotat, al menys, amb un ordenador a cada municipi a disposició dels usuaris per poder-se connectar a internet.